Oznamování zpráv na AirPodech pomocí Siri

Při používání AirPods nebo kompatibilních sluchátek Beats může Siri oznamovat příchozí zprávy. Pak můžete okamžitě a bez použití rukou odpovědět.

Co potřebujete

Siri může oznamovat příchozí zprávy s těmito sluchátky:

 • AirPods Max
 • AirPods (2. generace)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Vaše kompatibilní sluchátka musí být spárována s jedním z těchto zařízení:

 • iPhone s iOS 14.3 a novějším
 • iPad s iPadOS 14.3 a novějším


Oznamování zpráv pomocí Siri

Zapnutí oznamování zpráv pomocí Siri

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení a pak na Oznamovat zprávy pomocí Siri.
 3. Zapněte Oznamovat zprávy pomocí Siri.

Když je tato funkce zapnutá, máte k iPhonu nebo iPadu připojená sluchátka, máte je nasazená a zařízení je zamčené, Siri vám nahlas přečte vaše příchozí zprávy. Siri přehraje zvuk, oznámí jméno odesílatele a přečte zprávu. Pokud je zpráva dlouhá, oznámí Siri jméno odesílatele a jenom řekne, že vám od něj přišla zpráva. Pak můžete Siri požádat, ať celou zprávu přečte, anebo si ji můžete otevřít a přečíst na iPhonu nebo iPadu.

V Nastaveních > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri můžete taky řídit, od kterých kontaktů má Siri zprávy číst. Klepněte na Zprávy a vyberte možnost Oblíbené, Poslední, Kontakty nebo Všichni.

Pokud si do Ovládacího centra na iPhonu nebo iPodu touch nebo na iPadu přidáte Oznamování zpráv pomocí Siri, můžete tuto funkci rychle zapínat nebo vypínat pomocí Ovládacího centra.

Odpovídání na zprávy

 1. Počkejte, až vám Siri přečte doručenou zprávu. Pak se vás zeptá, jestli chcete odpovědět.
 2. Řekněte, že chcete odpovědět a nadiktujte svou zprávu. Řekněte něco jako „Odpověz, že jsem na cestě“ nebo „Řekni jí, že se s ní sejdu na místě“. Když přestanete diktovat, Siri vám odpověď přečte a zeptá se, jestli ji chcete odeslat. 

Pokud chcete, můžete Siri nastavit tak, aby se zpráva odeslala rovnou, bez čtení pro kontrolu. Přejděte do Nastavení > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri a zapněte volbu Odpovídat bez potvrzení.

Když dostanete několik zpráv najednou, můžete funkci Oznamovat zprávy pomocí Siri pozastavit vytažením jednoho z AirPodů nebo sundáním sluchátek.

Neslyšíte oznámení Siri

Když Siri neslyšíte oznamovat zprávy, zkuste tento postup:

 1. Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení.
 2. V části Nastavení > Bluetooth se přesvědčte, že máte se svým zařízením spárované AirPody nebo kompatibilní sluchátka Beats.
 3. Přejděte do Nastavení > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri a ujistěte se, že je zapnutá volba Oznamovat zprávy pomocí Siri. Pak klepněte na Zprávy a ujistěte se, že je tam volba Oznamovat zprávy pomocí Siri zapnutá taky.
 4. Přesvědčte se, že je iPhone nebo iPad zamčený a má černou obrazovku. Siri zprávy neoznamuje, když zařízení zrovna používáte.

Datum zveřejnění: