Běžné braillské příkazy pro VoiceOver na Macu

Pomocí následujících výchozích příkazů můžete ovládat VoiceOver na Macu pomocí podporovaného braillského řádku. Chcete-li příkazy braillského řádku přizpůsobit, připojte řádek k Macu. Pak otevřete utilitu VoiceOver, vyberte Braille a přejděte na panel Řádky.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému macOS.

Navigace

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku

Bod 1 + mezerník

Přechod na další položku

Bod 4 + mezerník

Posune kurzor nahoru.

Bod 3 + mezerník

Posune kurzor dolů.

Bod 6 + mezerník

Na první položku

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + mezerník

Na poslední položku

Bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Začít interakci

Bod 2 + bod 3 + bod 6 + mezerník

Ukončit interakci

Bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Výběr položek

Bod 2 + bod 4 + mezerník

Hledat

Bod 1 + bod 2 + bod 4 + mezerník

Přejít do řádku nabídek

Bod 2 + bod 3 + bod 4 + mezerník

Otevřít nabídku zkratek

Bod 2 + bod 5 + mezerník

Opustit aktuální kontext

Bod 1 + bod 2 + mezerník

Posunování

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Posun o stránku vlevo

Bod 2 + bod 4 + bod 6 + mezerník

Posun o stránku vpravo

Bod 1 + bod 3 + bod 5 + mezerník

Posun o stránku nahoru

Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Posun o stránku dolů

Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků

Bod 3 + bod 4 + mezerník

Rotor

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Výběr předchozího nastavení rotoru

Bod 2 + bod 3 + mezerník

Výběr dalšího nastavení rotoru

Bod 5 + bod 6 + mezerník

Interakce

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Provést akci s položkou

Bod 3 + bod 6 + mezerník

Zvýšit hlasitost

Bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Snížit hlasitost

Bod 1 + bod 2 + bod 6 + mezerník

Čtení

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Čtení stránky od začátku

Bod 2 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Přečíst obsah kurzoru VoiceOveru

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník

Přečíst atributy textu

Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Úpravy

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Výběr všeho

Bod 2 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Výběr vlevo

Bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník

Výběr vpravo

Bod 2 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Control

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Otevřít Utilitu VoiceOver

Bod 1 + bod 3 + bod 6 + mezerník

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Pozastavení nebo pokračování ve čtení

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + mezerník

Zapnutí nebo vypnutí čtení

Bod 1 + bod 3 + bod 4 + mezerník

Otevření nápovědy pro VoiceOver

Bod 1 + bod 2 + bod 5 + mezerník

Nápověda pro klávesnici

Bod 1 + bod 3 + mezerník

Vytvoření nového popisu

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + mezerník

Zapnutí QuickNav

Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Braille

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Panoramování Braillova písma doleva

Bod 2 + mezerník

Panoramování Braillova písma doprava

Bod 5 + mezerník

Přepnutí historie oznámení

Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Překlad

Bod 4 + bod 5 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Smazat

Bod 1 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Return

Bod 1 + bod 5 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese tabulátor

Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Přepnutí mezi základním Braillovým písmem a zkratkopisem

Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Osmibodový

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přejít na plochu

Bod 2 + bod 5 + bod 6 + bod 7 + mezerník

Nápověda pro klávesnici

Bod 1 + bod 3 + bod 7 + mezerník

Zapnutí nebo vypnutí čtení

Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Shift

Bod 4 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy k přepínání klávesy Shift

Bod 4 + bod 8 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Cmd

Bod 1 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy k přepínání klávesy Command

Bod 1 + bod 8 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Control

Bod 3 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy k přepínání klávesy Control

Bod 3 + bod 8 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Alt

Bod 2 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy k přepínání klávesy Alt

Bod 2 + bod 8 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Fn

Bod 5 + bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy k přepínání klávesy Fn

Bod 5 + bod 8 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Smazat

Bod 7

nebo

Bod 7 + mezerník

Přiřazení braillské klávesy ke klávese Return

Bod 8

nebo

Bod 8 + mezerník

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: