Spořiče obrazovky s leteckými snímky na Apple TV

Užijte si dechberoucí videa natočená na místech po celém světě, pod vodou a dokonce i ve vesmíru. Zobrazte si informace o místě pouhým klepnutím a přejetím prstem se přepněte na jiný letecký snímek – to vše na Apple TV.

 


 

Spuštění spořiče obrazovky Letecké záběry

Po uplynutí určitého počtu minut nečinnosti se na Apple TV zobrazí spořič obrazovky. Tento spořič obrazovky můžete spustit kdykoli. Přejděte na ploše Apple TV do levého horního rohu a stiskněte na Apple TV Remote tlačítko Menu.

Pokud chcete změnit počet minut do spuštění spořiče obrazovky, přejděte do Nastavení > Obecné > Spořič obrazovky a vyberte Spustit po.

Spořič obrazovky Letecké záběry není k dispozici na Apple TV (2. a 3. generace).

Zobrazení, kde byl letecký záběr natočen

Přemýšleli jste někdy, na jaké místo se ve spořiči obrazovky Letecké záběry díváte? 

Když je zobrazeno místo, které vás zajímá, klepněte na Apple TV Remote na dotykový povrch.

Přepněte na jiné místo

Když jsou spuštěny letecké záběry, můžete se na Apple TV přepínat mezi jednotlivými místy. Jednoduše na dotykovém povrchu Apple TV Remote přejíždějte doprava nebo doleva.

Pokud na Apple TV při spuštěných leteckých záběrech posloucháte hudbu, klepnutím na pravou nebo levou stranu dotykového povrchu přeskočíte na další nebo předchozí skladbu.

Na Apple TV nejde vybrat přehrávání konkrétního leteckého záběru. Můžete ale nastavit, jak často se stahují nové záběry. Přejděte do Nastavení > Obecné > Spořič obrazovky a vyberte Stáhnout nové video.

Počet leteckých záběrů, které můžete stáhnout, závisí na tom, kolik máte v Apple TV volného úložného prostoru. Pokud chcete spravovat úložiště v Apple TV, přejděte do Nastavení > Obecné > Spravovat úložiště.

Datum zveřejnění: