Používání iPadu po opravě nebo výměně

Tady jsou informace, jak používat iPad po opravě nebo výměně.

©2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, iPad a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AppleCare a iCloud jsou označení služeb společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

Datum zveřejnění: