Psaní Braillovým písmem přímo na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

iPhone, iPad nebo iPod touch podporují psaní Braillovým písmem přímo na obrazovku zařízení, bez potřeby fyzické braillské klávesnice. 

Zadávání braillských znaků na displeji iOS nebo iPadOS zařízení

Braillské znaky můžete zadávat, když iOS nebo iPadOS zařízení leží naplocho před vámi (režim na stole) nebo když je otočené obrazovkou směrem od vás, abyste se mohli dotýkat displeje prsty ohnutými zpátky směrem k vám (režim odvrácené obrazovky).

Nejdřív se přesvědčte, že máte zapnutý VoiceOver, a pak nastavte rotor VoiceOveru na volbu Braillský vstup na displeji. Pokud v rotoru volbu Braillský vstup na displeji nevidíte, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a zapněte Braillský vstup na displeji.

Teď můžete klepáním na obrazovku jedním prstem nebo několika prsty současně zadávat braillské znaky. Můžete taky provádět tyto akce:

  • Zadání mezery: Přejeďte jedním prstem doprava.
  • Smazání předchozího znaku: Přejeďte jedním prstem doleva.
  • Přesun na nový řádek: Přejeďte dvěma prsty doprava.
  • Procházení návrhy kontroly pravopisu: Přejeďte jedním prstem nahoru nebo dolů.
  • Ukončení řádku nebo odeslání zprávy: Přejeďte třemi prsty nahoru.
  • Přepínání mezi šestibodovým braillským plnopisem a zkratkopisem: Přejeďte třemi prsty doprava.
  • Okamžitý překlad (když je zapnutý zkratkopis): Přejeďte dvěma prsty dolů.
  • Přepnutí na další klávesnici: Přejeďte dvěma prsty nahoru.

Režim Braillský vstup na displeji ukončíte posunem dvou prstů nebo přepnutím rotoru na jiné nastavení.

Pokud chcete, aby iPad body předčítal nahlas, podržte požadované body a jakmile uslyšíte tóny časovače a oznámení, tak je uvolněte.

Nastavení vstupních pozic bodů

Na iPhonu klepněte na všechny tři pozice bodů na pravé straně a zvedněte prst a pak klepněte na tři pozice bodů na levé straně a zvedněte prst. Na iPadu dvakrát klepněte na všechny pozice bodů současně. VoiceOver oznámí, že byly překalibrovány pozice bodů.

Změna nastavení Braillského vstupu na displeji

Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > Braillský vstup na displeji a změňte výchozí nastavení na Šestibodový braillský plnopis nebo Zkratkopis, případně prohoďte pozice bodů u šestibodového a osmibodového braillského písma.

Datum zveřejnění: