Víc knihoven iTunes v betaverzi macOS Catalina

Počáteční betaverze macOS Catalina nepodporuje přepínání mezi více knihovnami iTunes. Přečtěte si, co dělat, když máte knihoven iTunes víc a nainstalujete si betaverzi systému.

Betaverze softwaru vždy instalujte na neprodukční zařízení, která nejsou klíčová pro chod firmy. Silně doporučujeme instalovat betaverze jen na vedlejší systém nebo zařízení, případně na vedlejší oddíl Macu. AppleCare neposkytuje pro betaverze podporu. Zpětnou vazbu můžete společnosti Apple poslat přes aplikaci Feedback Assistant.

Pokud používáte víc knihoven iTunes, ujistěte se, že až do vydání veřejné verze macOS Catalina letos na podzim máte přístup k nějaké oficiálně podporované verzi macOS. Počáteční betaverze macOS Catalina dokáže otevřít jen tu knihovnu iTunes, kterou jste měli na Macu vybranou naposledy.

Před instalací betaverze macOS Catalina vyberte knihovnu iTunes, kterou chcete na testovacím počítači používat:

  1. V aplikaci iTunes na Macu zvolte iTunes > Ukončit iTunes.
  2. S podrženou klávesou Alt otevřete iTunes.
  3. Objeví se okno, ve kterém klikněte na Vybrat knihovnu.

Vybraná knihovna iTunes bude tou knihovnou, která se bude otevírat v betaverzích aplikací Hudba, Apple TV a Podcasty. Vaše ostatní hudební soubory, média a další knihovny iTunes zůstanou tam, kam jste si je uložili.

Přečtěte si víc o nových aplikacích Hudba, Apple TV a Podcasty chystaných na letošní podzim.

Datum zveřejnění: