Hraní s přáteli prostřednictvím Game Centra

V Game Centru můžete posílat žádosti o přátelství, spravovat svůj profil, dosahovat úspěchů a soutěžit na žebříčcích na všech svých zařízeních.

Vytvoření profilu Game Centra

Naučte se, jak vytvořit profil s vlastním Memoji a upravenými iniciálami.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Pokud Game Center není zapnutý, zapněte ho a přihlaste se svým Apple ID.*
  Game Center v Nastavení iPhonu
 3. Klepněte do pole Přezdívka a zadejte jméno, které vaši přátelé uvidí při společném hraní. Pokud vás nenapadá žádné zajímavé jméno, můžete si zvolit jeden z náhodně generovaných návrhů.
 4. Pokud si chcete podle svého upravit obrázek, který se zobrazuje s vaší přezdívkou, klepněte nahoře na stránce na Upravit. Tady si můžete vytvořit nové Memoji, použít nějaké stávající, případně si podle svého upravit vzhled iniciál přezdívky.

* Pokud vidíte, že už máte nastavenou přezdívku nebo další informace, pravděpodobně už profil Game Centra máte. Chcete-li si ověřit, že jste na iPhonu nebo iPadu přihlášeni svým Apple ID, přejděte do Nastavení a najděte své Apple ID. Chcete-li si ověřit, že jste na Macu přihlášeni svým Apple ID, zvolte v nabídce Apple  > Nastavení systému, klikněte na Internetové účty a podívejte se, jestli je v bočním panelu vaše Apple ID.

Na Macu

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Game Center.
 2. Pokud Game Center není zapnutý, zapněte ho a přihlaste se svým Apple ID.*
 3. Chcete-li zadat jméno, které vaši přátelé uvidí při společném hraní, klikněte na pole Přezdívka a začněte psát. Pokud vás nenapadá žádné zajímavé jméno, můžete si zvolit jeden z náhodně generovaných návrhů.
  Game Center v Nastavení systému Macu
 4. Chcete-li si přizpůsobit obrázek, který se bude zobrazovat s vaší přezdívkou, vraťte se do Nastavení na iPhonu nebo iPadu. Přejděte na Game Center a klepněte na něj. Tady si můžete vytvořit nové Memoji, použít nějaké stávající, případně si podle svého upravit vzhled iniciál přezdívky.

Jak se používá profil Game Centra

Game Center můžete použít k přístupu k uloženým hrám na všech svých zařízeních.


Přidávání přátel

V Game Centru si můžete přidat přátele.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Klepněte na Přátelé.
 3. Klepněte na Přidat přátele.
 4. Zadejte telefonní číslo nebo e-mail uživatele, kterého v Game Centru chcete pozvat mezi přátele, nebo klepnutím na tlačítko Přidat  pozvěte někoho ze svých kontaktů. Jakmile daná osoba žádost prostřednictvím Zpráv přijme, uvidíte ji ve svém seznamu přátel.

Na Macu

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Game Center.
 2. Chcete-li zobrazit svůj profil v App Storu, klikněte na Zobrazit profil.
 3. Klepněte na položku Přátelé.
 4. Vyberte přítele z Návrhů nebo klikněte na Přidat přátele.
 5. Pokud jste klikli na Přidat přátele, zadejte v Game Centru telefonní číslo osoby, kterou chcete pozvat jako přítele.


Odebírání přátel nebo nahlašování uživatelů Game Centra

Podívejte se, jak se s určitým hráčem v Game Centru můžete přestat přátelit.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Klepnutím na Přátelé si zobrazte seznam uživatelů, se kterými se přátelíte, a uživatelů, se kterými jste nedávno hráli.
 3. Přejetím prstem doleva přes jméno uživatele si zobrazte další volby.
  iPhone zobrazující možnosti Nahlásit a Odstranit, když přejedete prstem doleva přes jméno uživatele

Klepnutím na Odstranit se s danou osobou v Game Centru přestanete přátelit. Současně odstraníte i sebe z jejího seznamu přátel. Chcete-li některý profil nahlásit kvůli podvádění, nevhodnému obsahu nebo z jiného důvodu, klepněte na volbu Nahlásit a pokračujte podle pokynů.

Na Macu

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Game Center.
 2. Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, kteří jsou vašimi přáteli a uživatele, se kterými jste nedávno hráli, klikněte na Zobrazit profil.
 3. Klikněte na uživatelské jméno, které chcete odstranit.
 4. V pravé horní části okna klikněte na tlačítko Podrobnosti .
 5. Pokud s danou osobou už v Game Centru nechcete být přáteli, vyberte Odstranit přítele. Současně odstraníte i sebe z jejího seznamu přátel. Chcete-li některý profil nahlásit kvůli podvádění, nevhodnému obsahu nebo z jiného důvodu, klikněte na volbu Nahlásit a pokračujte podle pokynů.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: