Sledujte svou periodu pomocí aplikace Sledování cyklu

V iOS 13, iPadOS 17 a watchOS 6 nebo novějších můžete snadno sledovat menstruační cyklus a udělat si ucelený obrázek o svém zdraví.

Menstruační cyklus můžete sledovat v aplikaci Zdraví na iPhonu nebo v aplikaci Sledování cyklu na Apple Watch. Taky si můžete zapnout upozorňování na nadcházející periodu nebo plodné dny.

 

Aplikace Sledování cyklu je součástí watchOS 6. watchOS 6 je kompatibilní s Apple Watch Series 1 nebo novějšími. Upgrade na watchOS 6 vyžaduje iPhone 6s nebo novější s iOS 13 nebo novějším.

Přečtěte si o prvcích aplikace Zdraví pro ochranu vašich údajů

Nastavení Sledování cyklu

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Pokud používáte iPhone, klepněte na panel Prohlížení. Pokud používáte iPad, klepnutím na  otevřete boční panel.
 3. Klepněte na Sledování cyklu.
 4. Klepněte na Začít a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Jak sledovat svůj cyklus

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Pokud používáte iPhone, klepněte na panel Prohlížení. Pokud používáte iPad, klepnutím na  otevřete boční panel.
 3. Klepněte na Sledování cyklu.
 4. Přejeďte na správný den a pak klepnutím na ovál zaznamenejte průběh periody.
 5. Další informace doplníte tak, že posunete zobrazení dolů, klepnete na kategorii, provedete změnu a klepnete na Hotovo. Můžete zaznamenávat symptomy, špinění, bazální tělesnou teplotu a další ukazatele.

Chcete-li cyklus sledovat na Apple Watch, otevřete aplikaci Sledování cyklu, přejeďte na správné datum a pak klepnutím na ovál zaznamenejte průběh periody.

Aplikace Sledování cyklu na Apple Watch a aplikace Zdraví na iPhonu

Přidání faktorů cyklu

Můžete také přidat faktory, které by mohly ovlivnit načasování a délku vašeho cyklu, například těhotenství.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Pokud používáte iPhone, klepněte na panel Prohlížení. Pokud používáte iPad, klepnutím na  otevřete boční panel.
 3. Klepněte na Sledování cyklu.
 4. V části Vaše cykly klepněte na Faktory.
 5. Klepněte na Přidat faktor v pravém horním rohu a vyberte možnost Těhotenství, Kojení nebo Antikoncepce.
 6. Zadejte datum začátku daného faktoru a klepněte na Hotovo.

Pokud byl faktor přidán nesprávně, klepněte na něj a klepnutím na Smazat faktor ho odeberte.

Chcete-li faktor ukončit, klepněte na něj a pak na Skončilo. Zadejte datum konce a klepněte na Hotovo. Klepnutím na Zobrazit všechny faktory zobrazíte historii všech předchozích faktorů.

Co znamenají barvy

Po otevření aplikace Zdraví nebo Sledování cyklu na první pohled vidíte, v jaké fázi periody nebo plodných dnů se nacházíte. Tady je vysvětlení symbolů a barev v aplikaci.

Světle modrý ovál

Světle modrý ovál označuje předpovídané šestidenní plodné období.

Světle fialový ovál označuje zpětně odhadovaný den ovulace.1

Červené proužky

Červené proužky v kroužku označují předpovídaný začátek periody.

Plná červená tečka

Plné červené kroužky označují zaznamenané dny periody. 

Fialová tečka

Fialové tečky označují dny, ze kterých máte zaznamenané informace.

Kontrola a export historie cyklů

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Pokud používáte iPhone, klepněte na panel Prohlížení. Pokud používáte iPad, klepnutím na  otevřete boční panel.
 3. Klepněte na Sledování cyklu.
 4. Přejděte na Vaše cykly. 
 5. Klepněte na Historie cyklů. Klepnutím na Exportovat PDF vytvoříte soubor PDF s dvanáctiměsíční historií vašich cyklů.
 6. Klepněte na cyklus, který chcete zkontrolovat. Pokud pro vybraný cyklus chcete vytvořit soubor PDF, klepněte na Exportovat PDF.
 7. Pokud chcete upravit zobrazení Podrobných informací o cyklu, klepněte na Upravit a poté vyberte nebo zrušte informace, které chcete zkontrolovat.

Jak nastavit oznámení o sledování periody a plodnosti a o předpovědích

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Pokud používáte iPhone, klepněte na panel Prohlížení. Pokud používáte iPad, klepnutím na  otevřete boční panel.
 3. Klepněte na Sledování cyklu.
 4. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Volby.
 5. Zapněte Předpovědi periody a Oznámení periody. Tahle oznámení vás budou upozorňovat na nadcházející periodu a potom se dotazovat, jestli perioda skončila.
 6. Na iPhonu klepněte na Detekce odchylek cyklu a vyberte, o kterých odchylkách chcete být informováni.
 7. Zapněte Odhady plodných dní a Oznamování plodnosti. Tahle oznámení vás upozorní na pravděpodobný začátek plodných dnů.
  Volby sledování cyklu pro oznamování o sledování periody a plodnosti na iPhonu

Předpovědi začínají po zadání poslední periody do aplikace Sledování cyklu a vycházejí ze zaznamenaných dat. Pokud si zaznamenáte periodu před jejím předpovídaným začátkem, pro daný cyklus už upozornění nedostanete. Oznámení se zobrazují na Apple Watch a na iPhonu podle toho, jaké zařízení používáte. 

Jak fungují výpočty předpovědí

Předpovědi periody jsou založeny na uložených údajích o předchozích periodách a délce cyklu, včetně počtu dnů, po který vaše perioda obvykle trvá, a délky vašeho typického cyklu. Když nastavíte Sledování cyklu, budete moct zadat údaje o předchozích cyklech – včetně dne začátku vaší předchozí periody a typické délky cyklu. Tato data můžete zadat ručně, nebo můžete v aplikaci Zdraví potvrdit data zadaná aplikacemi jiných výrobců. Zaznamenávání každého dne periody pomáhá zlepšit výpočty předpovědí.

Plodné dny jsou šest dnů, kdy máte největší pravděpodobnost plodnosti na základě dat zaznamenaných o periodě nebo pozitivního výsledku ovulačního testu. Předpověď plodných dnů vychází z tradiční kalendářové metody. Plodné dny se počítají odečtením 13 dnů (luteální fáze) od odhadovaného počátečního data dalšího cyklu. Když zadáte pozitivní výsledek ovulačního testu, předpověď plodných dnů se upraví, aby se pátý plodný den shodoval s prvním pozitivním výsledkem ovulačního testu v cyklu.

Apple Watch Series 8 nebo novější a všechny modely Apple Watch Ultra mohou pomocí měření teploty na zápěstí odhadnout pravděpodobný den ovulace a zpřesnit předpovědi příchodu periody.

Přečtěte si o zpětném odhadu ovulace ve Sledování cyklu

 

Údaje a předpovědi tepové frekvence

Kromě údajů, které zaznamenáte o předchozích periodách a cyklech, může aplikace Zdraví ke zlepšení předpovědi využít také údaje o tepové frekvenci z hodinek Apple Watch.2 Používání dat tepové frekvence z Apple Watch ke zlepšení předpovědí je ve výchozím nastavení zapnuté, ale můžete ho kdykoli vypnout.

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet. 
 2. Klepněte na Sledování cyklu.
 3. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Volby.
 4. Vypněte Data tepové frekvence.

Odchylky cyklu

Sledování cyklu vás může informovat, pokud vaše zaznamenaná historie cyklů z předchozích šesti měsíců vykazuje znaky nepravidelné periody, méně časté periody, dlouhé periody nebo přetrvávajícího špinění. Pokud obdržíte upozornění nebo oznámení o možné odchylce cyklu, budete si moci zkontrolovat zaznamenanou historii cyklů. Pokud je přesná, zjistíte zde více informací o rozpoznané odchylce cyklu a budete moci exportovat posledních 12 měsíců vaší historie cyklů jako soubor PDF a sdílet jej s vaším lékařem. Pokud máte zaznamenaný nedávný nebo aktivní faktor cyklu, je rozpoznání odchylky cyklu automaticky vypnuto.

Jak skrýt aplikaci Sledování cyklu

Aplikace můžete odstranit přímo z plochy Apple Watch:

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na plochu.
 2. Držte prst na aplikaci Sledování cyklu, dokud se ikona aplikace nezačne chvět. Pokud se ikona aplikace nechvěje, možná tisknete moc silně.
 3. Klepněte na tlačítko smazání  a potom na Smazat aplikaci. Některé výchozí aplikace Apple nelze odstranit.
 4. Postup dokončete stisknutím korunky Digital Crown.

Pokud máte aplikace zobrazené jako seznam, přejeďte přes aplikaci Sledování cyklu doleva a klepnutím na ikonu koše ji odstraňte.

Jak aplikaci Sledování cyklu znovu nainstalovat.

Odstranění dat sledování cyklu

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na Procházet a poté na Sledování cyklu.
 3. Klepněte na Zobrazit sledování cyklu.
 4. Vyberte Starší položka a klepněte na Zobrazit všechna data.
 5. V pravém horním rohu klepněte na Upravit.
 6. Vedle každé položky klepněte na tlačítko Odstranit  a poté klepněte na Smazat. Můžete také klepnout na Smazat vše v levém horním rohu.

O vašich zdravotních datech a ochraně soukromí

Informace, které o sobě uvedete v aplikaci Zdraví, můžete použít a sdílet. Můžete se rozhodnout, jaké informace budou v aplikaci Zdraví uvedeny, a také kdo bude mít k vašim údajům přístup.

Pokud je váš telefon uzamčen kódem, pomocí Touch ID nebo Face ID, jsou všechna vaše zdravotní data a data o kondici v aplikaci Zdraví, kromě vašeho Zdravotního ID, zašifrovány. Všechna zdravotní data, synchronizovaná do iCloudu, jsou šifrována jak při přenosu, tak na našich serverech. A pokud máte nejnovější verzi watchOS a iOS s výchozím dvoufaktorovým ověřením a kódem, vaše zdravotní data a data o aktivitě budou uložena tak, aby je společnost Apple nemohla přečíst.

Pokud totiž používáte funkci Sledování cyklu a máte povolené dvoufaktorové ověření, je pro vaše zdravotní data synchronizovaná do iCloudu použito šifrovaní mezi koncovými body, ke kterému společnost Apple nemá klíč k dešifrování.

Přečtěte si více informací o aplikaci Zdraví, jak chrání vaše data a soukromí

Co byste měli vědět

 • Sledování cyklu nepoužívejte jako formu plánování rodičovství. 
 • Data ze Sledování cyklu by se neměla používat k diagnostice zdravotních problémů.
 • Se Sledováním cyklu se dají používat i aplikace jiných vývojářů, které pracují s aplikací Zdraví. 

1. Odhady ovulace jsou dostupné pouze na Apple Watch Series 8 nebo novějších a všech modelech Apple Watch Ultra a pouze v určitých zemích nebo oblastech.

2. Funkce Data tepové frekvence je dostupná jen v některých zemích a oblastech a vyžaduje Apple Watch spárované s iPhonem s iOS 15 nebo novějším. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: