Procházení dokumentu v Pages

Zobrazení přehledu obsahu v Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo online na iCloud.com usnadňuje orientaci v dokumentu a umožňuje taky přidání přehledu obsahu přímo do stránky.

Pokud k procházení svého dokumentu chcete používat zobrazení přehledu obsahu, musíte používat styly odstavců. Pak můžete zobrazení přehledu obsahu přizpůsobovat volbou stylů, které chcete zahrnout. Přehled obsahu taky můžete přidat na libovolnou stránku dokumentu. A pokud dokument exportujete do formátu EPUB nebo PDF, bude přehled obsahu k dispozici i ve vyexportované knize nebo PDF dokumentu.

Používání stylů odstavců

Položky v zobrazení přehledu obsahu vychází ze stylů odstavců použitých v dokumentu Pages. Použijte styly odstavců na text, který chcete zobrazovat v přehledu obsahu. Pokud například chcete zahrnout názvy kapitol, použijte na všechny názvy kapitol v dokumentu stejný styl odstavce.

 1. Vyberte text, kterých chcete zobrazovat v přehledu obsahu.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Formát  na panelu nástrojů. Pokud pracujete s dokumentem typu „uspořádání stránek“, klepněte nebo klikněte na kartu Text nahoře na bočním panelu Formát.
 3. V horní části bočního panelu Formát vyberte název stylu odstavce.
 4. V nabídce Styly odstavců zvolte nějaký styl (kromě stylu „Text“).
 5. Použijte styly odstavců na libovolný text, který chcete zobrazovat v přehledu obsahu.

Všechny šablony Pages obsahují přednastavené styly odstavců. Pokud chcete změnit vzhled nějakého přednastaveného stylu odstavce, můžete si vytvořit styl vlastní nebo můžete aktualizovat existující styly odstavců.


Otevření zobrazení přehledu obsahu

Na iPadu nebo online na webu iCloud.com klepněte nebo klikněte na tlačítko zobrazení přehledu obsahu  na panelu nástrojů.

Na Macu klikněte na tlačítko Zobrazení  na panelu nástrojů a pak klikněte na Přehled obsahu.

Na iPhonu zapněte Navigátor:

 1. Klepněte na tlačítko Další , zapněte Navigátor a pak klepněte na Hotovo. Pokud je otevřená klávesnice, klepnutím na Hotovo ji zavřete.
 2. Klepněte dole na obrazovce na číslo stránky a pak v okně, které se zobrazí, klepněte na Přehled obsahu.


Přizpůsobení položek v zobrazení přehledu obsahu

Po použití stylů odstavců můžete položky v zobrazení přehledu obsahu přizpůsobovat:

 1. Otevřete zobrazení přehledu obsahu.
 2. Klepněte nebo klikněte na Upravit a vyberte všechny styly odstavců, které do přehledu obsahu chcete zahrnout. Například, pokud jste ve své knize na názvy kapitol použili styl Název, výběrem možnosti „Název“ tyto názvy kapitol zobrazíte v přehledu obsahu.
 3. Pokud v přehledu obsahu chcete upravit úroveň odsazení stylu odstavce, klepněte vedle vybraného stylu odstavce na tlačítko odsazení .
 4. Klepněte nebo klikněte na Hotovo. 

Když vybrané styly odstavců v dokumentu použijete na nový text, přehled obsahu se automaticky aktualizuje a zobrazí i tyto položky.


Procházení dokumentu pomocí zobrazení přehledu obsahu

Klepnutím nebo kliknutím na nějakou položku v přehledu obsahu přejdete na příslušnou část dokumentu. Můžete taky vytvářet odkazy na jiné části dokumentu přímo z jeho textu.


Přidání přehledu obsahu na stránku v dokumentu

Tímto způsobem přidáte přehled obsahu, aby se zobrazil na stránce vašeho dokumentu:*

 1. Otevřete zobrazení přehledu obsahu.
 2. Klepněte nebo klikněte v textu dokumentu na místo, na kterém chcete zobrazit přehled obsahu, a pak klepněte nebo klikněte na Vložit přehled obsahu.

* V knihách EPUB a v PDF se přehled obsahu může zobrazovat i bez nutnosti přidávat ho do textu dokumentu.


Publikování nebo export knihy EPUB s přehledem obsahu

Když prostřednictvím Pages publikujete knihu do Apple Books nebo když vytváříte knihu EPUB, bude se přehled obsahu zobrazovat ve většině čteček knih EPUB. Například v aplikaci Knihy na iPhonu, iPadu nebo Macu si kliknutím nebo klepnutím na tlačítko přehledu obsahu  na panelu nástrojů můžete zobrazit přehled obsahu, který vypadá úplně stejně jako v zobrazení přehledu obsahu v dokumentu Pages. Výběrem nějaké položky přejdete na příslušnou část knihy.


Vytvoření PDF s přehledem obsahu

Když svůj dokument Pages převedete do PDF, přehled obsahu se automaticky zobrazí v navigačním panelu PDF. Například v Náhledu na Macu zvolte Zobrazení > Obsah a přehled obsahu se zobrazí na bočním panelu. Kliknutím na některou z jeho položek přejdete na příslušnou část PDF.

Datum zveřejnění: