Používání kompasu na Apple Watch Series 5

Aplikace Kompas ukazuje, kterým směrem vaše Apple Watch zrovna ukazují, a uvádí vaši aktuální polohu a nadmořskou výšku.

Aplikace Kompas je dostupná jenom na Apple Watch Series 5. Funguje i bez Wi-Fi a mobilních dat.

Přesnost kteréhokoli kompasu můžou zkreslovat magnety. Kožený řemínek, milánský tah a starší provlékací sportovní řemínky Apple používají magnety nebo magnetické materiály, které můžou přesnost kompasu Apple Watch snížit. Na kompas nemají vliv provlékací sportovní řemínky uvedené v září 2019 ani žádná verze sportovního řemínku.

Jak používat kompas Apple Watch

Otevřete na Apple Watch aplikaci Kompas. Aplikace ukazuje, kterým směrem je natočená horní strana hodinek. V levém horním rohu se zobrazuje azimut.

Kompas se ve výchozím nastavení řídí magnetickým severem. Jestli chcete přepnout na geografický sever, otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení, klepněte na Kompas a zapněte volbu Použít geografický sever.

Kompas funguje v různých orientacích. Nejpřesněji ale měří, když hodiny podržíte vodorovně a vyrovnáte zaměřovací linie se středem kompasu. Červený kužel, který se při pohybu zobrazuje kolem střelky kompasu, značí přesnost měření. Užší kužel znamená vyšší přesnost, než jakou značí širší kužel.

Otočením korunky Digital Crown nahoru zobrazíte nadmořskou výšku, sklon a souřadnice.

Jestli chcete mít střelku pořád na očích a otevírat aplikaci Kompas jedním klepnutím, přidejte si na ciferník komplikaci Kompas.

Nastavení azimutu

Jestli chcete nastavit azimut, přitlačte na ciferník. Potom pomocí korunky Digital Crown proveďte úpravy.

Povolte Kompasu přístup k poloze

Při prvním otevření Kompasu se zobrazí žádost o přístup k vaší poloze. Klepnutím na Při používání aplikace ho povolte.

Jestli Kompas nezobrazuje vaši polohu, překontrolujte nastavení:

  1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Soukromí > Polohové služby > Kompas.
  3. Klepněte na Při používání aplikace.
Datum zveřejnění: