iMessage a FaceTime a soukromí

iMessage a FaceTime chrání vaše osobní údaje a ponechávají vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

iMessage je služba společnosti Apple, která posílá zprávy přes Wi‑Fi nebo mobilní připojení na iOS zařízení (s iOS 5 nebo novějším), iPadOS zařízení, počítače Mac (s OS X 10.8 nebo novějším) a hodinky Apple Watch. Tyto zprávy se nezapočítávají do vašeho tarifu pro SMS. Zprávy poslané přes iMessage můžou obsahovat fotky, videa a další data.

FaceTime je služba společnosti Apple, která umožňuje videohovory a audiohovory s ostatními uživateli iOS zařízení, iPadOS zařízení a Maců a také audiohovory s uživateli Apple Watch. Tyto hovory se nezapočítávají do tarifu pro mobilní hovory.

iMessage a FaceTime používají šifrování na celé přenosové trase. Společnost Apple nemůže během přenosu mezi zařízeními vaše hovory dešifrovat. Také přílohy posílané přes iMessage (například fotografie nebo videa) jsou zašifrované, takže k nim nemá přístup nikdo jiný než odesilatel a příjemce. Tyto zašifrované přílohy mohou být nahrány na servery společnosti Apple. Zatímco píšete zprávu, může vaše zařízení kvůli lepší výkonnosti přílohu automaticky nahrát na server společnosti Apple. Když zprávu neodešlete, bude příloha ze serveru po uplynutí 30 dnů smazána. Pokud máte na svém iOS, iPadOS nebo watchOS zařízení nastavený přístupový kód nebo heslo, jsou na něm vaše zprávy zašifrované a bez odemknutí zařízení k nim nemůže nikdo získat přístup.

Zprávy iMessage můžete ze svého zařízení nechat po 30 dnech nebo po roce mazat, případně si je můžete trvale ponechat. Pokud máte zapnutou službu Záloha na iCloudu nebo Zprávy na iCloudu, zprávy iMessage jsou pro vaše pohodlí zálohovány v zašifrovaném formátu na iCloud. Zálohu na iCloudu a Zprávy na iCloudu můžete kdykoli vypnout. Na iOS nebo iPadOS přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Na macOS otevřete vyberte Zprávy > Předvolby, klepněte na iMessage a zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout Zprávy na iCloudu. Obsah FaceTime hovorů se neukládá za žádných okolností.

K iMessage a FaceTimu se můžete přihlásit pomocí svého Apple ID nebo jen svého telefonního čísla. Když se na svém zařízení přihlásíte k Apple ID, budete k iMessage a FaceTimu přihlášeni automaticky. Vaše Apple ID nebo telefonní čísla se zobrazí lidem, které budete kontaktovat. Tito lidé vás pak budou moct kontaktovat zpět přes vaše Apple ID nebo e‑mailové adresy nebo telefonní čísla, které máte na svém účtu. V nastavení iMessage a FaceTimu si můžete vybrat e‑mailové adresy a telefonní čísla pro zahajování nových konverzací a telefonní čísla a e‑mailové adresy, na kterých chcete přijímat zprávy a odpovědi. Na stránce svého účtu Apple ID můžete přidat a ověřit dodatečné údaje v oddílu „K zastižení na“.

Pomocí funkce Sdílet jméno a fotku můžete sdílet své jméno a fotku s osobami, s nimiž si píšete přes iMessage. Můžete si vybrat, zda má sdílení platit jen pro vaše kontakty, nebo zda se má vždy zobrazit dotaz. Jméno a fotka budou osobě, s níž tyto údaje sdílíte, poslány spolu s vaší příští zprávou iMessage a budou uloženy na jejím zařízení. Jestliže sdílíte jméno a fotku v konverzaci iMessage, které se účastní více osob, budou vaše jméno a fotka odeslány všem osobám v konverzaci. Své jméno a fotku můžete kdykoli upravit. Máte‑li nastavené automatické sdílení, odešlou se upravené údaje spolu s příští zprávou postupně každé osobě, pro kterou máte nastaveno sdílení. Jestliže máte nastaveno sdílení a později je vypnete, mohou ostatní uživatelé, s nimiž jste své jméno a fotku sdíleli, stále mít tyto vaše údaje na svém zařízení. Jméno a fotka, které pro své zprávy vyberete, budou zaslány společnosti Apple a uloženy na jejích serverech v zašifrované podobě, takže společnost Apple k nim nemá přístup.

Společnost Apple může zaznamenávat a ukládat některé informace vztahující se k vašemu využívání iMessage a FaceTimu za účelem zlepšování a provozování produktů a služeb:

  • Když použijete iMessage a FaceTime, společnost Apple může uložit informace o vašem využívání služby způsobem, který vás osobně neidentifikuje.
  • Nedoručené zprávy iMessage může společnost Apple uchovat za účelem doručení po dobu až 30 dní.
  • Společnost Apple může zaznamenat informace o FaceTime hovorech (například o pozvaných účastnících a konfiguraci vašeho zařízení a sítě) a uchovat je až po dobu 30 dní. Společnost Apple nezjišťuje, zda jste se dovolali, a nemá přístup k obsahu hovorů.
  • Některé aplikace na vašem zařízení (včetně Zpráv a FaceTimu) mohou komunikovat se servery společnosti Apple za účelem zjištění, zda je možné ostatní účastníky hovorů prostřednictvím iMessage nebo FaceTimu zastihnout. Pokud k tomu dojde, společnost Apple může uložit příslušná telefonní čísla a e‑mailové adresy související s vaším účtem a uchovat je až po dobu 30 dní.

Používáním těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas a svolení s tím, že společnost Apple a její pobočky a zastupující subjekty mohou výše uvedeným způsobem přenášet, shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat uvedené informace.

Informace shromažďované společností Apple podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: