Když Průvodce pro Boot Camp oznámí, že disk nelze přerozdělit

Průvodce pro Boot Camp může oznámit, že došlo k chybě při vytváření oddílů pro systém Windows.

Když se pokusíte vytvořit oddíl pro Windows, Průvodce pro Boot Camp může zobrazit zprávu „Tento disk nelze přerozdělit. Při přerozdělování disku došlo k chybě. Spusťte Záchranu v Diskové utilitě a chybu opravte.“

Použití Diskové utility k vyhledání chyb

 1. Zkontrolujte, že máte nainstalované nejnovější aktualizace systému macOS
 2. Restartujte Mac a pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command-R a spusťte Zotavení macOS.
 3. V okně Utility macOS otevřete Diskovou utilitu.
 4. Na řádku nabídek Diskové utility zvolte Zobrazení > Zobrazit všechna zařízení. Na bočním panelu Diskové utility by teď mělo být víc informací o interním disku:
  • Název disku, třeba Apple SSD
  • Název kontejneru na tomto disku, třeba Container disk1 (na vašem disku kontejner být nemusí)
  • Názvy jednoho nebo několika svazků v kontejneru nebo na disku, třeba Macintosh HD.
 5. Vyberte název svazku, například Macintosh HD.
 6. Na panelu nástrojů klikněte na Záchranu. Pokud budete požádáni o heslo k odemknutí disku, zadejte heslo správce.
 7. Kliknutím na Spustit zahájíte kontrolu chyb na svazku. Až kontrola skončí, opakujte ji pro všechny ostatní svazky v kontejneru nebo na disku.
  Okno Diskové utility po kliknutí na tlačítko Záchrana
 8. Když je v okně uvedený kontejner, vyberte název kontejneru a tlačítkem Záchrana ho zkontrolujte taky.
 9. Vyberte název celého disku, například Apple SSD, a taky ho zkontrolujte tlačítkem Záchrana.
 10. Restartujte Mac.

 


Když Disková utilita nenajde žádné chyby nebo všechny chyby opraví

 1. Zkuste znova použít Průvodce pro Boot Camp k instalaci Windows.
 2. Pokud Průvodce pro Boot Camp stále zobrazuje chybu přerozdělení disku, pokračujte následujícími kroky.

Kontrola nepřiděleného volného místa

 1. Otevřete Diskovou utilitu, kterou najdete ve složce Aplikace/Utility.
 2. Na bočním panelu Diskové utility vyberte název interního disku, kontejneru nebo svazku, např. Macintosh HD.
 3. Na panelu nástrojů klikněte na Rozdělit.
 4. Pokud uvidíte zprávu o sdílení prostoru Apple File System, kliknutím na Rozdělit potvrďte, že chcete přidat oddíl, a ne svazek.
 5. Pokud je ve výsečovém grafu část nazvaná Volné místo, vyberte ji kliknutím. Volné místo by se teď mělo objevit v části s informacemi o oddílu napravo.
  Okno Diskové utility po kliknutí na tlačítko Rozdělit
 6. Po výběru výseče Volné místo klikněte na tlačítko pro odebrání (–) pod grafem. Odebráním nepřiděleného volného místa zpřístupníte toto místo pro další využití. Pak klikněte na Použít a ukončete Diskovou utilitu.
 7. Zkuste znova použít Průvodce pro Boot Camp k instalaci Windows.
 8. Pokud Průvodce pro Boot Camp stále zobrazuje stejnou chybu přerozdělení disku, pokračujte následujícími kroky.

Dočasné vypnutí Time Machine

Pokud používáte Time Machine v systému macOS Mojave nebo High Sierra, buď upgradujte na macOS Catalina 10.5 nebo novější, nebo postupujte takto:

 1. V nabídce Time Machine na řádku nabídek otevřete Předvolby Time Machine. Nebo zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a potom klikněte na Time Machine.
 2. Zrušením výběru volby Automatické zálohování vypněte Time Machine. 
 3. Po několika minutách zkuste znova použít Průvodce pro Boot Camp k instalaci Windows.
 4. Po dokončení instalace můžete Time Machine zase zapnout.

 


Když Disková utilita najde neopravitelné chyby

 


Datum zveřejnění: