Použití utility příkazového řádku kickstart v macOS Mojave 10.14 a novějším

Chcete-li Mac ovládat pomocí Sdílení obrazovky, zapněte na cílovém zařízení vzdálenou správu. Nebo použijte tento postup správy zařízení zaregistrovaných v řešení Mobile Device Management (MDM).

V zájmu vyššího zabezpečení vám Sdílení obrazovky v macOS 10.14 a novějším poskytne přístup jen pro čtení, když pomocí příkazu kickstart na příkazovém řádku povolíte na Macu Vzdálenou správu. Pokud chcete vzdálený Mac pomocí Sdílení obrazovky nejen sledovat, ale i ovládat, otevřete na cílovém Macu Předvolby systému, klikněte na Sdílení a zaškrtněte políčko Vzdálená správa. Pokud je Vzdálená správa už zapnutá, vypněte ji a znova zapněte.

Použití Sdílení obrazovky k ovládání Macu registrovaného do MDM

Pokud je váš Mac registrovaný v řešení Mobile Device Management (MDM) přes uživatelem schválenou registraci MDM nebo přes program registrace zařízení, můžete povolit ovládání Macu přes Sdílení obrazovky.

  1. Pomocí příkazu kickstart povolte vzdálenou správu.
  2. Použijte datovou část Privacy Preferences Policy Control. Použijte klíč PostEvent a nastavte řetězec Identifier na com.apple.screensharing.agent. Nastavte řetězec IdentifierType na bundleID.

Tady je příklad datové části com.apple.TCC.configuration-profile-policy, který můžete použít jako součást konfiguračního profilu:

<key>Services</key>
<dict>
  <key>PostEvent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>Allowed</key>
      <true/>
      <key>CodeRequirement</key>
      <string>identifier "com.apple.screensharing.agent" and anchor apple</string>
      <key>Comment</key>
      <string>Allow Control mode when starting Remote Management via kickstart</string>
      <key>Identifier</key>
      <string>com.apple.screensharing.agent</string>
      <key>IdentifierType</key>
      <string>bundleID</string>
    </dict>
  </array>
</dict>
Datum zveřejnění: