Používání voleb zpřístupnění k nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Nastavení nového zařízení pomocí voleb zpřístupnění, které si každý uživatel může zapnout hned na začátku, je snadné.

Prvním krokem procesu nastavení po zapnutí nového iPhonu, iPadu nebo iPodu touch je volba jazyka a země nebo oblasti. Pokud jste nevidomí nebo máte zrakové postižení, může vám pomoct, když si zapnete VoiceOver nebo Zvětšení:

 • Povolení VoiceOveru během nastavování: Pokud vaše zařízení nemá tlačítko plochy, má buď boční nebo horní tlačítko. Stiskněte toto tlačítko třikrát. Pokud má vaše zařízení tlačítko plochy, stiskněte ho třikrát. Poté počkejte na oznámení, že je VoiceOver zapnutý.
 • Zvětšení zapnete tak, že dvakrát klepnete na obrazovku třemi prsty.

Po výběru jazyka a země nebo oblasti můžete zapnout další funkce zpřístupnění, které vám pomůžou s nastavením zařízení: 

 1. Klepněte na tlačítko zpřístupnění  na obrazovce Rychlý start. 
 2. Klepnutím na volbu zpřístupnění si zobrazíte popis funkce a funkci zapnete. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do seznamu voleb.
 3. Klepnutím na Hotovo se vrátíte do procesu nastavení.

Volby zpřístupnění dostupné při nastavení

K dispozici jsou tyto volby, které vám pomůžou procházet procesem nastavení.

Zrak

 • VoiceOver čte položky na obrazovce.
 • Zvětšení zvětší celou obrazovku.
 • Displej a velikost textu umožňuje nastavit velikost textu, průhlednost, kontrast a další možnosti.
 • Pohyb umožňuje omezit pohyb uživatelského rozhraní a vypnout automatické přehrávání efektů ve zprávách a ukázek videí.
 • Předčítání obsahu zobrazí při výběru textu tlačítko Číst. Vaše zařízení taky můžete číst obsah obrazovky.

Mobilita a motorika

 • Dotyk umožňuje přístup k funkci AssistiveTouch a dalším přizpůsobením dotyků.
 • Switch Control na obrazovce zvýrazňuje položky, které je možné aktivovat pomocí adaptivního příslušenství.
 • Klávesnice umožňuje přizpůsobení psaní při používání externí klávesnice.

Po nastavení a aktivaci zařízení otevřete aplikaci Nastavení a klepnutím na Zpřístupnění si zobrazte všechny způsoby, kterými iPhone můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Další informace

Přečtěte si další informace o používání funkcí zpřístupnění zabudovaných do zařízení Apple.

Datum zveřejnění: