Používání režimu Express Transit s Apple Pay

Když si zapnete režim Express Transit, můžete rychle platit za dopravu pomocí Apple Pay na iPhonu nebo Apple Watch.

Co potřebujete, než začnete

Abyste mohli s Apple Pay používat režim Express Transit, potřebujete:

Nejdřív si ve Walletu nastavte kartu, kterou pak budete používat s Apple Pay a režimem Express Transit. Můžete si nastavit novou kreditní, debetní nebo předplacenou kartu anebo novou kartu hromadné dopravy.

Placení za dopravu pomocí režimu Express Transit.

Se zapnutým režimem Express Transit se při placení za dopravu pomocí Apple Pay na iPhonu nebo Apple Watch nemusíte ověřovat pomocí Face ID, Touch ID ani kódu. Taky nemusíte zařízení probouzet, odemykat ani na něm otevírat žádnou aplikaci.

Abyste mohli používat režim Express Transit, musí být iPhone nebo Apple Watch zapnuté, ale nemusí být připojené k síti.

Na iPhonu

Až budete chtít zaplatit za dopravu pomocí Apple Pay, přidržte horní část iPhonu pár centimetrů od středu bezkontaktní čtečky, dokud neucítíte vibraci. Na displeji se zobrazí nápis Hotovo a symbol zatržítka.

Na Apple Watch

Až budete chtít zaplatit za dopravu pomocí Apple Pay, přidržte displej Apple Watch pár centimetrů od středu bezkontaktní čtečky, dokud neucítíte vibraci. Na displeji se zobrazí nápis Hotovo a symbol zatržítka.

Ve stejném městě můžete mít Express Transit zapnutý u jedné platební karty a jedné karty hromadné dopravy. Pokud vaše dopravní společnost přijímá platby platebními kartami i dopravními kartami, bezkontaktní čtečka automaticky vybere dopravní kartu.

Pokud transakce neproběhne, ověřte si u vaší dopravní společnosti, jestli na daném místě podporuje režim Express Transit. Potom postupujte podle pokynů na bezkontaktní čtečce. Při placení za dopravu možná budete muset vybrat ve Walletu jinou kartu:

 1. Dvakrát stiskněte boční tlačítko nebo tlačítko plochy.
 2. Vyberte kartu.
 3. Ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Karty Express Transit s energetickou rezervou

Na iPhonu XS, iPhonu XS Max a iPhonu XR můžete s kartami Express Transit používat energetickou rezervu. Energetická rezerva umožňuje rychle platit za dopravu a je k dipozici až pět hodin od chvíle, kdy iPhone potřebuje nabít.

Pokud váš iPhone potřebuje nabít a vy chcete zjistit, jestli jsou karty Express Transit pořád k dispozici, stiskněte boční tlačítko. Ale když to budete dělat často, můžete tím výrazně snížit energetickou rezervu karet Express Transit. Když iPhone vypnete, nebude tato funkce k dispozici.

Změna karty Express Transit

Jestli máte ve Walletu přidáno víc karet, kterými se dá platit za dopravu, a chcete změnit kartu Express Transit, proveďte tento postup pro iPhone nebo Apple Watch:

Na iPhonu

 1. Otevřete Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 2. Klepněte na Expresní jízdenková karta.
 3. Vyberte kartu a ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Wallet a Apple Pay a potom na Expresní jízdenková karta.
 3. Vyberte kartu a ověřte se zadáním kódu k Apple Watch.

 

Jestli si nechcete režim Express Transit nastavit u žádné karty, stačí zvolit Žádná nebo Vypnuto.

U každé dopravní sítě si můžete jako kartu Express Transit nastavit jednu platební kartu a jednu kartu hromadné dopravy.*

*Pokud máte režim Express Transit zapnutý na dopravní kartě z kontinentální Číny, nemůžete už si Express Transit zapnout na žádné jiné kartě kromě karet Suica.

Vypnutí režimu Express Transit

Režim Express Transit vypnete u své karty takhle:

Na iPhonu

 1. Otevřete Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 2. Klepněte na Expresní jízdenková karta.
 3. Klepněte na Žádná nebo Vypnuto.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na Expresní jízdenková karta a potom na Žádná.

 

Po vypnutí režimu Express Transit můžete pořád platit za dopravu přes Apple Pay, jen se budete muset ověřit pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

Odebrání karty Express Transit

Jestli chcete kartu Express Transit z Walletu odebrat, proveďte tento postup:

Na iPhonu

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Wallet a klepněte na svoji kartu Express Transit.
 2. Klepněte na tlačítko Více  a pak na Odstranit kartu.

Na Apple Watch

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na svoji kartu Express Transit a pak na Odstranit kartu.

 

Co když zařízení ztratíte nebo vám ho někdo ukradne

Pokud ztratíte zařízení nebo vám ho někdo ukradne, tímto postupem pozastavte jeho používání:

 1. Přejděte na web iCloud.com a přihlaste se svým Apple ID.
 2. Vyberte Najít iPhone a zvolte Všechna zařízení.
 3. Vyberte klávesnici a pak Režim ztráty.

Když vyberete Režim ztráty, zařízením už nepůjde platit za dopravu ani na něm nepůjdou provádět jiné transakce přes Apple Pay.

 1. V Pekingu a Šanghaji podporují režim Express Transit iPhone 6 a iPhone 6 Plus.
 2. Pokud si nejste jistí, jestli vaše město podporuje dopravní karty s Apple Pay, informujte se u místního dopravního podniku.
Datum zveřejnění: