Používání svislého textu v Pages, Numbers a Keynotu

V dokumentech, tabulkách a prezentacích iWork na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu teď můžete v čínštině, japonštině nebo korejštině psát svisle.

Do šablony v Pages nebo Numbers nebo do motivu v Keynotu můžete přidat svisle psaný text. V jednom dokumentu můžete mít jak text psaný vodorovně, tak text psaný svisle. A až budete chtít dokument se svislým textem někomu poslat, můžete vytvořit interaktivní knihu EPUB, která se dá zobrazit v aplikaci Knihy.


Používání svislého textu na iPhonu nebo iPadu

Jestli chcete používat svislý text, přidejte si čínštinu, japonštinu nebo korejštinu mezi preferované jazyky iPhonu nebo iPadu:

 1. Přejděte na Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast.
 2. Klepněte na Jiné jazyky nebo Přidat jazyk a vyberte čínštinu, japonštinu nebo korejštinu. 

Zapnutí svislého textu v celém dokumentu Pages

 1. Otevřete dokument, na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Více  a potom klepněte na Nastavení dokumentu.
 2. V případě potřeby klepněte na Dokument a zapněte Svislý text. 

Veškerý text v těle dokumentu se automaticky převede na svislý text. Svislý text budou používat i všechny nově přidané tvary a textové rámečky.

Používání svislého textu v tvarech a textových rámečcích v Pages, Numbers a Keynotu

Používání svislého textu v tvarech a rámečcích je dobrý způsob, jak v jednom dokumentu kombinovat svislý text s vodorovným.

 1. Vytvořte tvar nebo textový rámeček. 
 2. Vyberte tvar textového rámečku. 
 3. Klepněte na tlačítko Formát , potom na Text (pokud to bude potřeba) a zapněte Svislý text. Pokud už daný tvar nebo rámeček nějaký text obsahuje, převede se na svislý. Další přidaný text bude taky svislý.

Vložení vodorovných znaků do svislého textu v Pages, Numbers a Keynotu

Do svislého textu můžete vložit dva až čtyři vodorovné znaky, aby se daly přečíst zleva doprava. Hodí se to u znaků psaných latinkou, například u čísel.

 1. Vyberte až čtyři znaky, které chcete napsat vodorovně.
 2. Klepněte na tlačítko se šipkou , pokud se v nabídce objevuje, a pak na Otočit vodorovně.

Používání šablon pro svislý text

V Pages můžete vytvořit dokument ze tří šablon se svislým textem – prázdná, základní kniha a příběhová kniha:

 • Pokud máte jako primární jazyk iPhonu nebo iPadu nastavenou japonštinu nebo tradiční čínštinu, klepněte ve správci dokumentů na Vytvořit dokument a potom mezi šablonami vyberte některou ze svislých šablon.
 • Pokud máte japonštinu nebo tradiční čínštinu nastavenou jako preferovaný jazyk, klepněte ve správci dokumentů na Vytvořit Dokument, potom ve výběru šablon klepněte na rozevírací nabídku Jazyk a zvolte v ní japonštinu nebo tradiční čínštinu. Pak ve výběru šablon zvolte šablonu se svislým textem.


Používání svislého textu na Macu

Jestli chcete používat svislý text, přidejte si čínštinu, japonštinu nebo korejštinu mezi preferované jazyky Macu:

 1. Jděte do Předvoleb systému a vyberte Jazyk a oblast.
 2. Dole pod seznamem klikněte na tlačítko Přidat  a zvolte čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Zapnutí svislého textu v celém dokumentu Pages

 1. Otevřete dokument a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Dokument .
 2. Zaškrtněte políčko vedle volby Svislý text. Veškerý text v těle dokumentu se automaticky převede na svislý. Svislý text budou používat i všechny nově přidané tvary a textové rámečky.

Používání svislého textu v tvarech a textových rámečcích v Pages, Numbers a Keynotu

Používání svislého textu v tvarech a rámečcích je dobrý způsob, jak v jednom dokumentu kombinovat svislý text s vodorovným.

 1. Vytvořte tvar nebo textový rámeček. 
 2. Vyberte tvar textového rámečku. 
 3. Klikněte na tlačítko Formát , potom na bočním panelu Formát klikněte na Text (pokud to bude potřeba) a vyberte Svislý text. Pokud už daný objekt nějaký text obsahuje, převede se na svislý. Další přidaný text bude taky svislý.

Vložení vodorovných znaků do svislého textu v Pages, Numbers a Keynotu

Do svislého textu můžete vložit dva až čtyři vodorovné znaky, aby se daly přečíst zleva doprava. Hodí se to u znaků psaných latinkou, například u čísel.

 1. Vyberte až čtyři znaky, které chcete napsat vodorovně.
 2. Klikněte na text s podrženou klávesou Control a zvolte Otočit vodorovně.

Používání šablon pro svislý text

V Pages můžete vytvořit dokument ze tří šablon se svislým textem – prázdná, základní kniha a příběhová kniha:

 • Pokud máte jako primární jazyk Macu nastavenou japonštinu nebo tradiční čínštinu, zvolte Soubor > Nový a potom mezi šablonami vyberte některou ze svislých šablon.
 • Pokud máte japonštinu nebo tradiční čínštinu nastavenou jako preferovaný jazyk, zvolte Soubor > Nový, potom ve výběru šablon klikněte na rozevírací nabídku Jazyk a zvolte v ní japonštinu nebo tradiční čínštinu. Pak ve výběru šablon zvolte šablonu se svislým textem.
Datum zveřejnění: