Telefonování na Macu, iPadu nebo iPodu touch

S funkcí Mobilní hovory přes iPhone můžete telefonovat na Macu, iPadu nebo iPodu touch, když jsou tato zařízení ve stejné síti jako iPhone.

Nastavení mobilních hovorů přes iPhone

Mobilní hovory přes iPhone můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, které splňují požadavky funkce Kontinuita na systém. Funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:

 • Všechna zařízení jsou přihlášená k iCloudu stejným Apple ID.
 • Všechna zařízení jsou přihlášená do FaceTimu stejným Apple ID.
 • Všechna zařízení mají zapnuté Wi-Fi.
 • Všechna zařízení jsou připojená do stejné sítě přes Wi-Fi nebo Ethernet.
 • Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Hovory na ostatních zařízeních a zapněte volbu Hovory na ostatních zařízeních.
 • Na iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > FaceTime a zapněte Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otevřete aplikaci FaceTime a zvolte FaceTime > Předvolby. Klikněte na Nastavení a vyberte Hovory z iPhonu.

Pokud váš operátor podporuje volání přes Wi-Fi na ostatních zařízeních, můžete tato zařízení nastavit na telefonování, i když iPhone není zapnutý nebo poblíž. Přečtěte si o volání přes Wi-Fi.

Uskutečňovat a přijímat telefonní hovory

Přečtěte si, jak telefonovat prostřednictvím iPhonu na Macu, iPadu nebo iPodu touch.


Telefonování na Macu

 • Přesuňte ukazatel na libovolné telefonní číslo v Kontaktech, Kalendáři, Safari nebo jiné aplikaci, která automaticky rozpoznává takové údaje. Klikněte na šipku v poli okolo telefonního čísla a zvolte Zavolat [telefonní číslo] z iPhonu.
 • Nebo otevřete aplikaci FaceTime, zadejte do vyhledávacího pole telefonní číslo a klikněte na ikonu hlasového hovoru Zvuk.

Telefonování na iPadu nebo iPodu touch

 • Klepněte na telefonní číslo v Kontaktech, Kalendáři, Safari nebo jiné aplikaci, která automaticky rozpoznává takové údaje.
 • Nebo otevřete aplikaci FaceTime, klepněte na tlačítko Přidat, zadejte do vyhledávacího pole telefonní číslo a klepněte na ikonu hlasového hovoru Zvuk.

Přijetí hovoru

 • Na Macu se vám zobrazí oznámení pokaždé, když vám někdo na iPhone zavolá. Hovor můžete přijmout, odeslat ho na záznamník nebo můžete volajícímu poslat zprávu.
 • Na iPadu nebo iPodu touch přijmete hovor přejetím prstu.

Pokud chcete zastavit přijímání hovorů na některém z vašich zařízení, vypněte na daném zařízení nastavení Hovory z iPhonu. Podrobnosti naleznete výše v části věnované nastavení.

Datum zveřejnění: