Přepínání knihoven v aplikaci Hudba nebo Apple TV v macOS Catalina

Přečtěte si, jak v macOS Catalina aktualizovat mediální knihovny, jak je používat a jak přepínat mezi více knihovnami.

Aktualizování knihovny iTunes v macOS Catalina

Když v macOS Catalina poprvé otevřete aplikaci Hudba nebo Apple TV, vaše knihovna iTunes se aktualizuje, abyste ji mohli používat v nových aplikacích. Jestli máte knihoven iTunes víc, musíte každou z nich aktualizovat, než ji budete moct v macOS Catalina používat anebo přepínat mezi více knihovnami.

Přepnutí na jinou knihovnu iTunes

  1. S podrženou klávesou Alt otevřete aplikaci Hudba nebo Apple TV.
  2. Objeví se okno, ve kterém klikněte na Vybrat knihovnu.
  3. Vyberte knihovnu a klikněte na Vybrat.

Přečtěte si, co se stane při aktualizaci jiné knihovny iTunes.

Datum zveřejnění: