Poznámky k verzím aplikace Zkratky

Dřívější uživatelé aplikace Workflow přecházejí v iOS 12 na aplikaci Zkratky. Tady se dočtete, co je nového.

Novinky ve Zkratkách 2.1.1

 • Zkratky jsou teď optimalizované pro 12,9palcový iPad Pro (3. generace) a 11palcový iPad Pro.

Opravy chyb

 • Byl opraven problém, kvůli kterému nefungovaly některé akce (například Poslat e-mail, Nadiktovat text, Spustit scénu v domácnosti a Zavibrovat zařízením) vyvolané prostřednictvím Siri.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému akce Nastavit svítilnu způsobovala zobrazení chybové zprávy.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému akce Zavolat nemohla vytáčet čísla se zvláštními znaky (například * nebo #).
 • Byl opraven problém, kvůli kterému v jazykových prostředích, která jako oddělovač desetinných míst používají čárku, nemusela být správně rozpoznávána desetinná čísla.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému mohlo být fotoalbum v akci Uložit do fotoalba resetováno na Všechny fotky.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému akce Přepnout budík nemohla vypínat budíky, dokud nebyl zapnut a znova vypnut přepínač Zapnuto.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému akce Přečíst text používala při čtení hlasy se sníženou kvalitou.

Zkratky 2.1

 • Pracujte ve zkratkách s počasím pomocí akcí Načíst informace o počasí a Načíst předpověď počasí.
 • Nové akce na práci s budíkem a minutkou: Vytvořit budík, Přepnout budík a Spustit minutku.
 • Převádějte různé měrné jednotky pomocí akcí Měření a Převést výsledek měření.
 • Načítejte pomocí akce Načíst poslední import nejnovější importované fotky z aplikace Fotky.
 • Při spouštění zkratek na HomePodu pomocí Siri se teď budou média automaticky přehrávat z HomePodu přes AirPlay.
 • Zkratku teď můžete přestat sdílet a odebrat její data z iCloudu: v aplikaci Zkratky v iOS otevřete odkaz na iCloud a zvolte Zastavit sdílení.
 • Akce Pořídit video teď podporuje automatické spuštění nahrávání pomocí volby Začít okamžitě.
 • Akce Volání a FaceTime teď můžete používat se Siri, aniž byste museli odemykat iPhone.

Opravy chyb

 • Byl opraven problém, kvůli kterému mohla aplikace Zkratky při otvírání editoru spadnout.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému akce Hledat v iTunes Storu a Hledat v App Storu způsobovaly zobrazení chybové zprávy.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému nástroj pro výběr souborů z Dropboxu nemohl přejít do složek.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému v akci Otevřít aplikaci chyběly některé aplikace.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému se mohly některé zkratky po synchronizaci zduplikovat.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému se po synchronizaci nového zařízení mohlo resetovat pořadí zkratek.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému mohlo přihlášení do Todoistu zobrazit chybovou zprávu.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému nemusely být plně viditelné proměnné v akcích Najít a Filtrovat.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému mohla aplikace Zkratky zamrznout při vytváření připomínky.
 • Byl opraven problém, kvůli kterému se akce Připojit k souboru nechovala správně, když zadaný název souboru nekončil na .txt.
 • Vylepšení lokalizace.
 • Další opravy chyb a drobné dodatky.

Zkratky 2.0

 • Spouštějte zkratky hlasem jejich přidáním do Siri.
 • Jsou k dispozici nové akce z aplikací podporujících Zkratky Siri.
 • Siri teď bude často používané zkratky navrhovat na zamčené obrazovce a v hledání.
 • Siri doporučuje akce na přidání do zkratek založené na vašich obvyklých činnostech a nedávném používání aplikací.
 • Měňte nastavení systému novými akcemi jako Nastavit Wi-Fi, Nastavit režim nízké spotřeby a Nastavit režim Nerušit.
 • Pomocí nových akcí pro platby můžete posílat nebo žádat o platby přes Apple Pay nebo vaše oblíbené aplikace.
 • Spouštějte vlastní skripty v Safari pomocí nové akce Spustit JavaScript na webové stránce.
 • Zkratky nahrazují aplikaci Workflow a automaticky naimportují veškeré existující sledy úloh.
 • Oceníte aktualizovaný čistý design.

Nové akce

 • Nechte Siri zobrazit nebo přečíst výstup pomocí akce Zobrazit výsledek.
 • Pomocí nových akcí Poslat platbu a Zažádat o platbu můžete posílat nebo žádat o platby přes Apple Pay nebo vaše oblíbené aplikace.
 • Spouštějte vlastní skripty v Safari pomocí nové akce Spustit JavaScript na webové stránce.
 • Pracujte se scénami v domácnosti novou akcí Spustit scénu v domácnosti.
 • Měňte nastavení systému těmito novými akcemi: Nastavit letový režim, Nastavit Bluetooth, Nastavit mobilní data, Nastavit režim Nerušit, Nastavit režim nízké spotřeby a Nastavit Wi-Fi.
 • Upravujte dokumenty novou akcí Anotovat.
 • Sdílejte fotky do iCloudu pomocí akce Sdílet přes Sdílení fotek na iCloudu.
 • Je k dispozici spousta nových akcí z aplikací podporujících Zkratky Siri.

Aktualizované akce

 • Akce Nadiktovat text teď automaticky zastaví poslech, když přestanete mluvit, a dá se spouštět z widgetu.
 • Akce Poslat zprávu teď může posílat zprávy bez ptaní, pomocí přepínače Zobrazit při spuštění.
 • Akce Nastavit jas a Nastavit svítilnu se teď dá spouštět z widgetu a pomocí Siri.
 • Akce Změnit velikost písmen má novou volbu „střídat velká a malá písmena“.

Opravy chyb

 • Byl opraven problém, kdy akce Otevřít URL nemohla otevřít víc URL najednou.
 • Byl opraven problém, kdy akce Uložit soubor neprováděla výstup souborů uložených prostřednictvím okna pro výběr dokumentů na iCloudu.
 • Byl opraven problém, kdy akce Hledat v iTunes Storu mohla způsobit zhroucení při hledání určitých typů médií, jako jsou audioknihy.
 • Byl opraven problém, kdy nemuselo fungovat přejmenovávání, mazání nebo duplikování zkratek pomocí 3D Touch.
 • Byl opraven problém, kdy akce Přečíst text mohla mít při spuštění po akci Nadiktovat text nízkou hlasitost čtení.
 • Akce pro Drafts teď podporují Drafts 5.
 • Vylepšení zpřístupnění
 • Spousta dalších oprav chyb a drobné dodatky.

Další informace

Informace o aplikaci Zkratky včetně podrobného popisu jejich vytváření a používání najdete v Uživatelské příručce pro Zkratky.

Datum zveřejnění: