Když se při instalaci aktualizací softwaru Apple objeví chyba 602

Chyba 602 se může objevit, když instalační program nemůže dokončit instalaci kvůli nezdařeným internetovým spojením. Zkontrolujte stav a konfiguraci sítě.

Při instalaci aktualizací softwaru Apple se může zobrazit zpráva o chybě instalace (kód 602). Vyzkoušejte tato řešení:

  • Chcete-li zjistit, jestli chyba souvisí se síťovým připojením Macu, můžete použít Předvolby sítě a přidat umístění v síti. Pokud nebude fungovat výchozí nastavení nového umístění v síti, budete moct snadno přepnout na dosavadní umístění.
  • Pokud používáte firewall jiného výrobce nebo jiný bezpečnostní software, je možné, že blokuje přístup k síti potřebný pro dokončení aktualizace softwaru. V takovém případě buď změňte konfiguraci softwaru, nebo ho dočasně deaktivujte, dokud aktualizace neproběhne. 
  • Pokud v síti používáte proxy server s ověřováním (což je běžné v některých podnikových sítích), poraďte se se správcem sítě nebo aktualizaci nainstalujte přes jinou síť. Některé proxy servery s ověřováním neumožňují specifický přístup k internetu vyžadovaný aktualizacemi softwaru Apple.

Pokud se vám aktualizaci stále nedaří nainstalovat, obraťte se na podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: