Co je nového v macOS Serveru

Přečtěte si o změnách v systému macOS Server 5.12.1.

macOS Server 5.12.1 vyžaduje macOS Monterey 12.0 nebo novější. Po instalaci aktualizace macOS můžete získat macOS Server z App Storu. (Aby nedošlo k přerušení služeb, nové verze Serveru se nenainstalují automaticky, i když jsou předvolby App Storu nastaveny na automatickou instalaci ostatních aktualizací.)

Během instalace se může zobrazit zpráva „Zjištěno nahrazení serverové aplikace“. Jedná se o očekávané chování. Všechna nastavení a data Serveru jsou během aktualizace zachována a pomocí aplikace Server můžete po aktualizaci dokončit nastavení dříve nakonfigurovaných služeb.

Pokud upgradujete ze systému macOS Server 5.6.3 nebo staršího, přečtěte si o změnách zavedených v macOS Serveru 5.7.1 a novějších.

Co je nového v macOS Serveru 5.12.1

 • Opravy chyb a zvýšení výkonu

     


Co je nového v macOS Serveru 5.12

 • Správa Xsan byla z macOS Serveru odebrána. Počínaje macOS Big Sur jsou nástroje příkazového řádku pro správu Xsan součástí macOS. Další informace

     


Co je nového v macOS Serveru 5.11.1

 • Vylepšení výkonu Správce profilů
 • Nová omezení spouštění z nespárovaného externího zdroje při obnovení a odemknutí pomocí Apple Watch
 • Podpora správy Xsan je nyní součástí macOS Big Sur. Další informace

 

Co je nového v macOS Serveru 5.11

Profile Manager

Profile Manager podporuje nová omezení, datové části a příkazy.

Pro iOS a iPadOS

 • Automatická registrace zařízení: Přeskočení panelů Obnovování dokončeno a Aktualizace dokončena v Průvodci nastavením
 • Instalace neodstranitelných spravovaných aplikací
 • Exchange ActiveSync: Přepsání předchozího hesla
 • Pravidla používání sítě: Konfigurace pravidel SIM
 • Oznámení: Povolení náhledů oznámení na zamknuté obrazovce
 • Omezení: Povolení klipů aplikací
 • Wi-Fi: Vypnutí náhodných MAC adres
 • Zahrnutí identifikátoru eSIM „EID“ do informací o zařízení

Pro iPadOS

 • Vzdělávání: Povolení konfigurace pouze pro přihlašovací okno sdíleného iPadu, nikoli Třídu
 • Sdílený iPad: Správa uživatelů na základě kvót
 • Sdílený iPad: Zákaz dočasných relací

Pro iOS, iPadOS a macOS

 • VPN: Konfigurace nových rozšíření systému a klíčů konfigurace sítě

Pro iOS a tvOS

 • Nastavení časového pásma na dozorovaných zařízeních

Pro macOS

 • Konfigurace automatického posouvání
 • Automatizovaná registrace zařízení: Přeskočení obrazovky Zpřístupnění v Průvodci nastavením, zobrazení kódu pro vyřazení zámku aktivace serveru v informacích o zabezpečení zařízení
 • Instalace spravovaných aplikací
 • Konfigurace účtu: Krátké jméno spravovaného místního uživatele
 • Přidružené domény: Povolení přímého stahování
 • Ukládání obsahu do mezipaměti: Automatické povolení lokálního ukládání do mezipaměti, odeslání příkazu ContentCachingInformation
 • Omezení: Povolení pro aplikace získávat informace o poskytovatelích souborů, odložení aktualizace aplikace

Co je nového v macOS Serveru 5.10

Profile Manager

Profile Manager podporuje nová omezení, datové části a příkazy.

Pro iOS a macOS

 • Ukládání obsahu do mezipaměti: Automaticky aktivuje sdílení internetového připojení
 • VPN: Konfigurace požadavku určeného poskytovatelem pro vlastní typ připojení SSL
 • VPN: Konfigurace možností sítě pro Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint a vlastní typy připojení SSL
  • Směrování veškerého provozu přes VPN
  • Vyloučení místních sítí

Pro iOS

 • Zakázání dočasných uživatelů sdíleného iPadu

Pro macOS

 • Registrace zařízení: Povolí podporu FileVault při prvním přihlášení uživatele
 • Dotaz na informace o ukládání obsahu do mezipaměti

Co je nového v macOS Serveru 5.9

Profile Manager

Profile Manager podporuje nová omezení, datové části a příkazy.

Pro systémy iOS, macOS a tvOS

 • Wi-Fi: Konfigurace zabezpečení typu WPA3 Personal

Pro iOS a macOS

 • Přidání textu souhlasu k ručně stahovatelným a registračním profilům
 • Přeskočení obrazovek Preferovaný jazyk a Podporovaný jazyk v Průvodci nastavením
 • Datová sada na konfiguraci rozšířitelného jednotného přihlašování

Pro iOS

 • Přeskočení obrazovek Tmavý režim a Vítejte v Průvodci nastavením
 • Konfigurace nových omezení pouze pro dozorovaná zařízení povolující přístup k externím jednotkám v aplikaci Soubory, klávesnice Continuous Path a vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: Zapnutí Mailu, Kalendáře, Kontaktů a Připomínek u jednotlivých spravovaných účtů
 • Režim jedné aplikace: Konfigurace hlasového ovládání
 • Obnovení mobilních tarifů eSIM podniku

Pro macOS

 • Podpora webového ověřování pro Program registrace zařízení 
 • Přeskočení obrazovek Čas u obrazovky a TouchID v Průvodci nastavením
 • Konfigurace nových možností konfigurace účtu pro registraci DEP
 • Zobrazení úrovní zabezpečeného spouštění a externího spouštění v informacích o zařízení
 • Podpora spouštěcího tokenu, která umožňuje mobilním účtům přihlašovat se na Macy s FileVault
 • Správa zámku aktivace: Povolte zámek aktivace, zrušte zámek aktivace, automaticky načtěte přemosťovací kód zámku aktivace na počítačích Mac se systémem Catalina
 • Konfigurace automatických aktualizací macOS a aktualizace aplikací
 • Dock: Konfigurace dvojitého kliknutí, historie a nastavení karet
 • Konfigurace užitečného zatížení přidružených webových domén
 • Konfigurace ukládání obsahu do mezipaměti jako infrastruktury

Pro tvOS

 • Konfigurace, zda zařízení bude spát

Co je nového v macOS Serveru 5.8

Profile Manager

Profile Manager podporuje nová omezení, datové části a příkazy.

Pro macOS

 • Export předdefinované sady hodnot informací o zařízení pro určená zařízení pomocí nového nástroje příkazového řádku exportDeviceInfo
 • Přeskočení obrazovky True Tone v Průvodci nastavením
 • Konfigurace nových omezení: snímání obrazovky a vzdálené pozorování obrazovky
 • Konfigurace ověřovacího certifikátu serveru Exchange Web Services
 • Konfigurace přístupu k Apple Remote Desktop 
 • Konfigurace spravovaných tříd na studentských počítačích Mac
 • Datová část Configure Certificate Transparency (Konfigurovat transparentnost certifikátů)

Pro iOS

 • Aktivace nebo deaktivace hlasového a datového roamingu a osobního hotspotu
 • Konfigurace nových omezení: úpravy osobního hotspotu (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Zobrazení podrobností o telefonním čísle, ICCID a IMEI zaregistrovaných zařízení se dvěma SIM kartami
 • Datová část Configure Certificate Transparency (Konfigurovat transparentnost certifikátů)

Pro tvOS

 • Konfigurace aktualizací spravovaného softwaru

Co je nového v macOS Serveru 5.7.1

Profile Manager

 • Konfigurace účtu Apple Business Manager
 • Instalace aplikací App Store pro tvOS
 • Konfigurace nových omezení, datových částí a příkazů:

Pro macOS

Nová nastavení datové části Restrictions (Omezení)

 • Povolení žádostí o sdílení hesla založeného na blízkosti
 • Povolení sdílení hesla
 • Povolení automatického vyplňování hesla
 • Povolení instalace aktualizací softwaru i uživatelům, kteří nejsou správci

Nová nastavení datové části Exchange

 • Používání OAuth pro ověřování

Nové nastavení datové sady čipové karty

 • Vyžadování čipové karty
 • Povolení spořiče obrazovky při odstranění čipové karty

Nová nastavení datové sady kódu

 • Vynucení resetování hesla při další autentizaci uživatele

Nové nastavení datové sady zabezpečení a soukromí

 • Zobrazení osobního klíče pro obnovení

Nové nastavení datové sady vzdělávání

 • Odeslání do počítačů Mac přiřazených učitelem

Nová nastavení datové sady Xsan

 • Schopnost konfigurovat automatické připojení
 • Schopnost specifikovat předvolby připojení Distributed LAN Client

Pro iOS

Nová nastavení datové části Restrictions (Omezení)

 • Povolení žádostí o sdílení hesla založené na blízkosti (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení sdílení hesla (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení automatického vyplňování hesla (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Vynucení automatického data a času (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení omezeného režimu USB (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení, aby spravované účty Kontaktů mohly zapisovat do nespravovaných účtů
 • Povolení, aby nespravované účty Kontaktů mohly číst spravované účty
 • Zákaz eSIM (jen na dozorovaných zařízeních)

Nová nastavení datových částí Mail a Exchange

 • Povolení, aby uživatel mohl zapnout nebo vypnout podepisování S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl změnit výběr podepisovacího certifikátu S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl zapnout nebo vypnout šifrování S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl změnit výběr šifrovacího certifikátu S/MIME

Nová nastavení datové části Exchange

 • Používání OAuth pro ověřování

Nová nastavení datové části Notifications (Oznámení)

 • Určení, jestli může aplikace posílat kritické výstrahy
 • Povolení seskupených oznámení
 • Zobrazení v CarPlay

Nová nastavení datového zatížení VPN pro konfigurace IKEv2

 • Možnost zadat adresy serveru DNS
 • Schopnost určit primární doménu tunelu
 • Schopnost určit vyhledávací domény DNS
 • Schopnost určit domény doplňkové shody DNS

Možnost přeskočit novou obrazovku Registrace zařízení v Průvodci nastavením

 • iMessage a FaceTime a Čas u obrazovky
 • Přidání mobilního tarifu

Zastaralé datové sady

 • Účty macOS Server

Nové příkazy

 • Zobrazení informací o SIM kartě

Pro tvOS

Nová nastavení datové části Restrictions (Omezení)

 • Povolení žádostí o sdílení hesla založené na blízkosti (jen na dozorovaných zařízeních)

Nové příkazy

 • Instalace aktualizací (zobrazí se v rozbalovací nabídce Akce pouze tehdy, jsou-li aktualizace dostupné na vybraných zařízeních Apple TV nebo Apple TV ve skupině)
Datum zveřejnění: