Používání opravených nebo vyměněných sluchátek Powerbeats Pro

Jak používat opravená nebo vyměněná sluchátka Powerbeats Pro.

Nastavení vyměněných sluchátek Powerbeats Pro

  1. Vložte obě sluchátka Powerbeats Pro do nabíjecího pouzdra. Nechte otevřené víčko.
  2. Zkontrolujte stavovou kontrolku na přední straně pouzdra. Měla by červeně blikat.
  3. Na 5 sekund podržte systémové tlačítko uvnitř pouzdra. Kontrolka by měla blikat bíle. Pokud bliká červeně, připojte pouzdro k napájení, zavřete víčko a 20 minut počkejte.
  4. Spárujte Powerbeats Pro se svým zařízením.

Spárování s iPhonem

  1. Nechte sluchátka uvnitř pouzdra s otevřeným víčkem a podržte Powerbeats Pro vedle odemčeného iPhonu. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spárování s jiným zařízením

  1. Zapněte na svém zařízení Bluetooth.
  2. Nechte sluchátka uvnitř pouzdra s otevřeným víčkem, stiskněte na sluchátkách Powerbeats Pro systémové tlačítko a držte ho stisknuté, dokud nezačne blikat dioda.
  3. V zařízení otevřete nabídku Bluetooth. Například na Macu vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Bluetooth.
  4. V seznamu rozpoznaných Bluetooth zařízení klepněte nebo klikněte na svoje Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. AppleCare je známka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Beats, Beats by Dr. Dre a logo b v kroužku jsou ochranné známky / servisní značky společnosti Beats, dceřiné firmy společnosti Apple.

Datum zveřejnění: