Používání dvou nano-SIM karet

V kontinentální Číně, Hongkongu a Macau mají iPhone XS Max a iPhone XR zásuvku na SIM kartu, do které jdou vložit dvě nano-SIM karty. Potom máte dvě telefonní čísla, přes která můžete volat nebo posílat a přijímat zprávy. 

Pokud se nenacházíte v kontinentální Číně nebo pokud jste v Hongkongu nebo Macau a máte iPhone XS, přečtěte si, jak používat dvě SIM karty pomocí funkce eSIM.

Dvě SIM karty můžete využívat mnoha způsoby:

 • Používat jedno číslo pro služební a jiné pro osobní hovory.
 • Přidat si v zahraničí místní datový tarif.
 • Využívat jeden tarif pro hlasové služby a jiný pro data.

Na obou telefonních číslech můžete uskutečňovat i přijímat hlasové hovory a odesílat i přijímat SMS a MMS.* iPhone může v jednu chvíli využívat jenom jednu mobilní datovou síť.

* K obsluze příchozích i odchozích hovorů na obou SIM kartách slouží technologie Dual SIM Dual Standby (DSDS). Když je jedno číslo obsazené, příchozí hovory na druhé číslo se přesměrují do hlasové schránky.

Co potřebujete

K používání dvou SIM potřebujete iPhone XS Max nebo iPhone XR s iOS 12.1 nebo novějším a dvěma nano-SIM kartami.

 

Dvě nano-SIM karty vložíte takto:

Do dírky na zásuvce na SIM karty zastrčte kancelářskou sponku nebo nástroj na vysouvání SIM karty a zatlačením zásuvku vyndejte. Všimněte si, že nová SIM karta má jeden roh zkosený. Vložte novou SIM kartu dospodu zásuvky – kvůli zkosení bude pasovat jenom jedním směrem. Potom vložte druhou SIM kartu do vrchní části zásuvky.

Až budou obě nano-SIM karty na místě, zasuňte zásuvku na SIM karty nadoraz ve stejné orientaci, v jaké jste ji vysunuli. Zásuvka pasuje jenom jedním směrem.

Pokud máte SIM karty chráněné pomocí PIN, zapamatujte si, která SIM karta je v zásuvce vpředu a která vzadu. Až se zobrazí výzva k zadání PIN, zadejte nejdřív PIN přední SIM karty a potom té zadní.

Označení tarifů

Po aktivaci druhého tarifu si tarify označte. Můžete si například jeden tarif označit jako Služební a druhý jako Osobní.

Tyto štítky využijete, až budete vybírat, které telefonní číslo používat pro odchozí a příchozí hovory a které pro mobilní data. Taky můžete jednotlivá čísla přiřadit ke kontaktům, abyste věděli, které číslo budete používat.

Pokud si rozhodnutí později rozmyslíte, můžete štítky změnit tak, že na obrazovce Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data klepnete na číslo, u kterého chcete štítek změnit. Potom klepněte na Štítek mobilního tarifu a vyberte nový štítek nebo zadejte vlastní.

Nastavení souběžného fungování tarifů

Nastavte výchozí číslo, které se bude používat pro iMessage a FaceTime a ze kterého budete volat a posílat zprávy lidem, které nemáte v Kontaktech.

Na této obrazovce vyberte číslo, které budete mít jako výchozí. Anebo vyberte číslo, které se bude využívat jenom pro mobilní data, a druhé se pak použije jako výchozí.

Používat jako výchozí linku Primární: Když vyberete tuhle možnost, bude primární linka fungovat jako výchozí pro hlasové služby, SMS, data, iMessage a FaceTime. Sekundární linka bude k dispozici jen pro hlasové služby a SMS.

Používat jako výchozí linku Sekundární: Když vyberete tuhle možnost, bude se sekundární linka používat pro hlasové služby, SMS, data, iMessage a FaceTime. Primární linka bude k dispozici jenom pro hlasové služby a SMS.

Používat Sekundární linku pouze pro mobilní data: Tahle možnost se může hodit, když cestujete do zahraničí a chcete si primární linku ponechat pro hlasové služby, SMS, iMessage a FaceTime. Sekundární tak budete moct používat pro data.

Používání dvou telefonních čísel pro hovory, zprávy a data

Teď když máte na iPhonu nastavená dvě telefonní čísla, přečtěte si, jak je používat.

iPhone si pamatuje, které číslo použít

Při volání kontaktům nemusíte pokaždé vybírat číslo, ze kterého chcete zavolat. Standardně iPhone použije stejné číslo, ze kterého jste danému kontaktu volali naposledy. Pokud jste kontaktu ještě nevolali, použije iPhone výchozí číslo. Ale jestli chcete, můžete u kontaktů určit, které číslo se má používat. Postupujte takto:

 1. Klepněte na kontakt.
 2. Klepněte na Preferovaný mobilní tarif.
 3. Klepněte na číslo, které chcete pro daný kontakt používat.

Telefonování

Z obou čísel můžete volat i na nich přijímat hovory.

Když máte obsazeno a někdo vám zavolá na druhé číslo, hovor se přesměruje do hlasové schránky (pokud ji máte u operátora nastavenou).* Na sekundární číslo vám ale nepřijde oznámení o nepřijatém hovoru. Funkce Čekání hovoru funguje jenom v případě, že vám někdo zavolá na stejné číslo, na kterém zrovna voláte. Aby se vám nestalo, že zmeškáte důležitý hovor, můžete si zapnout přesměrování hovorů a přesměrovávat všechny hovory z jednoho čísla na druhé. Ověřte si dostupnost u operátora a informujte se o případných dalších poplatcích.

* Pokud máte na čísle používajícím mobilní data zapnutý datový roaming, budete mít na čísle používaném jenom pro hovory vypnuté MMS a Grafický záznamník.

Změna telefonního čísla, ze kterého se má volat

Než někomu zavoláte, můžete přepnout telefonní linku. Pokud voláte někomu ze seznamu oblíbených, postupujte takto:

 1. Klepněte na .
 2. Klepněte na své aktuální telefonní číslo. 
 3. Klepněte na druhé číslo. 

Na číselníku:

 1. Zadejte telefonní číslo.
 2. U horního okraje obrazovky klepněte na telefonní číslo. 
 3. Klepněte na číslo, které chcete použít.

Odesílání zpráv iMessage a SMS/MMS

iMessage a FaceTime můžete používat na jedné telefonní lince. Jestli chcete změnit linku, která využívá iMessage, postupujte takto: 

 1. Přejděte na Nastavení > Zprávy. 
 2. Klepněte na Linka pro iMessage a FaceTime.
 3. Vyberte telefonní číslo, které chcete použít.

SMS a MMS můžete používat z obou telefonních čísel.* Telefonní číslo můžete před odesláním SMS nebo MMS změnit. Uděláte to takto:

 1. Otevřete Zprávy.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Nové.
 3. Zadejte jméno kontaktu.
 4. Klepněte na své aktuální telefonní číslo.
 5. Klepněte na číslo, které chcete použít.

* Můžou být účtovány další poplatky. Informujte se u svého operátora.

Stavové ikony dvou SIM

Ikony na stavové liště v horní části obrazovky zobrazují sílu signálu obou operátorů. Podívejte se, co stavové ikony znamenají.

Další stavové ikony uvidíte, když otevřete Ovládací centrum.

Změna čísla pro mobilní data

Mobilní data může v jednu chvíli využívat jenom jedno číslo. Číslo, které používáte pro mobilní data, změníte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na Mobilní data. 
 3. Klepněte na číslo, které chcete používat pro mobilní data.

Když si zapnete Přepínání mobilních dat, bude se ve chvílích, kdy budete telefonovat z čísla používaného jen k hovorům, toto číslo automaticky přepínat na používání hovorů i dat.* Díky tomu můžete během hovoru používat jak telefon, jak data.

Když si Přepínání mobilních dat vypnete a potom budete telefonovat z čísla, které se nepoužívá pro mobilní data, nebudou vám během hovoru fungovat mobilní data.

Přepínání mobilních dat zapnete takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na Mobilní data.
 3. Zapněte Přepínání mobilních dat.

* Datová linka se přepne automaticky po dobu hovoru. Přepínání mobilních dat nefunguje při používání datového roamingu. Ověřte si dostupnost u operátora a informujte se o případných dalších poplatcích.

Nastavení mobilního připojení

Nastavení mobilního připojení u jednotlivých tarifů změníte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní sítě nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na číslo, jehož nastavení chcete změnit.
 3. Nastavení určete jako obvykle klepáním na jednotlivé volby.

Datum zveřejnění: