Oznamování zpráv na AirPodech pomocí Siri

Při používání AirPods nebo kompatibilních sluchátek Beats může Siri oznamovat příchozí zprávy. Pak můžete okamžitě a bez použití rukou odpovědět.

Co potřebujete

Siri může oznamovat příchozí zprávy s těmito sluchátky:

 • AirPods (2. generace)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Vaše kompatibilní sluchátka musí být spárována s jedním z těchto zařízení:

 • iPhone s iOS 13.2 a novějším,
 • iPad s iPadOS 13.2 a novějším,


Zapnutí oznamování zpráv pomocí Siri

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení a pak na Oznamovat zprávy pomocí Siri.
 3. Zapněte Oznamovat zprávy pomocí Siri.

Když je tato funkce zapnutá, máte k iPhonu nebo iPadu připojená sluchátka, máte je nasazená a zařízení je zamčené, Siri vám nahlas přečte vaše příchozí zprávy. Siri přehraje zvuk, oznámí jméno odesílatele a přečte zprávu. Pokud je zpráva dlouhá, oznámí Siri jméno odesílatele a jenom řekne, že vám od něj přišla zpráva. Pak můžete Siri požádat, ať celou zprávu přečte, anebo si ji můžete otevřít a přečíst na iPhonu nebo iPadu.

V Nastaveních > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri můžete taky řídit, od kterých kontaktů má Siri zprávy číst. Klepněte na Zprávy a vyberte možnost Oblíbené, Poslední, Kontakty nebo Všichni.

Když si Ovládací centrum přizpůsobíte, aby obsahovalo volbu Oznamovat zprávy pomocí Siri, můžete ji v něm rychle zapínat a vypínat.

Odpovídání na zprávy

 1. Počkejte, až vám Siri přečte doručenou zprávu. Pak se vás zeptá, jestli chcete odpovědět.
 2. Řekněte, že chcete odpovědět a nadiktujte svou zprávu. Řekněte něco jako „Reply ‚I'm on my way‘“ (Odpověz, že jsem na cestě) nebo „Tell her ‚I'll meet you there‘“ (Řekni jí, že se s ní sejdu na místě). Když přestanete diktovat, Siri vám odpověď přečte a zeptá se, jestli ji chcete odeslat. 

Pokud chcete, můžete Siri nastavit tak, aby se zpráva odeslala rovnou, bez čtení pro kontrolu. Přejděte do Nastavení > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri a zapněte volbu Odpovídat bez potvrzení.

Když dostanete několik zpráv najednou, můžete funkci Oznamovat zprávy pomocí Siri pozastavit vytažením jednoho z AirPodů nebo sundáním sluchátek.

Neslyšíte oznámení Siri

Když Siri neslyšíte oznamovat zprávy, zkuste tento postup:

 1. Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení.
 2. V části Nastavení > Bluetooth se přesvědčte, že máte se svým zařízením spárované AirPody nebo kompatibilní sluchátka Beats.
 3. Přejděte do Nastavení > Oznámení > Oznamovat zprávy pomocí Siri a ujistěte se, že je zapnutá volba Oznamovat zprávy pomocí Siri. Pak klepněte na Zprávy a ujistěte se, že je tam volba Oznamovat zprávy pomocí Siri zapnutá taky.
 4. Přesvědčte se, že je iPhone nebo iPad zamčený a má černou obrazovku. Siri zprávy neoznamuje, když zařízení zrovna používáte.

Datum zveřejnění: