Chování stavové kontrolky Macu Pro (2019)

Seznamte se s různými sekvencemi stavové kontrolky na Macu Pro.

Mac Pro (2019) a Mac Pro (Rack, 2019) mají na horní nebo přední straně počítače vedle tlačítka napájení stavovou kontrolku. Další stavová kontrolka je umístěná na zadní části, poblíž napájecího konektoru.


Vypnuto

Když je Mac Pro vypnutý, stavová kontrolka je zhasnutá.


Zapnuto nebo v režimu spánku

Když je Mac Pro zapnutý nebo v režimu spánku, stavová kontrolka svítí bíle a zůstává rozsvícená, dokud počítač nevypnete.


Chyba paměti

Pokud dojde k chybě detekce paměti nebo k chybě dat, kontrolka stavu svítí oranžově po dobu 0,2 sekundy a tento vzorec se opakuje každou sekundu. Zkontrolujte paměť a v případě potřeby proveďte instalaci nebo výměnu.


Odemčený kryt nebo sejmutý horní kryt při zapnutém počítači

Pokud je počítač zapnutý a u rackových modelů odemknete kryt nebo otevřete horní kryt nebo přístupová dvířka, stavová kontrolka svítí oranžově po dobu 0,3 sekundy a tento vzorec se opakuje, dokud kryt znovu neuzamknete nebo dokud horní kryt nebo přístupová dvířka nevrátíte na místo.


Stisknutí tlačítka napájení, když je odemčený kryt nebo sejmutý horní kryt

Pokud je kryt odemknutý nebo pokud je u rackových modelů sejmutý horní kryt a stiskne se tlačítko napájení, stavová kontrolka bude půl sekundy svítit oranžově. Zkontrolujte, zda je kryt zcela usazen a uzamčen nebo zda je nainstalován horní kryt a zda jsou zajištěny západky, a zkuste Mac Pro spustit znovu.


Chyba PCIe karty

Pokud Mac Pro zaznamená chybu PCIe karty, stavová kontrolka opakovaně oranžově bliká dvakrát za sebou, dokud počítač nevypnete. Pokud jste nedávno nainstalovali kartu PCIe, přečtěte si, jak vyřešit chyby karty PCIe na Macu Pro.


Režim obnovení firmwaru

Pokud je Mac Pro v režimu obnovení firmwaru, stavová kontrolka oranžově zabliká třikrát rychle, pak třikrát pomaleji a znova třikrát rychle. To se opakuje, dokud počítač nevypnete. Možná bude na Macu Pro potřeba obnovit firmware. Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple.


Datum zveřejnění: