Animace objektů v Keynotu na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu

Zdůrazněte slova a objekty animacemi otočení, blikání a dalšími. Když vám jde o jedinečný vizuální dojem, můžete objekty na snímku i pohybovat.

Animace objektů v Keynotu pro iPhone a iPad

Zdůrazněte objekt nebo text animací anebo nakreslete dráhu, po které se má objekt nebo text na snímku pohybovat.

Animace objektu

 1. Klepněte na objekt, který chcete animovat, a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Animace.
 2. Klikněte na Přidat akci a zvolte animaci.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Hotovo. Animaci můžete kdykoli upravit.

Vytvoření dráhy pohybu

Dráhu pohybu můžete nakreslit prstem a na podporovaných zařízeních i Apple Pencilem.

 1. Klepněte na objekt, který chcete animovat, a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Animace.
 2. Klikněte na Přidat akci a pak na Vytvořit dráhu.
 3. Tažením objektem po snímku vytvořte dráhu pohybu. Ve výchozím nastavení se dráha zakřivuje . Dráhu s rovnými čarami vytvoříte klepnutím na tlačítko Rovná čára . Pokud chcete dráhu nakreslit znovu, klepněte na Smazat a nakreslete ji znovu.
 4. Po nakreslení dráhy klepněte na Hotovo dole na obrazovce a pak na Hotovo v pravém horním rohu. Dráhu můžete kdykoli upravit. 

Úprava dráhy pohybu

 1. Klepněte na objekt a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Animace.
 2. Klepněte na volbu Dráha pohybu a proveďte jakoukoli z následujících akcí:
  • Pokud chcete změnit začátek nebo konec dráhy, přetáhněte neprůhledný objekt na místo, kde má dráha začít, nebo přetáhněte průhledný objekt tam, kde má pohyb skončit.
  • Pokud chcete pohnout jednotlivými body po dráze, klepněte na dráhu a přetáhněte jakýkoli červený nebo bílý bod.
  • Chcete-li dráhu nakreslit znovu, klepněte na objekt, v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Překreslit dráhu a tažením objektem po snímku vytvořte dráhu pohybu.
  • Jeden z bodů odstraníte tak, že klepnete na dráhu, klepnete na bod a v nabídce, které se zobrazí, klepnete na Smazat bod.
  • Pokud chcete dráhu u bodu zakřivit nebo narovnat, klepněte na dráhu, klepněte na červený nebo bílý bod a pak klepněte na volbu Vytvořit bod se zlomem nebo Vytvořit bod s vyhlazením.
  • Na samostatné sestavy rozdělíte dráhu tak, že na ni klepnete, klepnete na bod, ve kterém chcete dráhu rozdělit, a pak klepnete na Rozdělit dráhu.
  • Pokud chcete, aby se objekt při pohybu otáčel podle křivky cesty, zapněte funkci Zarovnat podle cesty. Pokud je funkce Zarovnat podle cesty zapnutá, můžete taky pomocí jezdce Otočit upravit počáteční zarovnání objektu podle pohybové cesty.
 3. Až skončíte s úpravami dráhy, klepněte v pravém horním rohu na Hotovo. 

Úprava animace

Trvání animace a další nastavení změníte tímto postupem:

 1. Klepněte na objekt a v nabídce, která se zobrazí, klepněte na Animace.
 2. Klepněte na volbu Akce, klepněte na animaci, kterou chcete upravit, a proveďte požadované úpravy. Náhled animace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehrát .
 3. Až skončíte s úpravami animace, klepněte v pravém horním rohu na Hotovo.

Uspořádání a odstranění sestav

Pokud chcete určit, kdy má animace začít, změňte pořadí sestavení.

 1. Klepněte na tlačítko Další  a pak na Animovat.
 2. Klepněte na tlačítko Pořadí sestavy  v pravém horním rohu a proveďte úpravy:

  • Chcete-li změnit pořadí animací, podržte prst na sestavě a přetáhněte ji na novou pozici.
  • Okamžik zahájení animace změníte tak, že klepnete na sestavu a pak použijete volby Začátek a Prodleva.
  • Sestavu smažete tak, že přes ni přejedete doleva a pak klepnete na Smazat.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Hotovo.


Animace objektů v Keynotu pro Mac

Zdůrazněte objekt nebo text animací anebo nakreslete dráhu, po které se má objekt nebo text na snímku pohybovat.

Animace objektu

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat. 
 2. Klikněte na tlačítko Animace  v pravém horním rohu a pak klikněte na panel Akce.
 3. Klikněte na Přidat efekt a zvolte efekt. Animaci můžete kdykoli upravit.
  Okno dokumentu Keynotu s otevřeným inspektorem Animace na panelu Akce a s otevřenou nabídkou „Přidat efekt“

Vytvoření dráhy pohybu

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat. 
 2. Klikněte na tlačítko Animace  v pravém horním rohu a pak klikněte na panel Akce.
 3. Klikněte na Přidat efekt a pak zvolte Přesunout.
  Okno dokumentu Keynotu s otevřeným inspektorem Animace s možnostmi akce Přesunout na panelu Akce
 4. Přetáhněte neprůhledný objekt na místo, kde má pohyb začít, a pak přetáhněte průhledný objekt tam, kde má pohyb skončit. Zakřivení na dráhu přidáte přetažením bílých bodů podél čáry. Dráhu můžete kdykoli upravit.

Úprava dráhy pohybu

 1. Vyberte objekt.
 2. Klikněte na červený diamant , který se zobrazí pod objektem, a proveďte jakoukoli z následujících akcí:
  • Chcete-li změnit dráhu animace, přetáhněte neprůhledný nebo průhledný objekt na jiné místo na snímku nebo přetáhněte jakýkoli červený nebo bílý bod.
  • Zakřivení nebo úhly dráhy změníte tak, že na jakýkoli bod dráhy kliknete se stisknutou klávesou Control a zvolíte Vytvořit bod se zlomem, Vytvořit bod s vyhlazením nebo Vytvořit bod s Bézierovou křivkou. 
  • Pokud chcete některý bod dráhy odstranit, klikněte na něj se stisknutou klávesou Control a pak klikněte na Smazat.
  • Nastavení časování a zrychlení změníte volbami na panelu Akce.
  • Pokud chcete, aby se objekt při pohybu otáčel podle křivky cesty, klikněte na panelu Akce na volbu Zarovnat podle cesty.

Úprava animace

Trvání animace a další nastavení změníte tímto postupem:

 1. Vyberte objekt. 
 2. Klikněte na tlačítko Animace  v pravém horním rohu a pak klikněte na panel Akce.
 3. Pokud chcete změnit trvání a další nastavení, použijte volby na panelu Akce.

Uspořádání a odstranění sestav

Pokud chcete změnit okamžik, kdy má animace začít, naučte se změnit pořadí sestavy.

 1. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Animace .
 2. Kliknutím na tlačítko Pořadí sestavy v pravém dolním rohu zobrazte okno Pořadí sestavy a proveďte požadované změny:
  • Chcete-li změnit pořadí animací, přetáhněte sestavu na novou pozici.
  • Okamžik zahájení sestavy změníte tak, že sestavu vyberete a pak použijete volby Začátek a Prodleva.
  • Chcete-li sestavu smazat, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete.
 3. Klikněte na tlačítko Zavřít .

Pokud chcete změnit okamžik, kdy má animace začít, naučte se změnit pořadí sestavy.

 1. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Animace .
 2. Kliknutím na tlačítko Pořadí sestavy v pravém dolním rohu zobrazte okno Pořadí sestavy a proveďte požadované změny:
  Keynote s oknem Pořadí sestavy
  • Chcete-li změnit pořadí animací, přetáhněte sestavu na novou pozici.
  • Okamžik zahájení sestavy změníte tak, že sestavu vyberete a pak použijete volby Začátek a Prodleva.
  • Chcete-li sestavu smazat, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete.
 3. Klikněte na tlačítko Zavřít .
Datum zveřejnění: