Témata ke zkoušce servisní certifikace ACiT 2019 pro iOS (iOS-19A)

Přečtěte si informace o zkoušce servisní certifikace ACiT 2019 pro iOS (iOS-19A) a o tom, jaké části a témata můžete očekávat.

Co bude ve zkoušce?

Zkouška servisní certifikace ACiT 2019 pro iOS (iOS-19A) je znalostní test určený k absolvování online na počítači na portálu Pearson VUE. Při testu smíte využívat zdroje a při odpovídání na otázky byste měli vycházet z referenčních materiálů Apple a z kurzů v systému ATLAS.

K získání certifikace ACiT 2019 (Apple Certified iOS Technician) musíte složit tuto zkoušku (iOS-19A) a zkoušku ze základů servisu produktů Apple (SVC-19A). 

Pamatujte, že zkoušku ze základů servisu produktů Apple musíte absolvovat předtím, než budete moct absolvovat zkoušku servisní certifikace pro iOS.

Shrnutí zkoušky

 • Počet částí: 2
 • Počet studijních cílů: 16
 • Počet všech položek: 70
 • Skóre pro složení zkoušky: Celkem 80 % (správně vyřešeno aspoň 56 ze 70 položek)
 • Časový limit zkoušky: 2 hodiny

Části a témata

Následující části a témata jsou předmětem zkoušky servisní certifikace ACiT 2019 pro iOS.

Řešení problémů (41 položek)

 • Popište diagnostiku použitou při řešení problémů v daném scénáři.
 • Zařaďte izolovaný problém jako hardwarový (včetně náhodného poškození), softwarový, problém uživatelského prostředí nebo příležitost k poučení zákazníka.
 • Určete kroky procesu nastavení iOS a procesu aktivace.
 • Vyjmenujte obvyklá řešení problémů souvisejících s baterií.
 • Určete základní ovládací prvky pro správu poštovní schránky.
 • Popište vestavěné aplikace a funkce iOS.
 • Popište, jak přizpůsobit nastavení iPhonu v části Obecné a Zpřístupnění.
 • Popište nastavení soukromí, která lze použít u aplikací.

Servis iPhonu (29 položek)

 • Určete fyzické vybavení a online zdroje potřebné ke správnému a bezpečnému servisu modelu iPhonu.
 • Na základě dané simulované pracovní stanice určete prostředky nutné ke snížení rizika úrazu při servisu iPhonu.
 • Určete nástroje běžně používané při servisu všech modelů iPhonu.
 • Určete správné specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iPhonu 5 a SE.
 •  
 • Určete správné specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iPhonu 6.
 • Určete správné specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus.
 • Určete správné specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iPhonu 8 a iPhonu 8 Plus.
 • Určete správné specializované nástroje, úchyty a postupy potřebné k servisu iPhonu X.

Kurzy v systému ATLAS

Pro přípravu na zkoušku servisní certifikace ACiT 2019 pro iOS doporučujeme, abyste si prošli kurzy označené (2019) nebo (Public 2019) v tematické oblasti ACiT v systému ATLAS.

Datum zveřejnění: