Připojení Apple Watch k Wi-Fi

Pokud u sebe nemáte iPhone, můžou se vaše Apple Watch připojit k Wi-Fi. Abyste mohli vybrat, ke které Wi-Fi síti se vaše Apple Watch mají připojovat, potřebujete watchOS 5 nebo novější.

Obrazovka nastavení Wi-Fi

Výběr Wi-Fi sítě

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Wi-Fi. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě.
 3. Klepněte na název sítě, ke které se chcete připojit. Apple Watch se dokážou připojit jenom k Wi-Fi sítím v pásmu 2,4 GHz.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte pomocí rukopisu heslo. Jestli znak napsaný rukopisem potřebujete změnit, otočením korunkou Digital Crown zobrazíte další volby, třeba přepnutí na velká nebo malá písmena.
 5. Klepněte na Připojit.

Rukopis funguje s těmito jazyky: angličtina (Austrálie, Kanada, Spojené království, Spojené státy), francouzština (Francie a Kanada), italština a němčina.

Volba Ignorovat síť na Apple Watch

Ignorování Wi‑Fi sítě

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Wi-Fi a pak klepněte na název sítě, ke které jste připojení.
 3. Klepněte na Ignorovat tuto síť.

Vyhledání kompatibilních Wi-Fi sítí

Apple Watch se k Wi-Fi síti dokážou připojit v těchto případech:

 • Pokud byl k dané Wi-Fi dřív připojený váš iPhone, zatímco byl přes Bluetooth propojený s Apple Watch.
 • Pokud se jedná o Wi-Fi síť 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Apple Watch se nepřipojí k 5GHz Wi-Fi sítím ani veřejným sítím, které vyžadují přihlášení, tarif nebo speciální profil. Takové sítě se nazývají „kaptivní sítě“ a můžou být bezplatné i placené. Používají se například ve firmách, školách, na kolejích, v apartmánech, hotelech a obchodech. Když se Apple Watch místo přímého propojení s iPhonem připojí ke kompatibilní Wi-Fi síti, zobrazí se v Ovládacím centru ikona Wi-Fi ikona Wi-Fi.

Změna nastavení automatického hotspotu

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Wi-Fi.
 3. Sjeďte dolů k části Nastavení automatického hotspotu a vyberte některou z možností.

Připojení k jiným sítím

Datum zveřejnění: