Používání Memoji na iPhonu X nebo iPadu Pro

Na iPhonu X nebo novějším, na 11palcovém iPadu Pro a na 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace) si můžete vytvořit Memoji odpovídající vaší osobnosti a náladě. Pak za sebe nechte ve Zprávách a FaceTimu mluvit tolik verzí svého já, kolik chcete.

Memoji

 

vytvoření Memoji

Vytvořte si svoje Memoji

Na iPhonu X a novějším, 11palcovém iPadu Pro nebo 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace):

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji, přejeďte prstem doprava a klepněte na Nové Memoji Přidat nové Memoji.
 3. Pak si přizpůsobte jeho rysy – například odstín pleti, účes, oči a další věci.
 4. Klepněte na Hotovo.

K používání Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace). 

Používání Memoji

Teď můžete Memoji používat ve Zprávách nebo FaceTimu.

Memoji ve zprávách

Zprávy

Poslání animovaného Memoji nebo nálepky Memoji:

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji
 3. Přejeďte doleva a zvolte svoje Memoji. Pak se podívejte na iPhone nebo iPad.
 4. Klepnutím na ikonu nahrávání spusťte nahrávání a klepnutím na Zastavit nahrávání ho zastavte. Můžete nahrávat až 30 sekund. Pokud ve stejné nahrávce chcete zvolit jiné Memoji, klepněte na jiné vytvořené Memoji. Pokud chcete vytvořit nálepku Memoji, podržte požadované Memoji a přetáhněte ho na konverzaci. Pokud Memoji chcete smazat, klepněte na ikonu Smazat.
 5. Klepnutím na ikonu Poslat zprávu pošlete.

K používání Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

FaceTime

 1. Otevřete FaceTime a zahajte hovor. 
 2. Po zahájení hovoru klepněte na ikonu efektů.
 3. Klepněte na Memoji, které chcete použít.
 4. Pokračujte ve FaceTime hovoru se svým osobním Memoji nebo klepnutím na ikonu x pokračujte bez Memoji, případně se vraťte do nabídky FaceTimu.

Pokud chcete Animoji nebo Memoji během FaceTime hovoru změnit nebo odebrat, zopakujte kroky 2–4.

K používání Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

Používání Memoji s efekty fotoaparátu

Pomocí efektů fotoaparátu v iOS 12 můžete svoje konverzace oživit ještě víc. Rychlé vytvoření a sdílení fotky nebo videa s Memoji:

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu fotoaparátu a udělejte fotku nebo video.
 3. Klepněte na ikonu efektů, klepněte na ikonu Animoji a zvolte Memoji,* které chcete použít. Do fotky nebo videa můžete přidat víc efektů.
 4. Až vyberete Memoji, klepněte v pravém dolním rohu na ikonu x a potom na šedé kolečko.
 5. Klepnutím na modrou ikonu Odeslat zprávu odešlete. Anebo můžete klepnout na Hotovo a před odesláním k fotce ještě připsat vzkaz. Pokud fotku poslat nechcete, klepněte v pravém horním rohu fotky na ikonu x.

K používání Animoji a Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

Správa Memoji

Chcete vytvořené Memoji změnit? Existující Memoji můžete upravit a změnit jeho rysy nebo ho můžete duplikovat a dát mu rysy jiné, případně ho můžete úplně smazat.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na ikonu Animoji, přejíždějte prstem doprava, dokud nenajdete požadované Memoji, a pak klepněte na ikonu Více.
 3. Vyberte Upravit, Duplikovat nebo Smazat. 

Jestli chcete mít svá Memoji na všech svých kompatibilních zařízeních,* musíte si u Apple ID zapnout dvoufaktorové ověřování a taky musíte být na všech zařízeních přihlášení stejným Apple ID. Navíc potřebujete mít zapnutý iCloud Drive. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > iCloud Drive.

* K používání Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

Co dalšího můžete dělat se zprávami

K používání Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace).

Datum zveřejnění: