Jak změnit hlasitost Siri

Nastavte si, jak nahlas (nebo jak potichu) má mluvit Siri na vašem iPhonu, Apple Watch, HomePodu nebo Macu.

Změna hlasitosti Siri na iPhonu

Zatímco Siri mluví, stiskněte tlačítka hlasitosti na boku iPhonu.

Pokud používáte sluchátka, změňte hlasitost přímo na iPhonu. 

Změna hlasitosti Siri na Apple Watch

  1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení. 
  2. Klepněte na Obecné > Siri.
  3. Sjeďte dolů k části Hlasitost – Reproduktor.
  4. Klepněte na ovládání hlasitosti. Anebo klepněte na posuvník a otočte korunkou Digital Crown. 

Změna hlasitosti Siri na Macu

Zatímco Siri mluví, stiskněte na řádku nabídek tlačítko hlasitosti  a potom přetažením posuvníku změňte hlasitost.

Pokud používáte sluchátka, změňte hlasitost přímo na Macu. 

Změna hlasitosti Siri na HomePodu

Siri automaticky přizpůsobuje svoji hlasitost na HomePodu úrovni hluku v místnosti. Když Siri nemluví, můžete hlasitost změnit klepnutím na – nebo + na horní straně HomePodu.

Datum zveřejnění: