Když nemůžete v aplikaci Škola otevřít sdílený soubor

Když učitel nebo student v aplikaci Soubory přejmenuje, přesune nebo smaže sdílený soubor se zadáním, nebude v aplikaci Škola přístupný.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Aplikace Škola automaticky ukládá soubory se zadáním na iCloud Drive. Pokud některý soubor přejmenujete, přesunete nebo smažete, nebude přístupný, dokud ho neobnovíte do původního umístění.

Jak aplikace Škola pojmenovává a ukládá soubory

Aplikace Škola automaticky ukládá soubory do složky NázevZadání ve složce třídy a k pojmenování souborů používá formát „Příjmení Jméno - PůvodníNázevSouboru.ext“. Například když student Jan Semínko ve třídě Matematika nasdílí dokument ZZZ v rámci zadání YYY, název souboru bude „Semínko Jan - ZZZ.pages“. Soubor se uloží do složky s názvem zadání, tj. YYY, která bude v podsložce Matematika hlavní složky aplikace Škola. 

Přejmenování souboru

Pokud byl sdílený soubor přejmenován, stačí ho přejmenovat zpět na původní název.

  1. Otevřete aplikaci Soubory a najděte příslušný soubor. 
  2. Klepněte na Vybrat a pak na soubor, který chcete přejmenovat. 
  3. Klepněte na Přejmenovat.
  4. Zadejte původní název souboru a klepněte na Hotovo. 

Pokud si student nepamatuje původní název souboru, učitel ho může zjistit v souborech na iCloud Drivu. 

Přesunutí souboru do původního umístění

Pokud byl soubor přesunut, tímto postupem ho přesunete zpět na původní místo:

  1. Otevřete aplikaci Soubory a najděte příslušný soubor. 
  2. Klepněte na Vybrat a pak na soubor, který chcete přesunout. 
  3. Klepněte na ikonu složky a vyberte původní složku, do které chcete soubor přesunout.
  4. Klepněte na Přesunout.

Vytvoření nového zadání

Když učitel sdílený soubor smaže, všichni studenti a případní další učitelé, kteří do zadání přispívají, k němu ztratí přístup. Chcete-li vytvořit nový sdílený soubor, vytvořte pro třídu nové zadání a pak přidejte původní soubor, aby k němu studenti i učitelé měli zase přístup.

Když soubor smaže některý student, můžete mu poslat kopii souboru v rámci nového zadání.

Datum zveřejnění: