Používání Shazamu s Apple Music, Snapchatem a dalšími službami

Shazamy můžete poslouchat z Apple Music i dalších hudebních služeb. Shazam můžete používat i se Snapchatem.

Poslouchání shazamů

Shazam skladby identifikuje, přejeďte prstem na Knihovnu. Zobrazí se vám předchozí shazamy. Shazamy můžete poslouchat na těchto službách.

Apple Music

Když si budete chtít skladbu poslechnout přes Apple Music, klepněte u shazamu na tlačítko Apple Music. Pokud máte předplatné Apple Music, pak skladby, které jste v Shazamu rozpoznali, se také automaticky přidají do playlistu My Shazam Tracks (Moje stopy ze Shazamu). Chcete-li přidat shazam do jiného playlistu, klepněte vedle něho na „Přidat do“ a pak vyberte playlist, do kterého chcete skladbu přidat. Pokud předplatné ještě nemáte, přečtěte si, jak si pořídit Apple Music.

Pokud se vám skladbu do playlistu nedaří přidat, nezapomeňte synchronizovat svoji hudební knihovnu s Apple Music. Pokud nechcete, aby Shazam automaticky přidával skladby do Apple Music, v Shazamu na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko knihovny , pak na tlačítko nastavení  a vypněte volbu Auto-add Shazams to Apple Music (Automaticky přidávat Shazamy do Apple Music).

Spotify

Jestliže máte v zařízení aplikaci Spotify, můžete Shazam propojit s účtem Spotify. Klepněte nahoře v Knihovně na tlačítko nastavení  a následně klepněte u možnosti Spotify na Připojit. Spotify se stane výchozí streamovací službou pro aplikaci Shazam. Po připojení Shazamu k vašemu účtu Spotify si můžete své shazamy poslechnout:

  • V Shazamu klepněte na tlačítko Přehrát vedle skladby a poslechněte si 30sekundovou ukázku.
  • Chcete-li si písničku poslechnout ve Spotify, klepnutím na Spotify vedle ní ji otevřete v aplikaci Spotify.
  • Předchozí shazamy si můžete poslechnout v aplikaci Spotify v playlistu My Shazam Tracks (Moje stopy ze Shazamu).

Můžete taky přímo v aplikaci přidat kterýkoli ze svých shazamů do plalistů Spotify. Klepněte na Add To (Přidat do) vedle shazamu a pak klepněte na playlist, do kterého chcete skladbu přidat.

Deezer

Jestliže máte na zařízení aplikaci Deezer, můžete si skladby přehrávat z účtu Deezer. Klepněte u shazamu na tlačítko Více  a vyberte Otevřít ve službě Deezer.

Google Play Music

Pokud si chcete shazam poslechnout ve službě Google Play Music na zařízení Android, klepněte u shazamu na tlačítko Více  a zvolte Open in Google Play Music (Otevřít ve službě Google Play Music).

Google Play není k dispozici v Shazamu pro iPhone, iPad nebo iPod touch.

Jak si skladby zjištěné ve Shazamu koupit

Na iPhonu a iPadu si můžete skladby koupit v iTunes Storu bez ohledu na to, jestli máte (nebo nemáte) předplatné Apple Music. Na zařízeních s Androidem si skladby můžete koupit ze služby Google Play Music.

  1. Přejeďte ve Shazamu prstem na Knihovnu. 
  2. Klepněte na skladbu, kterou si chcete koupit. Otevřete ji ve Shazamu.
  3. Klepněte na tlačítko Více .
  4. Klepněte na Koupit ve službě iTunes.


Používání Shazamu ve Snapchatu

Shazam je do Snapchatu integrovaný. Abyste Shazam mohli se Snapchatem používat, aplikaci ani účet Shazam nepotřebujete. 

  • Jestliže chcete ve Snapchatu identifikovat skladbu Shazamem, otevřete obrazovku s fotoaparátem. Na této obrazovce skladbu stisknutím a podržením shazamujte. Svoje nové hudební objevy můžete posílat i ve formě snapu.
  • Jestliže se chcete ve Snapchatu podívat na předchozí shazamy, přejděte na obrazovku nastavení Snapchatu a v části Další služby klepněte na Shazam.


Datum zveřejnění: