Používání Lupy na iPhonu nebo iPadu

Pomocí Lupy si můžete z iPhonu nebo iPadu udělat zvětšovací sklo na přibližování a detekování objektů kolem sebe.


Vyhledání a otevření aplikace Lupa

Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Lupa. Pokud aplikaci Lupa nevidíte, přejeďte prstem po ploše dolů a vyhledejte Lupu.

iPhone se zobrazeným hledáním aplikace Lupa. Ikona aplikace Lupa se zobrazuje v části Nejčastější.


Vylepšení obrazu

Lupa může usnadnit prohlížení objektu přiblížením, použitím barevných filtrů, přisvícením pomocí svítilny a úpravou jasu nebo kontrastu snímku.

Úprava jasu nebo kontrastu

iPhone s otevřenou Lupou. V hledáčku je zadní strana zařízení Apple a posuvník jasu je nastavený na maximální jas.

Klepněte na tlačítko Jas  nebo Kontrast a přetáhněte jezdec posuvníku.

Použití barevných filtrů

iPhone s otevřenou Lupou. V hledáčku je zadní strana zařízení Apple a je vybraný filtr Invertované odstíny šedi.

Klepněte na tlačítko Filtry  a přejížděním prstem přes různé barevné filtry si prohlédněte jejich efekty.


Zmrazení snímku

  1. Klepněte na tlačítko Zmrazit snímek .
  2. Pomocí ovládacích prvků můžete obrázek přiblížit a upravit.
  3. Až skončíte s úpravami:
    • Pokud obrázek chcete uložit do knihovny Fotek, klepněte na tlačítko Sdílet  a pak klepněte na Uložit obrázek.
    • Pokud chcete zmrazit další snímek, klepněte na tlačítko Režim více fotek .
    • K živému zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Konec .


Detekování lidí okolo vás

Vyžaduje iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max nebo novější model Pro s iOS 14.2 nebo novějším

Lupu můžete použít k detekování lidí a k udržování fyzického nebo sociálního odstupu od ostatních. Když iPhone detekuje lidi ve vaší blízkosti, upozorní vás pomocí zvuků, hlasu nebo haptické odezvy. Čím je detekovaný člověk blíž k vám, tím jsou oznámení častější.

Přečtěte si, jak používat Detekci lidí

Nepoužívejte Detekci lidí k navigaci nebo za okolností, které by mohly vést k vašemu úrazu nebo jiné újmě.


Detekování dveří okolo vás

Vyžaduje iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max nebo novější model Pro s iOS 16 nebo novějším

Pomocí Lupy můžete najít dveře nebo vchod, zjistit, jak daleko od detekovaných dveří stojíte, přijít na to, jak je otevřít a na jakou se otevírají stranu, a přečíst si nápisy nebo štítky na dveřích nebo v jejich okolí.

Přečtěte si, jak používat Detekci dveří

Nepoužívejte Detekci dveří za okolností, které by mohly vést k úrazu nebo jiné újmě uživatele, nebo v rizikových či nouzových situacích.


Rychlý přístup k Lupě

Pokud Lupu používáte často, můžete si vytvořit zkratku zpřístupnění, abyste ji mohli otevírat trojitým stiskem tlačítka. Lupu si taky můžete přidat do Ovládacího centra, kde k ní budete mít snadnější přístup.

Vytvoření zkratky zpřístupnění nebo přidání lupy do Ovládacího centra

Datum zveřejnění: