Používání aplikace Hluk na Apple Watch

V aplikaci Hluk si můžete zapnout upozornění, aby vás Apple Watch varovaly, když se okolní hluk dostane na úroveň, která by vám mohla poškodit sluch.

Jak oznámení o hluku fungují

Když máte Apple Watch na ruce, hodinky v průběhu dne pravidelně měří hladinu okolního hluku. Používají k tomu mikrofon, ale žádný zvuk nenahrávají. Pokud průměrná hladina hluku za uplynulé tři minuty dosáhne zvolené hranice decibelů nebo ji přesáhne, Apple Watch vám to oznámí.

Tato oznámení jsou k dispozici jenom ve watchOS 6 na Apple Watch Series 4 nebo novějších. 

 

 

Zapnutí oznámení o hluku

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Hluk.
 3. Klepněte na Práh hluku a nastavte počet decibelů.

Oznámení můžete přenastavit i přímo na Apple Watch. Přejděte do Nastavení > Hluk. 

Vypnutí oznámení o hluku

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Hluk.
 3. Klepněte na Práh hluku a klepněte na Vypnuto. 

Oznámení můžete přenastavit i přímo na Apple Watch. Přejděte do Nastavení > Hluk. 

Jak změřit okolní hluk

Až si aplikaci Hluk nastavíte, můžete ji otevřít a změřit pomocí ní okolní hluk. Anebo si na ciferník přidejte komplikaci Hluk, ať máte tyto informace vždy na očích.

Můžete se taky podívat na iPhonu v aplikaci Zdraví na Hladiny zvuku v okolí, Hlasitost zvuku ve sluchátkách a Oznámení hluku v kategorii Sluch. Přečtěte si, jak nastavit a používat aplikaci Zdraví.

Jestli chcete měření hluku úplně vypnout, vypněte volbu Měření okolního zvuku.

Co byste měli vědět

 • Hladina hluku se měří v decibelech s vyvážením A, tedy dBA. 
 • Dlouhodobé vystavení hluku pod 80 decibelů by nemělo poškozovat sluch. Měření pod touto hladinou se tedy v aplikaci zobrazují jako OK.
 • Opakované, dlouhodobé vystavení hluku nad 80 decibelů může vést k trvalému poškození. Zvažte použití ochrany sluchu nebo přesun na klidnější místo. Měření přesahující tuto hladinu se tedy v aplikaci zobrazují jako Hlasitá. 
  • 80 decibelů: Zhruba 5 hodin a 30 minut denně při této úrovni může způsobit dočasnou ztrátu sluchu. Týdenní limit při této úrovni je 40 hodin. 
  • 85 decibelů: Zhruba 1 hodina a 45 minut denně při této úrovni může způsobit dočasnou ztrátu sluchu. Týdenní limit při této úrovni je 12 hodin a 30 minut.  
  • 90 decibelů: Zhruba 30 minut denně při této úrovni může způsobit dočasnou ztrátu sluchu. Týdenní limit při této úrovni jsou 4 hodiny.
  • 95 decibelů: Pouhých 10 minut denně při této úrovni může způsobit dočasnou ztrátu sluchu. Týdenní limit při této úrovni je 1 hodina a 15 minut.
  • 100 decibelů: Pouhých pár minut denně při této úrovni může způsobit dočasnou ztrátu sluchu. Týdenní limit při této úrovni je 20 minut. 
 • Voda a vítr můžou ovlivňovat přesnost měření hluku. Při vodních aktivitách doporučujeme zapnout Zamknutí ve vodě.
 • S aktivovaným Zamknutím ve vodě nebo při používání mikrofonu nebo reproduktoru měření neprobíhá.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: