Když nemůžete spárovat Apple Watch s iPhonem

Zjistěte, co dělat, když váš iPhone při pokusu o spárování s hodinkami hlásí „K Apple Watch se nelze připojit“.

Zkontrolujte, jestli už Apple Watch nejsou spárované

Při nastavování Apple Watch vás iPhone požádá, abyste hodinky podrželi před fotoaparátem iPhonu. Když iPhone říká, že se nemůže k Apple Watch připojit, nebo když hodinky ukazují ciferník, mohou být Apple Watch už spárované.

Pokud máte iPhone, se kterým jsou Apple Watch spárované, zrušte spárování

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch, přejděte na panel Moje hodinky a pak v horní části obrazovky klepněte na Všechny hodinky.
 2. Vedle hodinek, jejichž spárování chcete zrušit, klepněte tlačítko „i“ Tlačítko i a potom na Zrušit spárování Apple Watch.
 3. Dalším klepnutím akci potvrďte a počkejte, než se spárování zruší.
 4. Po zrušení spárování můžete Apple Watch spárovat znovu.

Pokud nemáte iPhone, se kterým jsou Apple Watch spárované, vymažte je

Pokud nemůžete zrušit spárování Apple Watch, protože nemáte spárovaný iPhone, můžete hodinky vymazat.

I když Apple Watch místo zrušení spárování vymažete, budou stále chráněné zámkem aktivace. Před opětovným spárováním Apple Watch zadejte Apple ID a heslo, které bylo použito k jejich nastavení.

 1. Otevřete na hodinkách aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné > Reset.
 2. Klepněte na Smazat data a nastavení a dalším klepnutím akci potvrďte.
 3. Počkejte, než se spárování zruší.
 4. Po zrušení spárování můžete Apple Watch spárovat znovu. Budete potřebovat Apple ID a přístupový kód použité k nastavení hodinek.

Pokud kód neznáte, resetujte Apple Watch

Když nemůžete zrušit spárování nebo vymazat Apple Watch, protože jste zapomněli přístupový kód, můžete hodinky resetovat.

I když Apple Watch namísto zrušení spárování resetujete, budou stále chráněny zámkem aktivace. Před opětovným spárováním Apple Watch budete muset zadat Apple ID a přístupový kód použité při jejich nastavení.

 1. Připojte Apple Watch k nabíječce.
 2. Podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte obrazovku s tlačítkem napájení  v pravém horním rohu. Pak boční tlačítko uvolněte. Pokud mají vaše Apple Watch starší verzi watchOS, uvidíte místo vypínače posuvník Vypnout.
 3. Stiskněte a podržte korunku Digital Crown, dokud se neobjeví červené tlačítko Resetovat.
 4. Klepněte na tlačítko Resetovat a poté potvrďte opětovným klepnutím na Resetovat.
 5. Po zrušení spárování můžete Apple Watch spárovat znovu. Nezapomeňte, že budete potřebovat Apple ID a heslo, které bylo použito k nastavení hodinek.

Když se proces párování zastaví

Když to vypadá, že se proces párování zastavil – třeba když už animace párování běží na obrazovce několik minut – může pomoct resetování Apple Watch:

 1. Zatímco jsou Apple Watch v režimu párování, stiskněte a podržte korunku Digital Crown.
 2. Jakmile se na hodinkách objeví volba Resetovat, klepněte na ni.
 3. Po resetování můžete hodinky znovu spárovat.
Datum zveřejnění: