Používání Apple Watch po opravě nebo výměně

Tady jsou informace, jak používat Apple Watch po opravě nebo výměně.

  1. Podržte Apple Watch poblíž iPhonu.
  2. Apple Watch spárujte.  Při párování Apple Watch budete mít možnost je obnovit ze zálohy (pokud jste si nějakou vytvořili).

© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Watch a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AppleCare a iCloud jsou označení služeb společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

Datum zveřejnění: