Sloučení knihoven aplikace Fotky

Tento postup použijte na Macu, chcete-li sloučit fotky a videa z oddělených knihoven Fotek do jedné knihovny.

Chcete-li sloučit knihovny Fotek, otevřete zdrojovou knihovnu a exportujte z ní všechny fotky a videa, která chcete zachovat. Pak otevřete cílovou knihovnu (tu, kterou chcete používat jako svoji hlavní) a naimportujte do ní fotky a videa.

Vyberte knihovnu fotek

Takto vyberete jednu z knihoven fotek, které můžete mít uložené v Macu nebo na připojeném externím disku:

 1. Stiskněte a podržte při otvírání aplikace Fotky klávesu Alt.
 2. Vyberte knihovnu, kterou chcete otevřít, a klikněte na Vybrat knihovnu.

Fotky budou tuto knihovnu používat, dokud neotevřete stejným postupem nějakou jinou.

Exportujte fotky a videa ze zdrojové knihovny

Otevřete zdrojovou knihovnu a rozhodněte se, jestli chcete exportovat neupravené originály souborů, nebo jejich upravené verze:

Upravené verze si při importu uchovají provedené úpravy. Výhodou je, že je nebudete muset znova upravovat. Nevýhodou je, že se stanou v nové knihovně originálními soubory. To znamená, že se nebudete moct vrátit k jejich starším verzím před úpravami provedenými v původní knihovně.

Nezměněné originály nebudou obsahovat žádné úpravy, které jste provedli, když byly ve zdrojové knihovně. To vám dává flexibilitu pokud jde o další úpravy, ale opětovné úpravy všech fotek můžou představovat značnou práci.

Jak exportovat upravené verze

 1. V aplikaci Fotky vyberte fotky a videa, které chcete exportovat. Pokud chcete vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu Command a klikejte na jednotlivé položky. Chcete-li vybrat skupinu za sebou jdoucích položek, klikněte na první z nich a pak s podrženou klávesou Shift na poslední. Tím vyberete taky všechny položky mezi první a poslední, na které jste kliknuli.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat [počet] fotografií. 
 3. Otevře se dialogové okno exportu.
  • V části Fotografie zvolte Formát – JPEG, TIFF nebo PNG. Formát JPEG využívá ztrátovou kompresi, takže soubory s fotkami pak nezaberou tolik místa. Soubory TIFF a PNG mají vyšší kvalitu, ale zabírají víc místa.
  • V části Videa zvolte nastavení Kvalita filmu. Tato část se objeví, jen pokud jste vybrali nějaká videa.
  • V části Informace zaškrtněte příslušná políčka, chcete-li do exportovaných souborů uložit metadata a údaje o poloze.
  • V části Názvy souborů nastavte Název souboru na „Použít název souboru“ a Formát podsložky buď na „Název okamžiku“, nebo na „Žádný“. Když vyberete Název okamžiku, vytvoří se podsložka pro každý Okamžik, zachycený vybranými položkami. To je užitečné, když chcete vytvořit v cílové knihovně album pro každý Okamžik. Možnost Žádný exportuje všechny soubory přímo do cílové složky.
 4. Klikněte na Exportovat. Zobrazí se dialogové okno Finderu.
 5. Přejděte do umístění, do kterého chcete soubory uložit, třeba na plochu nebo na externí disk. Kliknutím na Nová složka můžete vytvořit pro exportované soubory novou složku.
 6. Klikněte na Exportovat.

Jak exportovat nezměněné originály

 1. V aplikaci Fotky vyberte fotky a videa, které chcete exportovat. Pokud chcete vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu Command a klikejte na jednotlivé položky. Chcete-li vybrat skupinu za sebou jdoucích položek, klikněte na první z nich a pak s podrženou klávesou Shift na poslední. Tím vyberete taky všechny položky mezi první a poslední, na které jste kliknuli.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat nezměněný originál pro [počet] fotografií. 
 3. Otevře se dialogové okno exportu.
  • Pokud vaše fotky obsahují metadata IPTC (například názvy nebo klíčová slova), která chcete zachovat, zaškrtněte Exportovat IPTC jako XMP.
  • Ponechte nastavení Název souboru na hodnotě možnosti Použít název souboru.
  • Jako Formát podsložky zvolte Název okamžiku, nebo Žádný. Když vyberete Název okamžiku, vytvoří se podsložka pro každý Okamžik, zachycený vybranými položkami. To je užitečné, když chcete vytvořit v cílové knihovně album pro každý Okamžik. Možnost Žádný exportuje všechny soubory přímo do cílové složky.
 4. Klikněte na Exportovat. Zobrazí se dialogové okno Finderu.
 5. Přejděte do umístění, do kterého chcete soubory uložit, třeba na plochu nebo na externí disk. Kliknutím na Nová složka můžete vytvořit pro exportované soubory novou složku.
 6. Klikněte na Exportovat původní.

Jak importovat fotky a videa do cílové knihovny

Otevřete cílovou knihovnu a přetáhněte složku s exportovanými položkami do hlavní oblasti, kde jsou vaše ostatní fotky a videa. Jakmile se u ukazatele objeví zelený symbol plus, můžete složku pustit.

Fotky ve složce se zařadí do Okamžiků podle svého data a místa pořízení. Videa se zařadí podle data, kdy jste je vyexportovali ze zdrojové knihovny.

Pokud jste při exportování položek vytvořili podsložky pro Okamžiky a chcete pro každou podsložku vytvořit samostatné album, použijte tento postup:

 1. Ve Finderu otevřete podsložku.
 2. Vyberte všechny fotky a videa v podsložce.
 3. Přetáhněte je na položku Moje alba v bočním panelu Fotek.
 4. Pojmenujte album v textovém poli, které se na bočním panelu objeví.
 5. Zopakujte to pro každou podsložku.

Uvolnění místa smazáním zdrojové knihovny

Pokud jste si jistí, že jste ze zdrojové knihovny vyexportovali všechny fotky a videa, které chcete zachovat, můžete ji smazat a tím si na Macu uvolnit místo.

Nejdřív otevřete Finder a najděte zdrojovou knihovnu, kterou chcete smazat. Ve výchozím nastavení se knihovny fotek ukládají do složky Obrázky. Pokud knihovnu nemůžete najít, použijte postup pro výběr knihovny – cestu ke zvolené knihovně najdete v okně Vybrat knihovnu.

Dále přesuňte zdrojovou knihovnu do koše. Potom volbou Finder > Vysypat koš soubory trvale odstraňte.

Datum zveřejnění: