Používání Času u obrazovky na Macu

macOS Catalina přináší na Mac oblíbené funkce Času u obrazovky. Můžete tak sledovat využívání všech vašich zařízení, naplánovat si na nich klidový čas nebo nastavit omezení webů a aplikací.

Zapnutí Času u obrazovky

Nejdřív se přesvědčte, že váš Mac používá macOS Catalina, a potom proveďte tento postup:

 1. Vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Čas u obrazovky.
 2. V levém dolním rohu klikněte na  Volby.
 3. Klikněte na Zapnout.
 4. Jestli chcete vidět informace o využívání každého zařízení, které je vaším Apple ID přihlášené k iCloudu, zapněte na každém Macu volbu Sdílet mezi všemi zařízeními. Na každém iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky a zapněte stejnou volbu i tam.

Jestli pomocí Rodinného sdílení spravujete účet dítěte, můžete Čas u obrazovky zapnout na každém zařízení dítěte. Na Macu to uděláte tímhle postupem:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Na bočním panelu klikněte na Čas u obrazovky a v seznamu napravo vyberte jméno dítěte.
 3. Kliknutím na tlačítko Otevřít Čas u obrazovky se vraťte do předvoleb Času u obrazovky.
 4. V nabídce v levém horním rohu vyberte jméno dítěte.
 5. V levém dolním rohu klikněte na  Volby.
 6. Klikněte na Zapnout.

Než se rozhodnete, jestli chcete zapnout volbu Používat kód Času u obrazovky, přečtěte si o kódech Času u obrazovky.

 


Jak sledovat využívání zařízení

Na bočním panelu Času u obrazovky máte sekce Využívání aplikací, OznámeníV ruce. Dozvíte se v nich, kolik času trávíte v aplikacích a na webech.


Předvolby Času u obrazovky

Každá funkce má několik zobrazení:

 • Jestli se chcete podívat jenom na využívání jednoho zařízení, zvolte zařízení v nabídce ve spodní části okna.
 • Šipkami nad grafem nebo kliknutím do týdenního přehledu přepnete na jiný den. Jestli se chcete podívat na celkové využívání za týden nebo zjistit, o kolik víc nebo míň času jste ve srovnání s minulým týdnem strávili různými činnostmi, vyberte v nabídce s datem v horní části okna volbu Tento týden.
 • Jestli se chcete podívat, jak zařízení využívají účty dětí, vyberte v nabídce v levém horním rohu jméno dítěte.

 

Využívání aplikací

Podívejte se, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích. Kliknutím na Kategorie zobrazíte využití podle kategorií, jako jsou sociální sítě, produktivita nebo zábava. Jestli se chcete podívat, do jaké kategorie patří jednotlivé aplikace, klikněte na ikonu informací , která se zobrazí, když podržíte ukazatel nad aplikací v seznamu. Kliknutím na ikonu limitu aplikace  můžete pro danou aplikaci nebo kategorii rychle vytvořit nový limit.

  

Oznámení

Podívejte se, kolik oznámení vám jednotlivé aplikace zobrazují. Pamatujte, že pomocí nabídky zařízení ve spodní části okna můžete oddělit oznámení, která se vám zobrazila na Macu, od těch, která se vám zobrazila na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 

V ruce

Tady vidíte, kolikrát jste měli iPhone, iPad nebo iPod touch v ruce a které aplikace jste po zvednutí otevřeli jako první.

 


Nastavení limitů využívání

Pomocí funkcí Klidový čas, Limity aplikací, Povoleno vždyObsah a soukromí, které najdete na bočním panelu Času u obrazovky, můžete naplánovat klidový čas nebo nastavit omezení aplikací a webů. Limity se vztahují na tento Mac a na všechna ostatní zařízení, na kterých používáte Čas u obrazovky a máte na nich zapnutou volbu Sdílet mezi všemi zařízeními.

Jestli chcete nastavit limity pro účet dítěte, vyberte v nabídce v levém horním rohu jméno dítěte a nastavte jednotlivé funkce. Nebo to udělejte přímo na zařízení dítěte.

  

Klidový čas

Můžete naplánovat období, během kterého bude možné používat jenom povolené aplikace. 5 minut před začátkem klidového času vás o něm informuje oznámení. Po zahájení klidového času se v aplikaci zobrazí zpráva, že jste dosáhli limitu.

 • Kliknutím na OK aplikaci zavřete a dodržíte tak limit. Anebo můžete kliknout na Ignorovat limit a potom zvolit Ještě minutu, Připomenout za 15 minut nebo Pro dnešek ignorovat limit. 
 • Jestli jste nastavili kód Času u obrazovky, obsahuje panel Klidový čas ještě jedno nastavení: V klidovém čase zablokovat. Když tuhle volbu zapnete a pak po zahájení klidového času kliknete na Požádat o více času, můžete zadat kód a schválit dalších 15 minut, jednu hodinu nebo celý den. Účty dětí můžou jednou kliknout na Ještě minutu, ale pak už musí kliknout na Požádat o více času a poslat rodičům žádost o schválení.

 

Limity aplikací

Můžete nastavit, jak dlouho chcete mít povoleno používat jednotlivé aplikace. Limity se dají určit pro každou aplikaci zvlášť i pro celou kategorii aplikací.

5 minut před vyčerpáním limitu vás o tom informuje oznámení v aplikaci. Po dosažení limitu se v aplikaci zobrazí okno s upozorněním, že jste limit vyčerpali. 

 • Kliknutím na OK aplikaci zavřete a dodržíte tak limit. Anebo můžete kliknout na Ignorovat limit a potom zvolit Ještě minutu, Připomenout za 15 minut nebo Pro dnešek ignorovat limit. 
 • Jestli jste nastavili kód Času u obrazovky, obsahuje panel Limity aplikací ještě jedno nastavení: Při vypršení limitu zablokovat. Když tuhle volbu zapnete a pak po vyčerpání limitu kliknete na Požádat o více času, můžete zadat kód a schválit dalších 15 minut, jednu hodinu nebo celý den. Účty dětí můžou jednou kliknout na Ještě minutu, ale pak už musí kliknout na Požádat o více času a poslat rodičům žádost o schválení.

 

Povoleno vždy

Některé aplikace můžete povolit i během klidového času nebo po vyčerpání limitu aplikací nastaveného na panelu Všechny aplikace a kategorie. Telefon, Zprávy, FaceTime a Mapy jsou ve výchozím nastavení vždy povolené, ale jestli chcete, tady to můžete změnit.

 

Obsah a soukromí

Tady můžete omezit vybrané typy obsahu, nákupů a stahování nebo změnit nastavení soukromí. Když se některou ze zablokovaných položek pokusíte použít, zobrazí se zpráva s vysvětlením, proč to nejde. Třeba když navštívíte zablokovanou webovou stránku, zpráva vás informuje, že stránku zablokoval obsahový filtr. Jestli používáte kód Času u obrazovky, bude ve zprávě i možnost Přidat stránky. Zadáním kódu pak můžete webové stránky povolit. Účty dětí můžou rodičům posílat žádosti o schválení.

 


Schvalování žádostí Času u obrazovky

Na bočním panelu Času u obrazovky máte i sekci Žádosti, kde vidíte nevyřízené žádosti od účtů dětí. Tady můžete spravovat všechny žádosti od dětí. Žádost můžete schválit na 15 minut, na hodinu nebo na celý den. Anebo klikněte na Neschvalovat.

Žádosti o schválení se zobrazují i ve formě oznámení a rovnou z oznámení je taky můžete schválit:

 


Nastavení kódu Času u obrazovky

Nastavte si kód, ať můžete jenom vy měnit nastavení Času u obrazovky nebo povolovat další čas při vyčerpání limitů aplikací. Pokud jste rodič, můžete svému dítěti pomocí kódu nastavit pevná omezení obsahu a soukromí.

Jestli účet dítěte spravujete pomocí Rodinného sdílení, proveďte tento postup:

 1. V nabídce v levém horním rohu předvoleb Času u obrazovky vyberte jméno dítěte.
 2. V levém dolním rohu klikněte na  Volby.
 3. Vyberte Používat kód Času u obrazovky, a až k tomu budete vyzváni, zadejte kód.

Jestli účet dítěte nespravujete pomocí Rodinného sdílení, proveďte tento postup:

 1. Musíte být na Macu, které dítě používá, a přihlásit se k němu standardním účtem, který dítě používá. Jestli nevíte, co to znamená, prostě pokračujte podle následujícího postupu. Čas u obrazovky vám řekne, co a jak.
 2. Vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Čas u obrazovky.
 3. V částech Klidový čas, Limity aplikacíObsah a soukromí nastavte všechna omezení, která mají pro dítě platit.
 4. V levém dolním rohu klikněte na  Volby.
 5. Vyberte Používat kód Času u obrazovky, a až k tomu budete vyzváni, zadejte kód.

Jestli kód nastavuje, zatímco jste přihlášení k účtu správce, zobrazí se zpráva s vysvětlením, že to jde provést jen ze standardního účtu. Pokud jste dítěti ještě nevytvořili standardní účet, buď to udělejte a přihlaste se k novému účtu, nebo zvolte jednu z těchto možností:

 • Povolit uživateli správu počítače. Po výběru téhle volby se bude kód vztahovat na aktuálního uživatele, přestože jde o správce Macu. Tuhle volbu nedoporučujeme, protože správci mají v macOS oprávnění, která jim umožňují omezení kódu obejít.
 • Nepovolovat uživateli správu počítače. Po výběru téhle volby budete muset zadat heslo ke svému účtu, abyste mohli změnit nastavení. Potom vás počítač provede postupem vytvoření nového účtu správce, který bude určený pro rodiče. Účet správce, ke kterému jste v tuhle chvíli přihlášení, se převede na standardní účet, který bude určený pro dítě.

 


Datum zveřejnění: