Jak používat Memoji na iPhonu a iPadu Pro

Vytvořte si Memoji odpovídající vaší osobnosti a náladě a pak za sebe nechte ve Zprávách a FaceTimu mluvit tolik verzí svého já, kolik chcete.

Memoji

 

Vytvoření Memoji

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji, přejeďte prstem doprava a klepněte na Nové Memoji Přidat nové Memoji.
 3. Přizpůsobte si rysy svého Memoji – například odstín pleti, účes, oči a další věci.
 4. Klepněte na Hotovo.

V iOS 13 a iPadOS jsou Memoji sady nálepek dostupné z klávesnice. Odtud je můžete používat ve Zprávách, Mailu a dalších aplikacích. Přečtěte si další informace o používání nálepek.

Memoji nálepku můžete vytvořit na jakémkoli zařízení s iOS 13 nebo iPadOS, ale k vytvoření animovaného Memoji potřebujete iPhone X a novější nebo 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

Používání Memoji

Teď můžete animované Memoji používat ve Zprávách nebo FaceTimu.

Zprávy

Poslání animovaného Memoji nebo nálepky Memoji:

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji a pak přejeďte doleva a zvolte svoje Memoji.
 3. Klepnutím na ikonu nahrávání spusťte nahrávání a klepnutím na Zastavit nahrávání ho zastavte. Můžete nahrávat až 30 sekund. Pokud ve stejné nahrávce chcete zvolit jiné Memoji, klepněte na jiné vytvořené Memoji. Pokud chcete vytvořit nálepku Memoji, podržte požadované Memoji a přetáhněte ho na konverzaci. Pokud Memoji chcete smazat, klepněte na ikonu Smazat.
 4. Klepnutím na ikonu Poslat zprávu pošlete.

K používání animovaných Animoji a Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

FaceTime

 1. Otevřete FaceTime a zahajte hovor. 
 2. Po zahájení hovoru klepněte na ikonu efektů.
 3. Klepněte na Memoji, které chcete použít.
 4. Pokračujte ve FaceTime hovoru se svým osobním Memoji nebo klepnutím na ikonu x pokračujte bez Memoji, případně se vraťte do nabídky FaceTimu.

Pokud chcete Animoji nebo Memoji během FaceTime hovoru změnit nebo odebrat, zopakujte kroky 2–4.

K používání animovaných Animoji a Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

Používání Memoji s efekty fotoaparátu

V iOS 12 nebo novějším a iPadOS můžete svoje konverzace oživit ještě víc pomocí efektů fotoaparátu. Rychlé vytvoření a sdílení fotky nebo videa s Memoji:

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu fotoaparátu a udělejte fotku nebo video.
 3. Klepněte na ikonu efektů, klepněte na ikonu Animoji a zvolte Memoji,* které chcete použít. Do fotky nebo videa můžete přidat víc efektů.
 4. Až vyberete Memoji, klepněte v pravém dolním rohu na ikonu x a potom na šedé kolečko.
 5. Klepnutím na modrou ikonu Odeslat zprávu odešlete. Anebo můžete klepnout na Hotovo a před odesláním k fotce ještě připsat vzkaz. Pokud fotku poslat nechcete, klepněte v pravém horním rohu fotky na ikonu x.

K používání animovaných Animoji a Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

Správa Memoji

Chcete vytvořené Memoji změnit? Existující Memoji můžete upravit a změnit jeho rysy nebo ho můžete duplikovat a dát mu rysy jiné, případně ho můžete úplně smazat.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji, přejíždějte prstem doprava, dokud nenajdete požadované Memoji, a pak klepněte na ikonu Více.
 3. Vyberte Upravit, Duplikovat nebo Smazat. 

Jestli chcete mít svoje Memoji na všech svých kompatibilních zařízeníchmusíte si u Apple ID zapnout dvoufaktorové ověřování a taky musíte být na všech zařízeních přihlášení do iCloudu stejným Apple ID. Navíc potřebujete mít zapnutý iCloud Drive. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > iCloud Drive.

K používání animovaných Animoji a Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

Co dalšího můžete dělat se zprávami

K používání animovaných Animoji a Memoji potřebujete kompatibilní iPhone nebo iPad Pro.

Datum zveřejnění: