Používání Času u obrazovky na Macu

S Časem u obrazovky můžete sledovat využití, plánovat prostoje a nastavovat limity na všech svých zařízeních.

Díky Času u obrazovky vidíte, kolik času vy nebo vaše děti trávíte v aplikacích, na webových stránkách a dalšími aktivitami. Díky tomu se můžete lépe rozhodovat o tom, jak zařízení používat, a případně si nastavit limity.


Zapnutí Času u obrazovky

V systému macOS Catalina nebo novějším postupujte takto:

 1. Vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Čas u obrazovky. 
 2. V levém dolním rohu klikněte na Volby.
 3. Klikněte na Zapnout.
 4. Jestli chcete vidět informace o využívání každého zařízení, které je pod vaším Apple ID přihlášené k iCloudu, zapněte na každém Macu volbu Sdílet mezi zařízeními. Na každém iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky a zapněte stejnou volbu i tam.

Když pomocí Rodinného sdílení spravujete účet dítěte, můžete Čas u obrazovky zapnout na každém zařízení dítěte. Na Macu to uděláte tímhle postupem:*

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Na bočním panelu klikněte na Čas u obrazovky a v seznamu napravo vyberte jméno dítěte.
 3. Kliknutím na tlačítko Otevřít Čas u obrazovky se vraťte do předvoleb Času u obrazovky.
 4. V nabídce v levém horním rohu vyberte jméno dítěte.
 5. V levém dolním rohu klikněte na Volby.
 6. Klikněte na Zapnout.

Než se rozhodnete, jestli chcete zapnout volbu Používat kód Času u obrazovky, přečtěte si o kódech Času u obrazovky.


Použití kódu Času u obrazovky

Nastavte si kód, ať můžete jenom vy měnit nastavení Času u obrazovky nebo povolovat další čas při vyčerpání limitů aplikací. Pokud jste rodič, můžete svému dítěti pomocí kódu nastavit pevná omezení obsahu, komunikace a soukromí.

Jestli účet dítěte spravujete pomocí Rodinného sdílení, proveďte tento postup:*

 1. Vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Čas u obrazovky.
 2. V nabídce v levém horním rohu vyberte jméno dítěte.
 3. V levém dolním rohu klikněte na Volby.
 4. Vyberte Používat kód funkce Čas u obrazovky, a až k tomu budete vyzváni, zadejte kód.
 5. Pokud používáte nejnovější macOS, nabízí se vám možnost zadat své Apple ID, abyste povolili obnovení přístupového kódu k Času u obrazovky, pokud přístupový kód zapomenete.

Pokud účet dítěte nespravujete pomocí Rodinného sdílení, proveďte tento postup:

 1. Musíte být na Macu, které dítě používá, a přihlásit se k němu standardním účtem, který dítě používá. Jestli nevíte, co to znamená, prostě pokračujte podle následujícího postupu. Čas u obrazovky vám řekne, co a jak.
 2. Vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Čas u obrazovky.
 3. Nastavte všechna omezení pro Klidový čas, Limity pro aplikace, Limity komunikaceObsah a soukromí, která mají pro dítě platit.
 4. V levém dolním rohu klikněte na Volby.
 5. Vyberte Používat kód funkce Čas u obrazovky, a až k tomu budete vyzváni, zadejte kód.
 6. Pokud používáte nejnovější systém macOS, iOS nebo iPadOS, nabízí se vám možnost zadat své Apple ID, abyste povolili obnovení přístupového kódu k Času u obrazovky, pokud přístupový kód zapomenete.

Jestli kód nastavujete, zatímco jste přihlášení k účtu správce, zobrazí se zpráva s vysvětlením, že to jde provést jen ze standardního účtu. Pokud jste svému dítěti nenastavili standardní účet, můžete to udělat a přihlásit se k jeho účtu, nebo si vybrat z těchto možností:

 • Povolit uživateli správu počítače. Po výběru téhle volby se bude kód vztahovat na aktuálního uživatele, přestože jde o správce Macu. Tento způsob nedoporučujeme, protože správci mají v macOS oprávnění, která jim umožňují omezení kódu obejít.
 • Nepovolovat tomuto uživateli správu počítače. Po výběru téhle volby budete muset zadat heslo ke svému účtu, abyste mohli změnit nastavení. Potom vás počítač provede postupem vytvoření nového účtu správce, který bude určený pro rodiče. Účet správce, ke kterému jste v tuhle chvíli přihlášení, se převede na standardní účet, který bude určený pro dítě.

Zjistěte, co dělat, pokud jste zapomněli kód Času u obrazovky.


Sledování využití

Na bočním panelu Času u obrazovky máte sekce Používání aplikací, OznámeníPočet použití. Dozvíte se v nich, kolik času trávíte v aplikacích a na webech.

Nastavení Času u obrazovky: Používání aplikací

Každá funkce má několik zobrazení:

 • Jestli se chcete podívat jenom na využívání jednoho zařízení, zvolte zařízení v nabídce ve spodní části okna.
 • Šipkami nad grafem nebo kliknutím do týdenního přehledu přepnete na jiný den. Jestli se chcete podívat na celkové využívání za týden nebo zjistit, o kolik víc nebo míň času jste ve srovnání s minulým týdnem strávili různými činnostmi, vyberte v nabídce s datem v horní části okna volbu Tento týden.
 • Jestli se chcete podívat, jak zařízení využívají účty dětí, vyberte v nabídce v levém horním rohu jméno dítěte.
    

Ikona používání aplikací
Používání aplikací

Podívejte se, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích. Kliknutím na Kategorie zobrazíte používání podle kategorií, jako jsou sociální sítě, produktivita nebo zábava. Jestli se chcete podívat, do jaké kategorie patří jednotlivé aplikace, klikněte na ikonu informací , která se zobrazí, když podržíte ukazatel nad aplikací v seznamu. Kliknutím na ikonu limitu aplikace můžete pro danou aplikaci nebo kategorii rychle vytvořit nový limit.
  

Ikona oznámení
Oznámení

Podívejte se, kolik oznámení vám jednotlivé aplikace zobrazují. Pamatujte, že pomocí nabídky zařízení ve spodní části okna můžete oddělit oznámení, která se vám zobrazila na Macu, od těch, která se vám zobrazila na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
  

Ikona V ruce
V ruce

Tady vidíte, kolikrát jste měli iPhone, iPad nebo iPod touch v ruce a které aplikace jste po zvednutí otevřeli jako první.


Limity využívání

Pomocí funkcí Klidový čas, Limity pro aplikace, Limity komunikace, Povoleno vždyObsah a soukromí, které najdete na bočním panelu Času u obrazovky, můžete naplánovat klidový čas nebo nastavit omezení aplikací a webů. Limity se vztahují na tento Mac a na všechna ostatní zařízení, na kterých používáte Čas u obrazovky a máte na nich zapnutou volbu Sdílet mezi všemi zařízeními.

Jestli chcete nastavit limity pro účet dítěte, vyberte v nabídce v levém horním rohu jméno dítěte a nastavte jednotlivé funkce.* Nebo to udělejte přímo na zařízení dítěte.

Ikona klidového času
Klidový čas

Můžete naplánovat období, během kterého bude možné používat jenom povolené aplikace. 5 minut před začátkem klidového času vás o něm informuje oznámení. Po zahájení klidového času se v aplikaci zobrazí zpráva, že jste dosáhli limitu. 

 • Kliknutím na OK aplikaci zavřete a dodržíte tak limit. Anebo můžete kliknout na Ignorovat limit a potom zvolit Ještě minutu, Připomenout za 15 minut nebo Pro dnešek ignorovat limit. 
 • Jestli jste nastavili kód Času u obrazovky, obsahuje panel Klidový čas ještě jedno nastavení: V klidovém čase zablokovat. Když tuhle volbu zapnete a pak po zahájení klidového času kliknete na Požádat o více času, můžete zadat kód a schválit dalších 15 minut, jednu hodinu nebo celý den. Účty dětí můžou jednou kliknout na Ještě minutu, ale pak už musí kliknout na Požádat o více času a poslat rodičům žádost o schválení.

Ikona limitů pro aplikace
Limity pro aplikace

Můžete nastavit, jak dlouho chcete mít povoleno používat jednotlivé aplikace. Limity se dají určit pro každou aplikaci zvlášť i pro celou kategorii aplikací.

Předvolby Času u obrazovky: Limity pro aplikace 

5 minut před vyčerpáním limitu vás o tom informuje oznámení v aplikaci. Po dosažení limitu se v aplikaci zobrazí okno s upozorněním, že jste limit vyčerpali. 

 • Kliknutím na OK aplikaci zavřete a dodržíte tak limit. Anebo můžete kliknout na Ignorovat limit a potom zvolit Ještě minutu, Připomenout za 15 minut nebo Pro dnešek ignorovat limit. 
 • Jestli jste nastavili kód Času u obrazovky, obsahuje panel Limity pro aplikace ještě jedno nastavení: Po vypršení limitu zablokovat. Když tuhle volbu zapnete a pak po vyčerpání limitu kliknete na Požádat o více času, můžete zadat kód a schválit dalších 15 minut, jednu hodinu nebo celý den. Účty dětí můžou jednou kliknout na Ještě minutu, ale pak už musí kliknout na Požádat o více času a poslat rodičům žádost o schválení.

Ikona omezení komunikace
Omezení komunikace

Určete, s kým vaše děti můžou komunikovat – během dne a v klidovém čase. Tato omezení se vztahují na Telefon, FaceTime, Zprávy a kontakty v iCloudu. Volání na známé tísňové linky určené mobilním operátorem je vždy povoleno. Chcete-li tuto funkci používat, musíte mít zapnuté Kontakty v předvolbách iCloudu.

Předvolby času obrazovky: Komunikace 

Ikona Povoleno vždy
Povoleno vždy

Některé aplikace můžete povolit i během klidového času nebo po vyčerpání limitu aplikací nastaveného na panelu Všechny aplikace a kategorie. Telefon, Zprávy, FaceTime a Mapy jsou ve výchozím nastavení vždy povolené, ale jestli chcete, tady to můžete změnit.

Ikona Obsah a soukromí
Obsah a soukromí

Tady můžete omezit vybrané typy obsahu, nákupů a stahování nebo změnit nastavení soukromí. Když se některou ze zablokovaných položek pokusíte použít, zobrazí se zpráva s vysvětlením, proč to nejde. Třeba když navštívíte zablokovanou webovou stránku, zpráva vás informuje, že stránku zablokoval obsahový filtr. Jestli používáte kód Času u obrazovky, bude ve zprávě i možnost Přidat stránky. Zadáním kódu pak můžete webové stránky povolit. Účty dětí můžou rodičům odeslat žádost o schválení.


Schválit žádosti o čas u obrazovky

Ikona Žádosti
Žádosti

Boční panel Čas u obrazovky obsahuje část Žádosti, pokud máte nezodpovězené žádosti pocházející z účtu dítěte. Tady můžete spravovat všechny žádosti od dětí. Žádost můžete schválit na 15 minut, na hodinu nebo na celý den. Anebo klikněte na Neschvalovat.

Předvolby Času u obrazovky: Žádosti

Žádosti o schválení se zobrazují i ve formě oznámení a rovnou z oznámení je taky můžete schválit.


Další informace

* Pokud jste svůj iPhone použili k  nastavení Apple Watch pro člena rodiny, k nastavení nebo úpravě Času u obrazovky pro tyto hodinky potřebujete zařízení se systémem iOS 14 nebo iPadOS 14.

Datum zveřejnění: