Používání iPhonu po opravě nebo výměně

Tady jsou informace, jak používat iPhone po opravě nebo výměně.

  1. Pokud váš iPhone používá SIM kartu, vložte do iPhonu SIM kartu.
  2. Obnovte iPhone z iCloudu nebo ze zálohy v iTunes.
  3. Ověřte si, že je zapnutá funkce Najít iPhone – standardně by měla být zapnutá.

© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AppleCare a iCloud jsou označení služeb společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

Datum zveřejnění: