Jak fungují události zpřístupnění

Události zpřístupnění jsou experimentální funkce pro webové vývojáře dostupná v macOS 10.14 a novějším nebo iOS 12 novějším. Vyžaduje, abyste si v pokročilých nastaveních Safari zapnuli funkci Accessibility Object Model (Model objektu zpřístupnění).

Používání událostí zpřístupnění

Nová funkce zvaná Události zpřístupnění pomáhá webovým vývojářům zajistit, aby jejich vlastní ovládací prvky (například vlastní posuvníky na webu) byly přístupné i uživatelům asistenčních technologií. Tyto akce se teď dají aktivovat pomocí asistenčních technologií, jako jsou VoiceOver nebo Switch Control, a stejně tak i pomocí běžně dostupných vstupních zařízení, například klávesnic. Události zpřístupnění jsou dílčí funkce projektu Accessibility Object Model (AOM, Model objektu zpřístupnění), což je vznikající technologie momentálně vyvíjená pod záštitou W3C ve spolupráci mezi společnostmi Apple, Google a Mozilla Foundation. AOM je v iOS i macOS ve výchozím nastavení vypnutý.

Zapnutí událostí zpřístupnění

Ačkoli jsou události zpřístupnění ve výchozím nastavení zapnuté, fungují, jenom když je zapnutá i volba AOM – a tato vývojářská funkce je naopak ve výchozím nastavení vypnutá.

Zapnutí událostí zpřístupnění na Macu:

  1. Vyberte Safari > Předvolby.
  2. Klikněte na Pokročilé a zvolte Zobrazit v řádku nabídek nabídku Vývojář.
  3. Na řádku nabídek v Safari zvolte Vývojář > Experimentální funkce > Accessibility Object Model.
  4. Ujistěte se, že na panelu  > Předvolby systému > Zpřístupnění > VoiceOver > Otevřít Utilitu VoiceOver > Web > Obecné > Události zpřístupnění je zapnutá volba Události zpřístupnění.

Na Macu se Switch Control řídí nastavením volby Události zpřístupnění v Utilitě VoiceOver.

Zapnutí událostí zpřístupnění na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

  1. Přejděte do Nastavení > Safari > Pokročilé > Experimentální funkce.
  2. Klepnutím zapněte volbu Accessibility Object Model.
  3. Klepněte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a ujistěte se, že máte zapnuté události zpřístupnění pro VoiceOver a Switch Control. Pro VoiceOver je zapnete klepnutím na VoiceOver > Web > Události zpřístupnění. Pro Switch Control je zapnete klepnutím na Switch Control > Web > Události zpřístupnění.

Ochrana soukromí

Apple dbá jak na zpřístupnění svých produktů, tak na ochranu soukromí. Události zpřístupnění neumožňují webovým stránkám zjistit, jestli daný uživatel používá čtečku obrazovky nebo jinou asistenční technologii, a taky jim neposkytuje žádné informace o uživatelově postižení nebo schopnostech. Vývojáři se ale můžou dozvědět, že na nějakém zařízení je aktivní konkrétní asistenční technologie, aby pak mohli poskytnout verzi webu kompatibilní s danou asistenční technologií.

Datum zveřejnění: