Použití Instant Hotspotu pro připojení k osobnímu hotspotu bez zadávání hesla

S Instant Hotspotem může osobní hotspot na iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) zajišťovat připojení k internetu pro Mac, iPhone, iPad nebo iPod touch, aniž byste museli zadávat heslo.

Nastavení Instant Hotspotu

Instant Hotspot můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch, který splňuje požadavky funkce Kontinuita na systém. Funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:


Mac se zobrazenou nabídkou stavu Wi-Fi s připojením k osobnímu hotspotu na iPhonu a iPhone s modrým stavovým pruhem, indikujícím aktivní připojení k osobnímu hotspotu

Použití Instant Hotspotu

K osobnímu hotspotu se připojíte takto:

  • Na Macu ve stavové nabídce Wi-Fi ikona wi-fi na řádku nabídek zvolte název iPhonu nebo iPadu zajišťujícího osobní hotspot ikona osobního hotspotu.
  • Na iPadu, iPodu touch nebo na jiném iPhonu přejděte do Nastavení > Wi-Fi a klepněte na název iPhonu nebo iPadu zajišťujícího osobní hotspot ikona osobního hotspotu.

Pokud budete při připojování požádáni o zadání hesla, zkontrolujte, že jsou zařízení opravdu nastavená podle výše uvedeného popisu.

Stavová ikona Wi-Fi ikona wi-fi v řádku nabídek se změní na ikonu osobního hotspotu ikona osobního hotspotu, dokud bude zařízení k osobnímu hotspotu připojené.

Datum zveřejnění: