Témata ke zkoušce servisní certifikace ACMT 2019 pro Mac (MAC-19A)

Přečtěte si informace o zkoušce servisní certifikace ACMT 2019 pro Mac (MAC-19A) a o tom, jaké části a témata můžete očekávat.

Co bude ve zkoušce?

Zkouška servisní certifikace ACMT 2019 pro Mac (MAC-19A) je znalostní test určený k absolvování online na počítači na portálu Pearson VUE. Při testu smíte využívat zdroje a při odpovídání na otázky byste měli vycházet z referenčních materiálů Apple a z kurzů v systému ATLAS.

K získání certifikace ACMT 2019 (Apple Certified Mac Technician) musíte složit tuto zkoušku (MAC-19A) a zkoušku ze základů servisu produktů Apple (SVC-19A).

Pamatujte, že zkoušku ze základů servisu produktů Apple musíte absolvovat předtím, než budete moct absolvovat zkoušku servisní certifikace pro Mac.

Shrnutí zkoušky

 • Počet částí: 2
 • Počet studijních cílů: 30
 • Počet všech položek: 70
 • Skóre pro složení zkoušky: Celkem 80 % (správně vyřešeno aspoň 56 ze 70 položek)
 • Časový limit zkoušky: 2 hodiny

Zkouška začíná sedmi demografickými otázkami. Tyto otázky se nehodnotí a nezapočítávají do časového limitu zkoušky, který je dvě hodiny.

Části a témata

Následující části a témata jsou předmětem zkoušky servisní certifikace ACMT 2019 pro Mac.

Řešení problémů (36 položek)

 • Zhodnoťte a izolujte problémy se systémem souborů v systému s macOS.
 • V daném zákaznickém problému se sítí přesně zhodnoťte, izolujte a vyřešte problém.
 • Správně identifikujte diagnostický nástroj, který je nejvhodnější pro daný scénář řešení problémů.
 • Popište, jak se používají jednotlivé nástroje pro řešení problémů, a vysvětlete příslušné postupy.
 • Určete možné problémy týkající se spouštění systému a příslušné možnosti nápravy.
 • Určete nástroje migrace macOS nezbytné pro migraci, typy uživatelských dat, která se dají migrovat, a správné metody migrace uživatelských dat z Macu a PC.
 • Určete příznaky, které jsou výsledkem nesprávně fungujícího SMC.
 • Vysvětlete, jak maximalizovat výdrž baterie v produktu Apple.
 • Popište proces vytváření, konfigurace, správy a mazání uživatelských účtů v macOS.
 • Nakonfigurujte FileVault 2 v macOS na zabezpečení dat v Macu.
 • Popište problémy s ochranou osobních dat, ke kterým dochází, když jsou v macOS zapnuté polohové služby.
 • Popište metody obnovení ztraceného hesla firmwaru (EFI).
 • Popište, jak v macOS použít Time Machine k vytvoření, obnovení a správě bezpečných záloh dat.

Opravy produktové řady Maců (34 položek)

 • Určete vybavení nutné ke snížení rizika, že zákazníkův Mac se při servisu poškodí.
 • Určete vybavení nutné ke snížení rizika, že při servisu Macu dojde k úrazu.
 • Předveďte správnou a bezpečnou manipulaci s bateriemi a sestavami krytů přenosných počítačů se zabudovanou baterií.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iMacu.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iMacu Pro.
 • Určete bezpečnostní opatření nezbytná k bezpečnému servisu modelů iMacu.
 • Určete bezpečnostní opatření nezbytná k bezpečnému servisu modelů iMacu Pro.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu Macu mini.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu 13palcového MacBooku Pro..
 • Identifikujte typy interních konektorů pro konkrétní modely MacBooku Pro (13palcový).
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu 15palcového MacBooku Pro.
 • Určete typy interních konektorů pro konkrétní modely MacBooku Pro (15palcový).
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu MacBooku Air.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu Maců Pro.
 • Určete typy interních konektorů pro konkrétní modely Macu Pro.
 • Určete bezpečnostní opatření nezbytná k bezpečnému servisu modelů Macu Pro.
 • Určete specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu MacBooku.

Kurzy v systému ATLAS

Pro přípravu na zkoušku servisní certifikace ACMT 2019 pro Mac doporučujeme, abyste si prošli kurzy označené (2019) nebo (Public 2019) v tematické oblasti ACMT v systému ATLAS.

Datum zveřejnění: