Jak fungují události zpřístupnění

V macOS 10.14.3 a iOS 12.3 byl přepínač událostí zpřístupnění, který byl dříve umístěn v nastavení zpřístupnění, sjednocen pod ovládací prvky Accessibility Object Model (AOM).

Používání událostí zpřístupnění

Nová funkce zvaná Události zpřístupnění pomáhá webovým vývojářům zajistit, aby jejich vlastní ovládací prvky byly přístupné i uživatelům asistenčních technologií. Tyto akce se teď dají aktivovat pomocí asistenčních technologií, jako jsou VoiceOver nebo Switch Control, i pomocí běžně dostupných vstupních zařízení, například klávesnic. 

Události zpřístupnění jsou dílčí funkce projektu Accessibility Object Model (AOM, Model objektu zpřístupnění), což je vznikající technologie momentálně vyvíjená pod záštitou W3C ve spolupráci mezi společnostmi Apple, Google a Mozilla Foundation. Návrh standardu zahrnuje novou sémantiku vstupních událostí, například akce pro zvýšení a snížení hodnoty vlastních posuvníků, akce pro zavření vlastních dialogů a akce stránkování vlastních oblastí s posouváním. Funkce AOM je v iOS i macOS ve výchozím nastavení vypnutá.

Zapnutí událostí zpřístupnění

Události zpřístupnění fungují, jen když je zapnutá funkce AOM.

Zapnutí událostí zpřístupnění na Macu:

  1. Vyberte Safari > Předvolby.
  2. Klikněte na Pokročilé a zvolte Zobrazit v řádku nabídek nabídku Vývojář.
  3. Na řádku nabídek v Safari zvolte Vývojář > Experimentální funkce > Accessibility Object Model.

Zapnutí událostí zpřístupnění na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

  1. Přejděte do Nastavení > Safari > Pokročilé > Experimentální funkce.
  2. Klepnutím zapněte volbu Accessibility Object Model.

Soukromí

Apple dbá jak na zpřístupnění svých produktů, tak na ochranu soukromí. Události zpřístupnění neumožňují webovým stránkám zjistit, jestli daný uživatel používá čtečku obrazovky nebo jinou asistenční technologii, a taky jim neposkytuje žádné informace o uživatelově postižení nebo schopnostech. Při vývoji složitých webových aplikací, které mají být kompatibilní s akcemi technologií zpřístupnění, by měli vývojáři pracovat s tím, že na zařízení je aktivní nějaká forma zpřístupnění – ale jen když uživatel použije některý z těchto vlastních ovládacích prvků.

Apple aktivně spolupracuje v organizacích pro vývoj standardů, například W3C, a všechny své produkty navrhuje s ohledem na ochranu soukromí. Jak se standardy vyvíjejí, neustále vyhodnocujeme, jak nejlépe zajistit zpřístupnění pro uživatele webových stránek.

Datum zveřejnění: