Přenos dat z předchozího iOS zařízení do nového iPhonu, iPadu nebo iPodu touch pomocí Rychlého startu

Nové iOS zařízení můžete automaticky nastavit pomocí vašeho předchozího iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 11 nebo novějším.

Rychlý start vám umožňuje nastavit nové iOS zařízení pomocí informací z toho starého. Zbylá data a obsah potom na novém zařízení obnovíte ze zálohy na iCloudu. 

Pokud nastavujete nový iPhone pomocí svého starého iPhonu a na obou zařízeních máte iOS 12.4 nebo novější, nabízí Rychlý start i možnost přenosu dat mezi iPhony. Tím se ze starého iPhonu do nového bezdrátově přenesou všechna vaše data.

Rychlý start zaměstná obě zařízení, takže je dobré spustit ho ve chvíli, kdy s novým zařízením nepotřebujete několik minut pracovat.

 

Používání Rychlého startu

 1. Zapněte nové zařízení a dejte ho do blízkosti svého starého zařízení s iOS 11 nebo novějším. Na starém zařízení se objeví obrazovka Rychlý start a nabídne možnost nastavit nové zařízení pomocí vašeho Apple ID. Ujistěte se, že jde o Apple ID, které chcete použít, a klepněte na Pokračovat. Pokud se vám na starém zařízení nezobrazuje možnost pokračování, zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth.
 2. Počkejte, než se na novém zařízení zobrazí animace. Staré zařízení podržte nad novým zařízením a pak hledáčkem zaměřte animaci. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva Dokončit na novém [zařízení]. Pokud fotoaparát starého zařízení nemůžete použít, klepněte na Ověřit totožnost ručně a postupujte podle zobrazených kroků. 
 3. Až se zobrazí výzva, zadejte na novém zařízení přístupový kód starého zařízení.
 4. Podle pokynů nastavte na novém zařízení Touch ID nebo Face ID.
 5. Až se zobrazí výzva, na novém zařízení zadejte heslo ke svému Apple ID. Pokud máte více zařízení, je možné, že budete muset zadat i jejich kódy.
 6. Vaše nové zařízení vám nabídne, jestli chcete obnovit aplikace, data a nastavení z nejnovější zálohy na iCloudu, nebo si přejete aktualizovat zálohu vašeho stávajícího zařízení a pak všechno obnovit. Jakmile vyberete zálohu, můžete se rozhodnout, jestli chcete přenést některá nastavení související s polohou, soukromím, Apple Pay a Siri. Pokud chcete aktualizovat zálohu zařízení, ujistěte se, že na něm máte zapnutou Wi-Fi.
 7. Pokud máte Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí se dotaz, jestli chcete přenést data a nastavení Apple Watch.

 


Používání přenosu dat mezi iPhony

 1. Zapněte nový iPhone a dejte ho do blízkosti svého starého iPhonu s iOS 12.4 nebo novějším.* Na starém iPhonu se objeví obrazovka Rychlý start a nabídne možnost nastavit nový iPhone pomocí vašeho Apple ID. Ujistěte se, že jde o Apple ID, které chcete použít, a klepněte na Pokračovat. Pokud se vám na starém zařízení nezobrazuje možnost pokračování, zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth.
 2. Počkejte, než se na novém iPhonu zobrazí animace. Starý iPhone podržte nad novým iPhonem a pak hledáčkem zaměřte animaci. Počkejte, než se zobrazí zpráva Dokončit na novém iPhonu. Pokud fotoaparát starého iPhonu nemůžete použít, klepněte na Ověřit totožnost ručně a postupujte podle zobrazených kroků. 
 3. Až se zobrazí výzva, zadejte na novém iPhonu přístupový kód starého iPhonu.
 4. Podle pokynů nastavte na novém iPhonu Touch ID nebo Face ID.
 5. Klepnutím na Přenést z iPhonu spusťte přenos dat ze starého iPhonu do nového. Můžete taky vybrat, jaká nastavení se ze starého iPhonu do nového mají přenést, například nastavení Apple Pay nebo Siri.
 6. Pokud máte Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí se dotaz, jestli chcete přenést data a nastavení Apple Watch. 
 7. Nechejte obě zařízení blízko u sebe a připojená k napájení, dokud přenos dat mezi iPhony neskončí. Délka přenosu závisí na faktorech, jako je typ používaného připojení, podmínky v síti nebo množství přenášených dat.

* Data ze starého zařízení můžete do nového přenést buď bezdrátově, nebo tak, že obě zařízení v tuto chvíli propojíte Lightning/USB 3 adaptérem fotoaparátuLightning/USB kabelem.

Dokončení

Po přenosu dat do nového iOS zařízení možná budete muset proces dokončit provedením několika dalších kroků.

Pořád potřebujete pomoc?

Datum zveřejnění: