Používání dvou nano-SIM karet

V kontinentální Číně, Hongkongu a Macau mají iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max a iPhone XR zásuvku na SIM kartu, do které jdou vložit dvě nano-SIM karty. Potom máte dvě telefonní čísla, přes která můžete volat nebo posílat a přijímat zprávy.

 Pokud jste si koupili iPhone SE (2. generace) nebo iPhone XS v Hongkongu nebo Macau, přečtěte si o používání dvou SIM karet pomocí funkce eSIM.

Dvě SIM karty můžete využívat mnoha způsoby:

 • Používat jedno číslo pro služební a jiné pro osobní hovory.
 • Přidat si v zahraničí místní datový tarif.
 • Využívat jeden tarif pro hlasové služby a jiný pro data.

V iOS 13 můžete obě telefonní čísla používat k volání a FaceTime hovorům a k odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím iMessage, SMS a MMS.* iPhone může v jednu chvíli využívat jenom jednu mobilní datovou síť.

* K obsluze příchozích i odchozích hovorů na obou SIM kartách slouží technologie Dual SIM Dual Standby (DSDS).

Co potřebujete

Abyste mohli používat dvě SIM karty, potřebujete iOS 12.1 a novější, dvě nano-SIM a jeden z těchto modelů iPhonu:

 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR

 

Dvě nano-SIM karty vložíte takto:

Do dírky na zásuvce na SIM karty zastrčte kancelářskou sponku nebo nástroj na vysouvání SIM karty a zatlačením zásuvku vyndejte. Všimněte si, že nová SIM karta má jeden roh zkosený. Vložte novou SIM kartu dospodu zásuvky – kvůli zkosení bude pasovat jenom jedním směrem. Potom vložte druhou SIM kartu do vrchní části zásuvky.

Až budou obě nano-SIM karty na místě, zasuňte zásuvku na SIM karty nadoraz ve stejné orientaci, v jaké jste ji vysunuli. Zásuvka pasuje jenom jedním směrem.

Pokud máte SIM karty chráněné pomocí PIN, zapamatujte si, která SIM karta je v zásuvce vpředu a která vzadu. Až se zobrazí výzva k zadání PIN, zadejte nejdřív PIN přední SIM karty a potom té zadní.

Označení tarifů

Po aktivaci druhého tarifu si tarify označte. Můžete si například jeden tarif označit jako Služební a druhý jako Osobní.

Tyto štítky využijete, až budete vybírat, které telefonní číslo používat pro odchozí a příchozí hovory a které pro mobilní data. Taky můžete jednotlivá čísla přiřadit ke kontaktům, abyste věděli, které číslo budete používat.

Pokud si rozhodnutí později rozmyslíte, můžete štítky změnit tak, že na obrazovce Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data klepnete na číslo, u kterého chcete štítek změnit. Potom klepněte na Štítek mobilního tarifu a vyberte nový štítek nebo zadejte vlastní.

Nastavení výchozího čísla

Zvolte číslo, které chcete používat k volání nebo posílání zpráv lidem, které nemáte v aplikaci Kontakty. Zvolte, které mobilní tarify chcete používat pro iMessage a FaceTime. V iOS 13 můžete zvolit buď jenom jedno, nebo obě čísla najednou.

Na této obrazovce vyberte číslo, které budete mít jako výchozí. Anebo vyberte číslo, které se bude využívat jenom pro mobilní data, a druhé se pak použije jako výchozí. Pokud chcete, aby iPhone používal mobilní data z obou tarifů, podle pokrytí a dostupnosti, zapněte volbu Povolit přepínání mobilních dat.

Používání dvou telefonních čísel pro hovory, zprávy a data

Teď když máte na iPhonu nastavená dvě telefonní čísla, přečtěte si, jak je používat.

iPhone si pamatuje, které číslo použít

Při volání kontaktům nemusíte pokaždé vybírat číslo, ze kterého chcete zavolat. Standardně iPhone použije stejné číslo, ze kterého jste danému kontaktu volali naposledy. Pokud jste kontaktu ještě nevolali, použije iPhone výchozí číslo. Ale jestli chcete, můžete u kontaktů určit, které číslo se má používat. Postupujte takto:

 1. Klepněte na kontakt.
 2. Klepněte na Preferovaný mobilní tarif.
 3. Klepněte na číslo, které chcete pro daný kontakt používat.

Telefonování

Z obou čísel můžete volat i na nich přijímat hovory.

Pokud máte iOS 13 a zrovna někomu voláte, pak v případě, že operátor vašeho druhého telefonního čísla podporuje Wi-Fi hovory, můžete na tomto druhém čísle přijímat další příchozí hovory. Když telefonujete na lince, která není vaší výchozí datovou linkou, musíte mít zapnutou volbu Povolit přepínání mobilních dat. Pokud hovor nepřijmete a máte u operátora nastavenou hlasovou schránku, obdržíte oznámení o zmeškaném hovoru a hovor bude přesměrován do hlasové schránky. Ověřte si u operátora dostupnost Wi-Fi hovorů a zjistěte, jestli vám poskytovatel datového připojení nebude účtovat další poplatky nebo využívání dat.

Pokud váš operátor nepodporuje Wi-Fi hovory nebo pokud Wi-Fi hovory nemáte zapnuté1 a někdo vám během hovoru zavolá na vaše druhé číslo, přesměruje se druhý hovor do hlasové schránky (pokud ji máte u operátora nastavenou).2 Pro druhé telefonní číslo vám ale nepřijde oznámení o zmeškaném hovoru. Funkce Čekání hovoru funguje jenom v případě, že vám někdo zavolá na stejné číslo, na kterém zrovna voláte. Aby se vám nestalo, že zmeškáte důležitý hovor, můžete si zapnout přesměrování hovorů a přesměrovávat všechny hovory z jednoho čísla na druhé. Ověřte si dostupnost u operátora a informujte se o případných dalších poplatcích.

1. Nebo, pokud používáte iOS 12, aktualizujte na iOS 13, abyste mohli přijímat hovory, když používáte druhé číslo.

2. Pokud máte na čísle používajícím mobilní data zapnutý datový roaming, budete mít na čísle používaném jenom pro hovory vypnuté MMS a Grafický záznamník.

Změna telefonního čísla, ze kterého se má volat

Než někomu zavoláte, můžete přepnout telefonní linku. Pokud voláte někomu ze seznamu oblíbených, postupujte takto:

 1. Klepněte na .
 2. Klepněte na své aktuální telefonní číslo. 
 3. Klepněte na druhé číslo. 

Na číselníku:

 1. Zadejte telefonní číslo.
 2. U horního okraje obrazovky klepněte na telefonní číslo. 
 3. Klepněte na číslo, které chcete použít.

Odesílání zpráv iMessage a SMS/MMS

Zprávy můžete prostřednictvím iMessage nebo SMS a MMS posílat z obou telefonních čísel.* Telefonní číslo můžete před odesláním zprávy prostřednictvím iMessage nebo SMS a MMS změnit. Uděláte to takto:

 1. Otevřete Zprávy.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Nové.
 3. Zadejte jméno kontaktu.
 4. Klepněte na své aktuální telefonní číslo.
 5. Klepněte na číslo, které chcete použít.

* Můžou být účtovány další poplatky. Informujte se u svého operátora.

Stavové ikony dvou SIM

Ikony na stavové liště v horní části obrazovky zobrazují sílu signálu obou operátorů. Podívejte se, co stavové ikony znamenají.

Další stavové ikony uvidíte, když otevřete Ovládací centrum.

Na stavovém řádku se zobrazuje, že operátor 1 používá LTE a operátor 2 používá Wi-Fi hovory.

Na stavovém řádku se zobrazuje, že operátor 1 používá LTE a operátor 2 používá mobilní data operátora 1.

Změna čísla pro mobilní data

Mobilní data může v jednu chvíli využívat jenom jedno číslo. Číslo, které používáte pro mobilní data, změníte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na Mobilní data. 
 3. Klepněte na číslo, které chcete používat pro mobilní data.

Když zapnete volbu Povolit přepínání mobilních dat, bude se ve chvílích, kdy telefonujete na čísle vyhrazeném jenom k hovorům, toto číslo automaticky přepínat na používání hovorů i dat.* Díky tomu můžete v jednu chvíli současně telefonovat i používat data.

Když volbu Povolit přepínání mobilních dat vypnete a potom budete telefonovat na čísle, které nemáte vyhrazené pro mobilní data, nebudou vám mobilní data při telefonování fungovat.

Postup zapnutí volby Povolit přepínání mobilních dat:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na Mobilní data.
 3. Zapněte volbu Povolit přepínání mobilních dat.

* Datová linka se přepne automaticky po dobu hovoru. Přepínání mobilních dat nefunguje při používání datového roamingu. Ověřte si dostupnost u operátora a informujte se o případných dalších poplatcích.

Nastavení mobilního připojení

Nastavení mobilního připojení u jednotlivých tarifů změníte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mobilní sítě nebo Nastavení > Mobilní data.
 2. Klepněte na číslo, jehož nastavení chcete změnit.
 3. Nastavení určete jako obvykle klepáním na jednotlivé volby.

Datum zveřejnění: