Instalace konfiguračního profilu do iPhonu nebo iPadu

Jak v iOS 12.2 nebo novějším nainstalovat profil.

Když si v iOS 12.2 nebo novějším stáhnete z webové stránky nebo e-mailové zprávy konfigurační profil, včetně profilů pro registraci do systému správy mobilních zařízení, musíte ho pak v aplikaci Nastavení nainstalovat.

Instalace profilu

Po stažení profilu* se vám zobrazí zpráva „Profil byl stažen“. Profil nainstalujete takto:

  1. Otevřete Nastavení.
  2. Klepněte na Profil byl stažen.
  3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na Instalovat a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

* K instalaci může být připravený vždycky jen jeden profil. Pokud si nějaký profil stáhnete, nenainstalujete ho a pak si stáhnete druhý profil, bude k instalaci dostupný už jenom druhý profil. Pokud profil nenainstalujete do 8 minut od stažení, automaticky se smaže. 

O profilech nainstalovaných systémem na správu mobilních zařízení

Správce systému může do zařízení zaregistrovaných v řešení pro správu mobilních zařízení (MDM) instalovat profily bez jakékoli interakce ze strany uživatele. K registraci zařízení do systému MDM použijte Apple School Manager nebo Apple Business Manager, případně do nich nainstalujte registrační profil ručně.

Datum zveřejnění: