Používání Zkratek Siri

Zkratky Siri v iOS 12 a novějším umožňují rychlé provádění každodenních úkolů s nejpoužívanějšími aplikacemi – jednoduchým klepnutím nebo pokynem pro Siri.


 

Siri navrhuje zkratky, kdykoli je potřebujete

Siri se učí, jaké obvyklé činnosti provádíte ve vámi používaných aplikacích, a potom navrhuje snadný způsob provádění běžných úkolů na zamčené obrazovce nebo v Hledání.

Pokud si například každý den ve stejné aplikaci objednáváte kávu, může vám Siri objednání vašeho oblíbeného nápoje navrhnout.

Pokud návrh Siri chcete využít, jednoduše na něj klepněte na zamčené obrazovce. Nebo si přejetím prstem dolů z prostředka obrazovky zobrazte Hledání a klepněte na Návrhy Siri.

Přidávání zkratek do Siri

Libovolnou zkratku taky můžete spustit tak, že o to požádáte Siri. Vyhledejte ve svých oblíbených aplikacích tlačítko Přidat do Siri a klepnutím na něj přidejte svou vlastní frázi. Nebo přejděte do Nastavení, kde najdete všechny zkratky dostupné pro vaše zařízení. 

Zkratky, které k otevření na iOS zařízení vyžadují nějakou aplikaci, nemusí fungovat na HomePodu a Apple Watch.

Přidání zkratky z aplikace jiného výrobce

  1. Otevřete v iOS zařízení požadovanou aplikaci a klepněte na Přidat do Siri.
  2. Klepněte na .  Nahrajete osobní frázi, po jejímž vyslovení Siri vaši zkratku spustí. Nahraná fráze by měla být jednoduchá, abyste si ji dobře pamatovali.
  3. Klepněte na Hotovo.

Přidání zkratky z Nastavení

  1. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Siri a hledání.
  2. Uvidíte tři doporučené zkratky. Klepnutím na Všechny zkratky si zobrazte všechny zkratky z různých aplikací.
  3. Klepněte na .
  4. Klepnutím na nahrajte osobní frázi. Snažte se nahrát jednoduchou frázi, abyste si ji dobře pamatovali.
  5. Klepněte na Hotovo.

Nevidíte zkratu, kterou chcete použít?

Než se akce zobrazí v seznamu doporučených zkratek, může být potřeba otevřít příslušnou aplikaci a akci v ní provést.

Aby bylo možné do Siri přidávat Zkratky Siri z aplikací jiných výrobců, musí je tyto aplikace podporovat. Pokud nevidíte nějakou zkratku aplikace jiného výrobce, zkontrolujte, jestli je aplikace aktualizovaná, a ověřte si v App Storu, jestli podporuje Zkratky Siri.

Můžete taky použít aplikaci Zkratky, ve které jde vytvářet vlastní zkratky složené z několika kroků z různých aplikací.

Spuštění zkratky pomocí Siri

Po přidání zkratky do Siri v iOS zařízení můžete tuto zkratku spouštět na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo HomePodu vyslovením své osobní fráze.

Řekněte jednoduše „Hey Siri“ a pak vyslovte osobní frázi, kterou jste pro zkratu vytvořili.

Zkratky, které k otevření na iOS zařízení vyžadují nějakou aplikaci, nemusí fungovat na HomePodu a Apple Watch.

Smazání zkratky nebo změna její fráze

Přejděte do Nastavení > Siri a hledání a klepněte na Moje zkratky.

Pokud pro zkratku chcete změnit frázi, na zkratku klepněte a pak klepněte na Nahrát frázi znovu.

Pokud zkratku chcete smazat, přejeďte přes ni doleva prstem a klepněte na Smazat. Nebo na zkratku klepněte a klepněte na Smazat zkratku.

Vypnutí navrhovaných zkratek z hledání, vyhledávání nebo zamčené obrazovky

Pokud chcete vypnout zobrazování návrhů nebo zkratek Siri pro určitou aplikaci, přejděte do Nastavení > Siri a hledání, přejděte dolů a klepněte na požadovanou aplikaci. Tady pro danou aplikaci můžete vypnout všechna hledání, návrhy a zkratky. Nebo vypnutím možnosti Povolit na zamčené obrazovce odstraňte návrhy pro danou aplikaci ze zamčené obrazovky.

Přejděte do Nastavení > Siri a hledání, přejděte dolů a vypněte Návrhy v hledání, Návrhy ve Vyhledávání nebo Návrhy na zamčené obrazovce.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: