Používání režimu Expresní karta s Apple Pay

Prostřednictvím režimu Expresní karta v iPhonu nebo Apple Watch můžete pomocí Apple Pay rychle platit jízdné ve veřejné dopravě, aniž byste museli zařízení probudit či odemknout nebo otevřít aplikaci. Platbu nemusíte ověřovat ani pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Co potřebujete k používání režimu Expresní karta s Apple Pay

Než začnete, nastavte si ve Walletu kartu, kterou budete s Apple Pay používat pro režim Expresní karta. Můžete si nastavit novou kreditní, debetní nebo předplacenou kartu anebo novou jízdenkovou kartu.

Placení jízdného pomocí režimu Expresní karta

Pokud chcete používat režim Expresní karta, musí být iPhone nebo Apple Watch zapnuté, ale nemusí být připojené k síti.2

Používání režimu Expresní karta v iPhonu

 1. Přiložte horní část iPhonu ke středu bezkontaktní čtečky.
 2. Počkejte, až ucítíte vibrace.
 3. Na displeji se zobrazí nápis Hotovo a symbol zatržítka.

Používání režimu Expresní karta v Apple Watch

 1. Přiložte displej hodinek Apple Watch ke středu bezkontaktní čtečky.
 2. Počkejte, až ucítíte vibrace.
 3. Na displeji se zobrazí nápis Hotovo a symbol zatržítka.

Pokud platíte pomocí bezkontaktní čtečky, ponechte kartu nebo zařízení, se kterými chcete platit, odděleně od ostatních karet nebo zařízení. Díky tomu se můžete vyhnout konfliktu karet, aby byla částka stržena ze správné karty. Při náhodném použití karty a zařízení současně může dojít ke konfliktu karet. Pokud se chcete dozvědět víc o konfliktu karet nebo si myslíte, že byla částka stržena z nesprávné karty, obraťte se na příslušnou dopravní společnost.

Pokud při placení jízdného chcete používat Face ID nebo Touch ID, můžete režim Expresní karta pro Apple Pay vypnout v aplikaci Nastavení.

Ve stejném městě můžete mít režim Expresní karta zapnutý u jedné platební karty a u jedné jízdenkové karty. Pokud vaše dopravní společnost přijímá platby platebními i jízdenkovými kartami, bezkontaktní čtečka automaticky vybere jízdenkovou kartu.

Pokud transakce neproběhne, ověřte si u vaší dopravní společnosti, jestli na daném místě podporuje režim Expresní karta. Potom postupujte podle pokynů na bezkontaktní čtečce. Při placení jízdného možná budete muset vybrat ve Walletu jinou kartu:

 1. Dvakrát stiskněte boční tlačítko nebo tlačítko plochy.
 2. Vyberte kartu.
 3. Ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Připsání peněz na jízdenkovou kartu

Peníze na jízdenkovou kartu v iPhonu nebo Apple Watch můžete přidat pomocí Apple Pay.3

Na iPhonu

 1. Otevřete aplikaci Wallet a klepněte na jízdenkovou kartu.
 2. Klepněte na Přidat hotovost, zvolte částku, kterou chcete na jízdenkovou kartu přidat, a klepněte na Přidat.
 3. Vyberte kartu, pomocí které chcete zaplatit, a dokončete transakci pomocí Face ID nebo Touch ID.

Na Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Wallet.
 2. Klepněte na jízdenkovou kartu.
 3. Klepněte na Přidat hotovost a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 

Pokud volbu Přidat hotovost nevidíte, obraťte se na vaši dopravní společnost a zjistěte, jak můžete přidat peníze na svou jízdenkovou kartu ve Walletu.

Než se vydáte na cestu, přesvědčte se, že máte na jízdenkové kartě v Apple Pay dost peněz na celou trasu. Nebo si do Apple Pay přidejte kreditní, debetní nebo předplacenou kartu, se kterou můžete za jízdné platit. Taky se ujistěte, že máte dostatečně nabitou baterii, aby vydržela celou cestu.

Přečtěte si, co dělat, když na jízdenkovou kartu přidáte peníze, ale její zůstatek se v aplikaci Wallet neaktualizuje.

Expresní jízdenkové karty a energetická rezerva

U expresních jízdenkových karet můžete využít energetickou rezervu k rychlému a spolehlivému placení jízdného. Na kompatibilním iPhonunejnovější verzí iOS je k dispozici energetická rezerva až pět hodin, když bude třeba iPhone nabít.

Pokud iPhone potřebuje nabít a chcete zjistit, jestli jsou expresní jízdenkové karty pořád k dispozici, stiskněte boční tlačítko. Když to ale budete dělat často, můžete tím výrazně zkrátit energetickou rezervu pro expresní jízdenkové karty. Když iPhone vypnete, nebude tato funkce k dispozici.*

*Expresní jízdenkové karty s energetickou rezervou můžete používat na iPhonu XS, iPhonu XS Max, iPhonu XR nebo novějším.

Aktivace nebo změna expresní jízdenkové karty

Pokud máte ve Walletu přidáno víc karet, kterými se dá platit jízdné, a chcete změnit svou expresní jízdenkovou kartu, proveďte na iPhonu nebo Apple Watch tento postup:

Na iPhonu

 1. Otevřete Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 2. Klepněte na Expresní jízdenková karta.
 3. Vyberte kartu a ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Wallet a Apple Pay a potom na Expresní jízdenková karta.
 3. Vyberte kartu a ověřte se zadáním kódu k Apple Watch.

Pokud nechcete vybrat kartu pro režim Expresní karta, stačí zvolit Žádná nebo Vypnuto.2

U každé dopravní sítě si můžete jako expresní jízdenkovou kartu nastavit jednu platební kartu a jednu jízdenkovou kartu.**

**Pokud máte režim Expresní karta zapnutý pro jízdenkovou kartu z kontinentální Číny, nemůžete ho už zapnout pro žádnou jinou kartu kromě karet Suica, PASMO a Octopus.

Vypnutí režimu Expresní karta

Režim Expresní karta vypnete pro vaši kartu takto:

Na iPhonu

 1. Otevřete Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 2. Klepněte na Expresní jízdenková karta.
 3. Klepněte na Žádná nebo Vypnuto.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na Expresní jízdenková karta a potom na Žádná.

Po vypnutí režimu Expresní karta můžete pořád platit jízdné pomocí Apple Pay, jenom budete muset platby ověřovat pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Odebrání expresní jízdenkové karty

Pokud chcete expresní jízdenkovou kartu z Walletu odebrat, proveďte tento postup:

Na iPhonu

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Wallet.
 2. Klepněte na svou expresní jízdenkovou kartu.
 3. Klepněte na tlačítko Více a pak na Odstranit kartu.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na svou expresní jízdenkovou kartu a pak na Odstranit kartu.

Co když zařízení ztratíte nebo vám ho někdo ukradne

Pokud ztratíte zařízení nebo vám ho někdo ukradne, tímto postupem pozastavte jeho používání:

 1. Přejděte na web iCloud.com a přihlaste se svým Apple ID.
 2. Vyberte Najít iPhone a zvolte Všechna zařízení.
 3. Vyberte požadované zařízení a pak Režim ztraceného zařízení.

Když zapnete Režim ztraceného zařízení, zařízením už nepůjde platit jízdné ani na něm nepůjdou provádět žádné jiné transakce Apple Pay.

 1. Pokud si nejste jistí, jestli jsou ve vaší oblasti podporovány jízdenkové karty s Apple Pay, informujte se u vaší dopravní společnosti.
 2. V některých oblastech, kde můžete platit jízdné ve veřejné dopravě pomocí platební karty v aplikaci Wallet, se může ve vašem zařízení automaticky zapnout režim Expresní karta.
 3. K nákupu nebo doplňování karty Octopus v aplikaci Wallet je třeba mít ve službě Apple Pay uloženou kartu Visa, Mastercard nebo UnionPay vydanou v Hongkongu. Pokud máte kreditní nebo debetní kartu, která nebyla vydána v Hongkongu, použijte místo toho aplikaci Octopus pro turisty.
Datum zveřejnění: