Používání Živého poslechu s AirPody a Powerbeats Pro

Funkcí Živý poslech můžete z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch udělat mikrofon, který bude odesílat zvuk do AirPodů nebo Powerbeats Pro. S Živým poslechem líp uslyšíte konverzaci v hlučné místnosti nebo třeba někoho, kdo mluví přes celou místnost.

Abyste mohli Živý poslech používat s AirPody a Powerbeats Pro, potřebujete iOS zařízení s iOS 12 nebo novějším. Musíte taky AirPody nebo Powerbeats Pro připojit ke svému zařízení.

Používání Živého poslechu

Přidání Živého poslechu do Ovládacího centra

Než budete Živý poslech používat, je třeba ho přidat do Ovládacího centra:

  1. Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum.
  2. Klepněte na Upravit ovládací prvky.
  3. Sjeďte dolů a klepněte na ikonu přidání vedle volby Sluch ikona sluchu.
  4. Klepnutím na Zpět změnu uložte.

Živý poslech v ovládacím centru

Používání Živého poslechu

  1. Otevřete Ovládací centrum.
  2. Klepněte na ikonu sluchu.
  3. Klepněte na Živý poslech.
  4. Položte zařízení před osobu, kterou chcete slyšet. Pokud ji pořádně neslyšíte, upravte hlasitost zařízení.

Pokud se nemůžete připojit k AirPodům nebo Powerbeats Pro nebo se Živý poslech nechce zapnout, zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth a jestli jsou sluchátka nabitá.

Přečtěte si další informace o používání Živého poslechu s naslouchátky s certifikací Made for iPhone.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: