Hraní s přáteli prostřednictvím Game Centra

Prostřednictvím Game Centra můžete posílat žádosti o přátelství, spravovat svůj veřejný profil a sledovat svoje nejvyšší bodová ohodnocení.

Vytvoření profilu Game Centra

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Pokud Game Center není zapnutý, zapněte ho a přihlaste se svým Apple ID.*
 3. Klepněte do pole Přezdívka a zadejte jméno, které vaši přátelé uvidí při společném hraní. Pokud vás žádné jméno nenapadá, můžete si zvolit jeden z náhodně generovaných návrhů.
 4. Pokud si chcete přizpůsobit obrázek, který se zobrazuje s vaší přezdívkou, klepněte nahoře na stránce na Upravit. Tady si můžete vytvořit nové Memoji nebo použít už existující, případně si přizpůsobit vzhled iniciál vaší přezdívky.

Používání Game Centra s iCloudem

Prostřednictvím Game Centra a iCloudu máte ve všech svých zařízeních přístup k uloženým hrám, nejlepším bodovým ohodnocením a přátelům. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

Přečtěte si, jak se dostanete k uloženým hrám ve všech svých zařízeních.

* Pokud vidíte, že už máte nastavenou přezdívku nebo další informace, pravděpodobně už profil Game Centra máte. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] a zkontrolujte, jestli jste přihlášení svým Apple ID.


Správa uživatelů v Game Centru

V Game Centru můžete přidávat nebo odstraňovat přátele.

Přidávání přátel

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Klepněte na Přidat přátele.
 3. Zadejte telefonní číslo uživatele, kterého v Game Centru chcete pozvat mezi přátele, nebo klepnutím na tlačítko Přidat pozvěte jeden ze svých kontaktů. Jakmile daná osoba žádost prostřednictvím Zpráv přijme, uvidíte ji ve svém seznamu přátel.

 

Odebírání přátel nebo nahlašování uživatelů Game Centra

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Nastavení. Přejděte na Game Center a klepněte na něj.
 2. Klepnutím na Přátelé si zobrazte seznam uživatelů, se kterými se přátelíte, a uživatelů, se kterými jste nedávno hráli.
 3. Přejetím prstem doleva přes jméno uživatele si zobrazte další volby. Klepnutím na Odstranit se s danou osobou v Game Centru přestanete přátelit. V případě podvádění, nevhodného obsahu nebo jiného problému můžete klepnutím na Oznámit podle pokynů na obrazovce profil nahlásit.


Další informace

 • Předplaťte si Apple Arcade, abyste mohli vyhledávat hry v Apple Arcade a hrát je s přáteli.
 • Na Apple TV se k účtu Game Centra můžete přihlásit v Nastaveních > Uživatelé a účty > Game Center.
 • Aby příjemce mohl přijmout žádost o přátelství, musí kliknout na odkaz v textové zprávě v zařízení s iOS 13 nebo iPadOS 13. Žádost o přátelství nejde přijmout ve starších operačních systémech, počítačích a zařízeních s Androidem.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: