O aktualizacích watchOS 5

watchOS 5 přináší na vaše Apple Watch nové možnosti aktivity, spojení s ostatními uživateli a monitorování vašeho zdraví. Nové funkce zahrnují soutěže v aktivitě, automatickou detekci cvičení, nová cvičení Jóga a Turistika, Podcasty, Vysílačku, nové ciferníky, aktualizovaný ciferník Siri a vylepšení pro oznámení a aplikaci Srdeční tep.

Informace o zabezpečení aktualizací softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222

watchOS 5.3.9

Tato aktualizace obsahuje vylepšení a opravy chyb.

Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


 

watchOS 5.3.8

 

Tato aktualizace obsahuje důležité nové prvky zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.7

 

Tato aktualizace přináší vylepšení a opravy chyb.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.6

 

Tato aktualizace obsahuje důležité nové prvky zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.5

 

Tato aktualizace obsahuje vylepšení a opravy chyb. Mimo jiné opravuje problém, který bránil správné funkci oznamování nepravidelného srdečního rytmu uživatelům Apple Watch na Islandu. 

Některé funkce jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a oblastech. Další informace najdete na následující webové stránce: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o zabezpečení obsaženém v této aktualizaci najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.4

 

Tato aktualizace obsahuje důležité nové prvky zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.3

 

Tato aktualizace obsahuje důležité nové prvky zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.2

 

watchOS 5.3.2 přináší důležité aktualizace zabezpečení. Je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.3.1

 

Verze watchOS 5.3.1 přináší důležité aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/kb/HT201222 


watchOS 5.3

 

Tato aktualizace obsahuje nové funkce, vylepšení a opravy chyb a je doporučena všem uživatelům:

 • Přináší důležité bezpečnostní aktualizace včetně opravy pro aplikaci Vysílačka
 • Na Apple Watch Series 4 je v Kanadě a Singapuru nově dostupná aplikace EKG
 • V Kanadě a Singapuru je nově dostupné oznamování nepravidelného srdečního rytmu

 

Některé funkce jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a oblastech. Další informace najdete na: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o prvcích zabezpečení obsažených v této aktualizaci najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222 


watchOS 5.2.1

 

Tato aktualizace obsahuje nové funkce, vylepšení a opravy chyb:

 • Na Apple Watch řady 4 je v České republice, Chorvatsku, na Islandu, v Polsku a na Slovensku nově dostupná aplikace EKG
 • V České republice, Chorvatsku, na Islandu, v Polsku a na Slovensku je nově dostupné oznamování nepravidelného srdečního rytmu
 • Byla opravena chyba, která u některých uživatelů způsobovala mizení čísel na ciferníku Cestovatelský
 • Deaktivuje příslušenství s nezabezpečeným připojením přes Bluetooth

 

Některé funkce jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a oblastech. Další informace najdete na: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o prvcích zabezpečení obsažených v této aktualizaci najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5.2

 

Tato aktualizace přináší nové funkce, vylepšení a opravy chyb:

 

Informace o zabezpečení obsaženém v softwaru společnosti Apple najdete na této webové stránce:  https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5.1.3

 

Tato aktualizace přináší vylepšení a opravy chyb.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5.1.2

 

Tato aktualizace obsahuje nové funkce, vylepšení a opravy chyb: 

 • Nová aplikace EKG na Apple Watch Series 4 (jen pro USA a teritoria USA)
 • Umožňuje pořídit elektrokardiogram podobný jednosvodovému EKG záznamu
 • Dokáže rozpoznat, zda váš srdeční rytmus vykazuje známky fibrilace síní (FiS, závažné formy srdeční arytmie) nebo zda má sinusový průběh, což je známkou toho, že vaše srdce pracuje normálně
 • Uloží vlnový průběh EKG, klasifikaci a veškeré zaznamenané příznaky do PDF v aplikaci Zdraví na iPhonu, takže je můžete ukázat svému lékaři
 • Přidává možnost přijímat výstrahy při zaznamenané srdeční arytmii, která může ukazovat na fibrilaci síní (jen pro USA a teritoria USA)
 • Po klepnutí na bezkontaktní čtečku v aplikaci Wallet umožňuje přímý přístup k podporovaným lístkům do kina, kupónům a zákaznickým kartám
 • Po dosažení maximálního denního počtu bodů při soutěžních aktivitách se mohou zobrazovat oznámení a animované oslavy
 • Pro aplikace Mail, Mapy, Zprávy, Najít přátele, Domácnost, News, Telefon a Dálkový ovladač jsou k dispozici nové komplikace Infograf
 • Svoji dostupnost pro Vysílačku teď můžete řídit z Ovládacího centra

 

Ne všechny funkce jsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace viz: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5.1.1

 

Tato aktualizace přináší vylepšení a opravy chyb:

 • Pokud se minutu po utrpění těžkého pádu nebudete hýbat, Apple Watch Series 4 automaticky kontaktují tísňové služby a přehrají zprávu, která informuje záchranáře o detekovaném pádu, a pokud to bude možné, předají i vaši polohu
 • Oprava problému, který mohl u některých uživatelů způsobovat neúplnou instalaci aplikace Vysílačka
 • Řešení problému, který některým uživatelům bránil v posílání nebo příjmu pozvánek v aplikaci Vysílačka
 • Řešení problému, který u některých uživatelů bránil zobrazování dříve získaných ocenění na panelu Ocenění v aplikaci Aktivita

Ne všechny funkce jsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace viz: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5.0.1

 

Tato aktualizace obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

 • Opravuje chybu, která u malého počtu uživatelů vedla k zobrazování vyššího počtu minut cvičení
 • Řeší problém, v jehož důsledku se některým uživatelům v odpoledních hodinách nepřipisovaly body za stání
 • Odstraňuje chybu, která mohla bránit Apple Watch v nabíjení

Informace o prvcích zabezpečení v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


watchOS 5

 

Aktivita

 • Vyzvěte kteréhokoli z přátel sdílejících aktivitu k sedmidenní soutěži
 • Získáte body za vyplnění kroužků aktivity, za každé procento každý den jeden bod
 • Na panelu Sdílení v aplikaci Aktivita se můžete podívat na probíhající soutěže
 • V průběhu soutěží budete dostávat inteligentní personalizovaná oznámení
 • Na konci každé soutěže získáte ocenění a budete si je moct zobrazit na novém přeprogramovaném panelu v aplikaci Aktivita na iPhonu

 

Cvičení

 • Automatická detekce cvičení posílá pro mnoho cvičení upozornění na spuštění aplikace Cvičení, udělí vám zpětně kredit za už zahájená cvičení a upozorní vás, když bude třeba cvičení ukončit
 • Nová cvičení Jóga a Turistika umožňují přesné sledování příslušných měření
 • Můžete si nastavit cílové tempo pro běhání venku a dostávat upozornění, když budete běžet příliš rychle nebo pomalu
 • Sledování kadence běhu (kroků za minutu) přidá informace o průměrné kadenci na souhrny běžeckých cvičení
 • Průběžná míle (nebo kilometr) vás u běžeckých cvičení informuje o tempu běhu za poslední míli (nebo kilometr)

 

Podcasty

 • Synchronizujte odebírané pořady z Apple Podcasts do Apple Watch a přehrávejte si je přes Bluetooth sluchátka
 • Při přidání nových epizod se odebírané pořady automaticky aktualizují
 • Pokud se připojíte k Wi-Fi nebo mobilní síti, budete si moct z Apple Podcasts streamovat libovolnou epizodu nebo pořad
 • Na ciferníky si teď můžete přidat novou komplikaci Podcasty

 

Vysílačka

 • Pozvěte přátele s Apple Watch ke komunikaci přes aplikaci Vysílačka
 • Po stisknutí tlačítka můžete mluvit, po uvolnění poslouchat
 • Vysílačka podporuje komunikaci mezi dvěma uživateli Apple Watch
 • Oznámení z Vysílačky jsou od ostatních oznámení na Apple Watch odlišena speciálními zvuky a haptikou
 • Pro komunikaci přes Vysílačku můžete nastavit svou dostupnost
 • Vysílačka funguje přes Wi-Fi a mobilní síť na Apple Watch nebo přes spárovaný iPhone

 

Ciferníky

 • Nový ciferník Dýchání nabízí se tři styly animace – Klasický, Klid a Soustředění
 • Tři nové pohybové ciferníky – Oheň a voda, Pára a Tekutý kov – spustí animaci, když zvednete zápěstí nebo klepnete na displej
 • Vzpomínky na ciferníku Fotky vám zobrazí vybrané okamžiky z vaší knihovny fotografií
 • Byly přidány nové komplikace pro Podcasty a Vysílačku

 

Siri

 • Aktualizovaný ciferník Siri inteligentně nabízí prediktivní a proaktivní zkratky na základě vašich návyků, informací o poloze a denní době
 • Integrované Mapy na ciferníku Siri nabízejí podrobnou navigaci a odhadované časy příchodu na další událost ve vašem kalendáři
 • Měření srdečního tepu na ciferníku Siri ukazuje tep při odpočinku, průměr za chůze a rychlost zotavení
 • Na ciferníku Siri se zobrazují aktuální sportovní výsledky a nadcházející utkání týmů, které jste si oblíbili v aplikaci TV
 • Ciferník Siri podporuje zkratky z aplikací od nezávislých vývojářů
 • Díky funkci Zvednutí zápěstí můžete zvednutím zápěstí k obličeji aktivovat Siri a namluvit do hodinek svůj požadavek
 • Na iPhonu můžete vytvářet a spravovat vlastní hlasové příkazy pro zkratky Siri

 

Oznámení

 • Oznámení jsou automaticky seskupována podle aplikace, takže je můžete snadno spravovat
 • Po přejetí přes oznámení aplikace v Oznamovacím centru můžete pro danou aplikaci upravit předvolby oznámení
 • Nová možnost Doručovat potichu posílá oznámení přímo do Oznamovacího centra, aby vás nerušila
 • Režim Nerušit teď můžete vypnout na základě času, místa nebo události v kalendáři

 

Srdeční tep

 • Můžete si nechat zobrazit oznámení, pokud váš tep po deseti minutách nečinnosti klesne pod zadanou mez
 • Měření srdečního tepu včetně tepu při odpočinku, průměru za chůze a rychlosti zotavení se zobrazují na ciferníku Siri

 

Další funkce a vylepšení

 • Při obdržení odkazů v Mailu nebo Zprávách si můžete zobrazit webové stránky optimalizované pro Apple Watch
 • V aplikaci Počasí na Apple Watch můžete přidávat města
 • V aplikaci Počasí jsou pro podporované oblasti dostupné nové údaje – UV index, rychlost větru a kvalita ovzduší
 • V aplikaci Akcie na Apple Watch můžete přidávat nové akcie do seznamu sledovaných
 • V Ovládacím centru si můžete upravit uspořádání ikon
 • V aplikaci Nastavení můžete vybírat Wi-Fi sítě a na výzvu zadávat hesla
 • FaceTime videohovory můžete na Apple Watch přijímat jako audiohovory
 • Aktualizace si můžete nechat nainstalovat přes noc
 • Do Světového času na Apple Watch můžete přidávat města
 • V Mailu a Zprávách si můžete vybírat emotikony v nově uspořádaných kategoriích
 • Byla přidána podpora pro hindštinu jako systémový jazyk

Je možné, že některé funkce nebudou v některých oblastech dostupné. Další informace viz: https://www.apple.com/cz/watchos/feature-availability/

Informace o zabezpečení aktualizací softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/cs-cz/HT201222


 

Datum zveřejnění: