Chování stavové kontrolky Macu Pro (2019)

Seznamte se s různými sekvencemi stavové kontrolky na Macu Pro.

Mac Pro (2019) má stavovou kontrolku na horní straně skříně, vedle vypínače. Další stavová kontrolka je umístěná na zadní části, poblíž napájecího konektoru.

 

Vypnuto

Když je Mac Pro vypnutý, stavová kontrolka je zhasnutá.


Zapnuto nebo v režimu spánku

Když je Mac Pro zapnutý nebo v režimu spánku, stavová kontrolka svítí bíle a zůstává rozsvícená, dokud počítač nevypnete.


Chyba paměti

Pokud je detekována chyba paměti nebo dat, stavová kontrolka se každou sekundu na 0,2 sekundy oranžově rozsvítí. Zkontrolujte paměť a v případě potřeby proveďte instalaci nebo výměnu.


Odjištěná skříň, když je zapnutý počítač

Když je počítač zapnutý a je odjištěná skříň, stavová kontrolka oranžově každé 0,3 bliká, dokud skříň znova nezajistíte. Horní západka musí být plně zajištěná:

Nahoře: Zajištěná poloha (tečky se shodují)
Dole: Odjištěná poloha (tečky se neshodují)


Chyba PCIe karty

Pokud Mac Pro zaznamená chybu PCIe karty, stavová kontrolka opakovaně bliká dvakrát za sebou, dokud počítač nevypnete. Pokud jste nedávno nainstalovali PCIe kartu, přečtěte si, jaké karty můžete nainstalovat do Macu Pro.


Stisknutý vypínač, když je sundaná skříň

Když je odemčená skříň a stisknete vypínač, stavová kontrolka se na půl sekundy oranžově rozsvítí. Přesvědčte se, že je skříň správně usazená a zajištěná a zkuste Mac Pro zapnout znova.


Režim obnovení firmwaru

Pokud je Mac Pro v režimu obnovení firmwaru, stavová kontrolka oranžově zabliká třikrát rychle, pak třikrát pomaleji a znova třikrát rychle. To se opakuje, dokud počítač nevypnete. Možná bude potřeba na Macu Pro obnovit čip T2 Security. Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple.


Datum zveřejnění: