Odeslání fotek z Macu na webové stránky

Fotky a videa z knihovny Fotek nebo složky na Macu můžete odeslat i pomocí webového prohlížeče.

Pokud potřebujete odeslat fotky nebo videa z Macu na webové stránky, například na sociální síť nebo do služby pro tisk fotek, máte pár možností. Odeslat můžete položky z knihovny Fotek nebo z libovolné složky na Macu. Tyto metody fungují v Safari i v jiných prohlížečích.

Jak odeslat fotky a videa z knihovny Fotek

Pokud máte na Macu víc knihoven fotek, nezapomeňte si napřed určit systémovou knihovnu fotek. Položky se dají odesílat jenom ze systémové knihovny. Pak postupujte takto:

  1. Na webových stránkách klikněte na tlačítko pro odeslání. Může jít o tlačítko jako Odeslat, Nahrát, Přidat, Vybrat, Procházet nebo Sdílet. Zobrazí se dialogové okno Finderu.
  2. Na bočním panelu dialogového okna Finderu se posuňte dolů na sekci Média a vyberte Fotografie nebo Filmy. V prohlížeči médií se zobrazí zdroje fotek a videí na Macu. Aplikace Fotky zobrazuje systémovou knihovnu fotek jako první. Pokud máte i knihovny jiných aplikací (jako iPhoto nebo Photo Booth), uvidíte je taky.
  3. Klikněte na Fotky. Prohlížeč médií zobrazí nejnovější položky knihovny Fotek. Pokud chcete knihovnu procházet podle Okamžiků, Roků, Alb a dalších parametrů, klikněte na rozbalovací šipku  vedle Fotek.*
  4. Klikněte na fotku nebo video, které chcete odeslat. Pokud chcete vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu Command a klikněte na jednotlivé položky.
  5. Stiskněte Enter nebo klikněte na tlačítko v pravém dolním rohu dialogového okna (může být označené Vybrat nebo Otevřít).

Po výběru souborů možná budete muset na webových stránkách provést další kroky k dokončení odeslání nebo objednání.

* Když máte zapnuté Fotky na iCloudu a povolenou volbu Optimalizovat úložiště Macu, možná všechny své fotky v prohlížeči médií neuvidíte. Přečtěte si, jak pro prohlížeč médií trvale zpřístupnit vybrané fotografie z knihovny Fotek.


Jak odeslat fotky a videa ze složky na Macu

  1. Na webových stránkách klikněte na tlačítko pro odeslání. Může jít o tlačítko jako Odeslat, Nahrát, Přidat, Vybrat, Procházet nebo Sdílet. Zobrazí se dialogové okno Finderu.
  2. Pomocí dialogového okna Finderu přejděte do složky obsahující vaše soubory. Soubory nebo složky můžete najít i pomocí vyhledávacího pole.
  3. Klikněte na fotku nebo video, které chcete odeslat. Pokud chcete vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu Command a klikněte na jednotlivé položky.
  4. Stiskněte Enter nebo klikněte na tlačítko v pravém dolním rohu dialogového okna (může být označené Vybrat nebo Otevřít).

Po výběru souborů možná budete muset na webových stránkách provést další kroky k dokončení odeslání nebo objednání.


Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: