Používání Memoji na iPhonu nebo iPadu Pro

Můžete vytvořit Memoji, odpovídající vaší osobnosti a náladě, a pak je odeslat ve Zprávách nebo přes FaceTime. A na kompatibilním iPhonu nebo iPadu Pro si můžete vytvořit animované Memoji, které mluví vaším hlasem a zrcadlí vaši mimiku.

 

iPhone znázorňující, jak vytvořit Memoji 

Vytvoření Memoji

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat napsat zprávu otevřete novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na tlačítko Memoji tlačítko Memoji, přejeďte prstem doprava a klepněte na tlačítko Nové memoji přidat nové Memoji.
 3. Přizpůsobte si rysy svého Memoji – například odstín pleti, účes, oči a další věci.
 4. Klepněte na Hotovo.

iPhone znázorňující, jak vytvořit nálepku Memoji 

Vytvoření nálepky Memoji

Z vašich Memoji se automaticky stanou sady nálepek, které máte dostupné přímo na klávesnici. Můžete je používat v aplikacích Zprávy, Mail a v některých aplikacích třetích stran.

Nálepku Memoji vytvoříte takto:

 1. Vytvoření Memoji.
 2. Otevřete klávesnici a klepněte na tlačítko nálepek Memoji tlačítko nálepky Memoji.
 3. Vyberte nálepku, kterou chcete poslat. 
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat Tlačítko Odeslat.

Nálepky Memoji nejsou podporovány na iPadu Air 2.

iPhone předvádějící, jak používat animované Memoji 

Použit animovaných Memoji ve Zprávách

 1. Zkontrolujte, že máte kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.
 2. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat tlačítko Napsat otevřete novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Klepněte na tlačítko Memoji tlačítko Memoji a přejetím doleva vyberte své Memoji.
 4. Klepnutím na tlačítko Záznam ikona záznam nahrávání spustíte a tlačítkem zastavit nahrávání ho zastavíte. Můžete nahrát až 30 sekund. Pokud ve stejné nahrávce chcete zvolit jiné Memoji, klepněte na jiné vytvořené Memoji. Pokud chcete vytvořit nálepku Memoji, podržte požadované Memoji a přetáhněte ho na konverzaci. Chcete-li Memoji smazat, klepněte na tlačítko Koš tlačítko Koš.
 5. Klepněte na tlačítko Odeslat ikona odeslání.

iPhone znázorňující, jak vytvořit animované Memoji ve FaceTimu 

Použití animovaných Memoji ve FaceTimu

 1. Zkontrolujte, že máte kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.
 2. Otevřete FaceTime a zahajte hovor. 
 3. Po zahájení hovoru klepněte na tlačítko Efekty ikona Efekty.
 4. Klepněte na Memoji, které chcete použít.
 5. Pokračujte v hovoru FaceTime s přizpůsobeným Memoji. Nebo klepnutím na tlačítko Zavřít  pokračujte bez Memoji, případně se vraťte do nabídky FaceTimu.

Pokud chcete Memoji během FaceTime hovoru změnit nebo odebrat, zopakujte kroky 2–4.

Úpravy Memoji

Chcete vytvořené Memoji změnit? U stávajícího Memoji můžete upravit jeho rysy, kopírovat ho a dát mu rysy jiné, nebo ho úplně smazat.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat tlačítko Napsat otevřete novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na tlačítko Memoji tlačítko Memojinebo tlačítko nálepek Memoji nálepy Memoji a vyberte požadované Memoji. 
 3. Klepněte na tlačítko Více ikona Více. Vyberte Upravit, Duplikovat nebo Smazat. 

Jestli chcete mít svoje Memoji na všech svých kompatibilních zařízeníchmusíte si u Apple ID zapnout dvoufaktorové ověřování a taky musíte být na všech zařízeních přihlášení do iCloudu stejným Apple ID. Navíc potřebujete mít zapnutý iCloud Drive. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > iCloud Drive.

K používání animovaných Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

Co dalšího můžete dělat se zprávami

Vytvářejte výmluvnější zprávy pomocí efektů, jako jsou bubliny zpráv, celoobrazovkové animace a další věci.

Datum zveřejnění: