Resetování AirPodů

Pokud vám AirPody nejdou připojit nebo se nenabíjejí, případně pokud s nimi máte jiný problém, možná je budete muset resetovat.1

Vložte AirPody do pouzdra

Zavřete víčko. Počkejte 30 sekund a zase víčko otevřete.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení

Přejděte do Nastavení > Bluetooth a klepněte na ikonu „i“ vedle AirPodů.2 Potom klepněte na Ignorovat zařízení a dalším klepnutím akci potvrďte.

Resetování AirPodů

S otevřeným víčkem asi na 15 sekund podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud stavová kontrolka nezačne oranžově blikat.

Znova AirPody připojte

S otevřeným víčkem podržte AirPody vedle zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace

Přečtěte si víc o nastavení AirPodů a dalších Bluetooth zařízení. Pokud máte problém s připojením náhradního AirPodu, přečtěte si víc o náhradních AirPodech.

  1. Resetováním AirPodů se obnoví všechna jejich nastavení. Potom nastavení můžete zase změnit.
  2. Pokud AirPody na obrazovce Nastavení > Bluetooth nevidíte, přejděte na další krok.
Datum zveřejnění: