Používání funkce Informovat o oznámeních pomocí Siri na AirPodech nebo sluchátkách Beats

Při používání AirPodů nebo kompatibilních sluchátek Beats vás může Siri informovat o příchozích oznámeních z aplikací, jako jsou Zprávy a Připomínky, a z podporovaných aplikací třetích stran. Pak můžete okamžitě a bez použití rukou odpovědět.

Co potřebujete

Siri vás může informovat o příchozích oznámeních s těmito sluchátky:

 • AirPods Max
 • AirPods (2. generace) nebo novější
 • AirPods Pro (1. generace) nebo novější
 • Beats Fit Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Kompatibilní sluchátka musí být spárována s jedním z těchto zařízení:

 • iPhone s iOS 15 nebo novějším
 • iPad s iPadOS 15 nebo novějším


Zapnutí funkce Informovat o oznámeních

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení.
 3. Klepněte na Informovat o oznámeních.
  Oznamování zpráv pomocí Siri
 4. Zapněte možnost Informovat o oznámeních.


Použití funkce Informovat o oznámeních

Když je tato funkce zapnutá, Siri informuje o příchozích oznámeních z aplikací, jako jsou Zprávy a Připomínky, a z podporovaných aplikací třetích stran. Když máte k iPhonu nebo iPadu připojená sluchátka, máte je nasazená a zařízení je zamčené, Siri vám nahlas přečte vaše příchozí oznámení.

Pokud aplikace, kterou používáte, klasifikuje oznámení jako neodkladné nebo jako soukromou zprávu, Siri zahraje tón a poté automaticky informuje o oznámení. Můžete si také vybrat, která oznámení má Siri číst:

 1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení > Oznámení > Informovat o oznámeních.
 2. Klepněte na Zprávy. 
 3. Pak vyberte Neodkladná oznámení a Soukromé zprávy nebo Všechna upozornění.

Pokud máte v Ovládacím centru na iPhonu nebo iPadu přidanou možnost Informovat o oznámeních, můžete použít Ovládací centrum k rychlému zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Když dostanete několik oznámení najednou, můžete Siri zabránit v jejich oznamování vytažením jednoho ze sluchátek nebo sundáním sluchátek.

Odpovídání na oznámení

U aplikací, ve kterých můžete odeslat odpověď, jako jsou Zprávy, můžete odpovědět na oznámení, o kterých vás Siri informuje, prostřednictvím kompatibilních sluchátkách nebo ve vozidle, které podporuje CarPlay:

 1. Počkejte, až vám Siri přečte oznámení. Pak se vás zeptá, jestli chcete odpovědět.
 2. Řekněte Siri, že chcete odpovědět a nadiktujte svou zprávu. Řekněte něco jako „Reply 'I'm on my way'“ nebo „Tell her 'I'll meet you there'“. Když přestanete diktovat, Siri vám odpověď přečte a zeptá se, jestli ji chcete odeslat.


Když neslyšíte oznámení Siri

Pokud neslyšíte Siri informovat vás o oznámeních, zkuste tyto kroky:

 1. Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení.
 2. V části Nastavení > Bluetooth se přesvědčte, že máte se svým zařízením spárované AirPody nebo kompatibilní sluchátka Beats.
 3. Přejděte do Nastavení > Oznámení > Informovat o oznámeních a ujistěte se, že je funkce Informovat o oznámeních zapnutá.
 4. Přesvědčte se, že je iPhone nebo iPad zamčený a má černou obrazovku. Siri zprávy neoznamuje, když zařízení zrovna používáte.


Datum zveřejnění: