Vytváření a používání šablon a motivů v Pages, Numbers a Keynotu

Když vytvoříte dokument, tabulku nebo prezentaci a chcete je v budoucnu používat jako vzor pro nové soubory, můžete si je uložit jako šablonu nebo motiv. Potom se k nim dostanete na všech svých zařízeních v částech Šablony nebo Výběr šablon anebo je můžete sdílet s ostatními.

Než začnete


Používání šablon a motivů na iPhonu nebo iPadu

V Pages nebo Numbers vytvořte šablonu, v Keynotu vytvořte motiv. Když je přidáte do Výběru šablon nebo Výběru motivů, zobrazí se vám i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu stejným Apple ID a máte zapnutý iCloud Drive pro Pages, Numbers nebo Keynote.*

Vytvoření šablony nebo motivu

 1. Otevřete existující dokument, který chcete použít jako základ šablony nebo motivu, případně vytvořte nový.
 2. Upravte šablonu nebo motiv. Můžete přidávat a formátovat text, obrázky i objekty. Taky můžete vkládat zástupné makety, jimiž snadno nahradíte obrázky, aniž by se změnilo formátování dokumentu.
 3. Šablonu nebo motiv uložíte tak, že klepnete na tlačítko Více , pak na Exportovat, na Šablona Pages, Šablona Numbers nebo Motiv Keynote a nakonec na Přidat do Výběru šablon nebo Přidat do Výběru motivů.

Uložený motiv nebo šablona se zobrazí v části Moje šablony ve Výběru šablon v Pages nebo v Numbers, respektive v části Moje motivy ve Výběru motivu v Keynotu.

Sdílení šablony nebo motivu

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klepněte na Moje šablony nebo Moje motivy.
 2. Chvíli na šabloně nebo motivu podržte prst a pak ho zvedněte. Objeví se nabídka, ve které vyberte Sdílet.
  Pokud tlačítko Sdílet nevidíte, klepnutím si šablonu stáhněte do svého zařízení a zkuste to znova.
 3. Vyberte, jak chcete šablonu nebo motiv sdílet.

Vložení makety obrázku nebo videa

Pomocí maket můžete v šabloně nebo motivu vyznačit oblasti, do kterých se mají později vložit obrázky nebo videa.

 1. Vložte do dokumentu nějaký obrázek.
 2. Klepněte na obrázek.
 3. Klepněte na tlačítko Formát , potom na Obrázek a na Nastavit jako maketu.

Přejmenování šablony nebo motivu

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klepněte na Moje šablony nebo Moje motivy.
 2. Chvíli na šabloně nebo motivu podržte prst a pak ho zvedněte. Objeví se nabídka, ve které vyberte Přejmenovat.
 3. Zadejte název a klepněte na Přejmenovat.

Smazání šablony nebo motivu

Smazaná šablona nebo motiv se odstraní ze všech vašich zařízení, na kterých používáte iCloud Drive s Pages, Numbers a Keynotem.

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klepněte na Moje šablony nebo Moje motivy.
 2. Chvíli na šabloně nebo motivu podržte prst a pak ho zvedněte. Objeví se nabídka, ve které vyberte Smazat.
 3. Dalším klepnutím na Smazat akci potvrďte.


Používání šablon a motivů na Macu

V Pages nebo Numbers vytvořte šablonu, v Keynotu vytvořte motiv. Když je přidáte do Výběru šablon nebo Výběru motivů, zobrazí se vám i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu stejným Apple ID a máte zapnutý iCloud Drive pro Pages, Numbers nebo Keynote.*

Vytvoření šablony nebo motivu

 1. Otevřete existující dokument, který chcete použít jako základ šablony nebo motivu, případně vytvořte nový.
 2. Upravte šablonu nebo motiv. Můžete přidávat a formátovat text, obrázky i objekty. Taky můžete vkládat zástupné makety, jimiž snadno nahradíte text a obrázky, aniž by se změnilo formátování dokumentu.
 3. Až skončíte s úpravami šablony nebo motivu, zvolte Soubor > Uložit jako šablonu nebo Uložit jako motiv a potom vyberte Přidat do Výběru šablon nebo Přidat do Výběru motivů.

Uložený motiv nebo šablona se zobrazí v části Moje šablony ve Výběru šablon v Pages nebo v Numbers, respektive v části Moje motivy ve Výběru motivu v Keynotu.

Sdílení šablony nebo motivu

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klikněte v bočním panelu na Moje šablony nebo Moje motivy.
 2. Se stisknutou klávesou Control klikněte na šablonu nebo motiv, které chcete sdílet, a klikněte na Sdílet. 
  Pokud tlačítko Sdílet nevidíte, otevřete šablonu, abyste ji stáhli do Macu, a pak to zkuste znova.
 3. Vyberte způsob sdílení šablony.

Vložení makety obrázku, videa nebo textu

Pomocí maket můžete v šabloně nebo motivu vyznačit oblasti, do kterých se mají později vložit obrázky, videa nebo text.

 1. Vložte obrázek nebo video, případně zadejte text.
 2. Vyberte obrázek, video nebo text.
 3. Zvolte Formát > Pokročilé a potom zvolte Definovat jako mediální maketu nebo Definovat jako textovou maketu. V Keynote můžete textové makety definovat jenom při úpravách vzorových snímků.

Přejmenování šablony nebo motivu

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klikněte na Moje šablony nebo Moje motivy. 
 2. S podrženou klávesou Control klikněte na šablonu nebo motiv, klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.
 3. Stisknutím Enteru nový název uložte.

Smazání šablony nebo motivu

Smazaná šablona nebo motiv se odstraní ze všech vašich zařízení, na kterých používáte iCloud Drive s Pages, Numbers a Keynotem.

 1. Otevřete Výběr šablon nebo Výběr motivů a klikněte na Moje šablony nebo Moje motivy.
 2. S podrženou klávesou Control klikněte na šablonu nebo motiv a potom klikněte na Smazat.
 3. Dalším kliknutím na Smazat akci potvrďte.

* Vytvořené šablony a motivy uvidíte v Pages, Numbers a Keynotu na zařízeních, ale ne na webu iCloud.com.

Datum zveřejnění: