Uskutečňování a příjem RTT hovorů na Macu

Počínaje macOS Mojave 10.14.2 můžete používat protokol RTT (Real-Time Text) pro konverzační textové hovory. 

V USA můžete zahajovat a přijímat hovory RTT na modelech Maců uvedených v roce 2012 nebo později (kromě Macu Pro), když provedete aktualizaci na macOS Mojave 10.14.2 nebo novější. Budete taky potřebovat iPhone s tarifem AT&T, T-Mobile nebo Verizon. Hovory RTT jsou zpoplatněny jako běžné hlasové hovory.

RTT hovory můžete zahajovat a přijímat i na iPhonu.

Nastavení RTT

 1. Nastavte si volání přes Wi-Fi na iPhonu a nezapomeňte Mac přidat jako jedno z dalších zařízení používaných pro volání přes Wi-Fi.
 2. Na Macu zvolte Apple  > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.
 3. Na bočním panelu vyberte  RTT. Objeví se, jen když je správně nastavené volání přes Wi-Fi.
 4. Zvolte Zapnout RTT. 
 5. Chcete-li odesílat znaky přímo při jejich psaní, zvolte Posílat hned. 
 6. Zadejte číslo prostředníka pro RTT v USA: 711.


Jak zavolat přes RTT

 1. Váš Mac používá pro RTT hovory FaceTime, ale hovor můžete zahájit jak z FaceTimu, tak i z Kontaktů. 
  • V Kontaktech přesuňte ukazatel na telefonní číslo kontaktu a klikněte vedle čísla na tlačítko RTT .
  • Ve FaceTimu klikněte na tlačítko zvuku  vedle kontaktu nebo po zadání telefonního čísla. Pak z rozevírací nabídky vyberte RTT hovor nebo RTT hovor s prostředníkem. 
 2. Až volající hovor přijme, klikněte na  RTT a můžete si začít psát textové zprávy v reálném čase. Při psaní zpráv můžete taky mluvit do mikrofonu, pokud je k dispozici, nebo ho ztlumit kliknutím na  Ztlumit.
 3. Zadejte zprávu a odešlete ji stisknutím Return nebo kliknutím na tlačítko se šipkou nahoru šipka nahoru. Pokud je v předvolbách RTT zapnutá volba Posílat hned, druhý účastník uvidí vaše zprávy už když je budete psát.
 4. Konverzaci můžete skrýt kliknutím na  RTT. Když je konverzace skrytá, neuvidíte zprávy, které vám druhý účastník posílá. Dalším kliknutím na tlačítko se ke konverzaci vrátíte.


Jak přijmout RTT hovor

Když vám někdo zavolá a jste na Macu, kliknutím na Přijmout hovor přijmete. Pak klikněte na  RTT a můžete si začít psát textové zprávy v reálném čase.


Jak ukončit RTT hovor

Hovor ukončíte kliknutím na  Konec.


Další informace

 • VoiceOver na Macu neoznamuje nové zprávy RTT, takže budete muset konverzaci sledovat v okně RTT. 
 • Někteří operátoři mohou hovor RTT odpojit, když v něm přibližně 3 minuty nepošlete žádnou zprávu.


RTT a TTY nepodporují všichni operátoři ve všech oblastech. Možnosti hovorů RTT a TTY závisí na operátorovi a síťovém prostředí. Při tísňovém volání v USA odešle iPhone operátorovi zvláštní znaky nebo tóny. Schopnost operátora tyto tóny zpracovat se může lišit podle vaší polohy. Apple nemůže zaručit, že operátor bude schopen hovor RTT nebo TTY přijmout nebo na něj zareagovat.

Datum zveřejnění: