Sdílení na Facebook z iMovie pro macOS, Final Cut Pro X nebo Compressoru

Film ze svého Macu nebo jiného úložného zařízení můžete sdílet jako soubor videa a potom ho nahrát na Facebook.

Kvůli změnám v tom, jak Facebook umožňuje sdílení, už není možné sdílet videa z iMovie pro macOS, Final Cut Pro X a Compressoru přímo na Facebook. Místo toho si v tomto článku najděte postup pro verzi aplikace, kterou používáte:

Verzi aplikace zjistíte tak, že zvolíte [název aplikace] > O aplikaci [název aplikace]. Například můžete zvolit iMovie > O aplikaci iMovie.

Sdílení na Facebook z iMovie pro macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 nebo Compressoru 4.4.2 a novějším

V iMovie pro macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 nebo Compressoru 4.4.2 a novějším uložte film, projekt nebo klip jako videosoubor a při výběru umístění, do kterého se má uložit, zvolte Prepare for Facebook (Připravit pro Facebook). Potom v prohlížeči nahrajte video na Facebook.

Sdílení projektu z iMovie pro macOS

Pokud používáte iMovie pro macOS 10.1.10 nebo novější, sdílejte projekty na Facebook podle tohoto postupu.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Projekty a vyberte film.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Připravit pro Facebook.
 3. Otevře se dialogové okno, ve kterém zadejte název, popis a další informace.
  • Název sdíleného filmu zadáte klepnutím na název v horní části okna a zadáním nového názvu.
  • Popis sdíleného filmu zadáte klepnutím do pole Popis a zadáním nového textu.
  • Značky sdíleného filmu nastavíte kliknutím do pole Značky a zadáním značek oddělených čárkami.
  • Rozlišení sdíleného filmu změníte kliknutím na rozevírací nabídku Rozlišení a výběrem příslušné volby.
 4. Klikněte na Další a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 5. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení projektu nebo klipu z Final Cut Pro

Pokud používáte Final Cut Pro 10.4.4 nebo novější, sdílejte projekty nebo klipy na Facebook podle tohoto postupu.

 1. Vyberte projekt nebo klip v prohlížeči ve Final Cut Pro, klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Prepare for Facebook (Připravit pro Facebook).  Nebo vyberte File (Soubor) > Share (Sdílet) > Prepare for Facebook (Připravit pro Facebook).
 2. V okně Share (Sdílení) klikněte na Informace a nastavte název klipu, popis a další informace.
 3. Klikněte na Next (Další) a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 4. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení projektu nebo klipu z Compressoru

Pokud používáte Compressor 4.4.2 nebo novější, sdílejte videa na Facebook podle tohoto postupu.

 1. V Compressoru klikněte v prostoru dávky na Add File (Přidat soubor), vyberte zdrojový soubor, který chcete sdílet, a klikněte na Add (Přidat).
 2. Otevře se okno nastavení, ve kterém vyberte Prepare for Facebook (Připravit pro Facebook), vyberte cílové umístění převedeného souboru a klikněte na OK.
 3. Pokud už v prostoru dávky máte zdrojový soubor přidaný, stačí ze sekce Built-In (Vestavěné) na panelu Settings (Nastavení) přetáhnout volbu Prepare for Facebook (Připravit pro Facebook) na zdrojový soubor v prostoru dávky.
 4. Klikněte na Start Batch (Spustit dávku).
 5. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení na Facebook z iMovie pro macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 nebo Motion 5.4.1 a novějším

Podle následujícího postupu sdílejte na Facebook videa z iMovie pro macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 nebo Motion 5.4.1 a novějších.

Sdílení projektu z iMovie pro macOS

Pokud používáte iMovie pro macOS 10.1.9 nebo starší, sdílejte projekty na Facebook podle tohoto postupu.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Projekty a vyberte projekt.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Soubor.
 3. V okně sdílení klikněte na rozevírací nabídku Kvalita a vyberte Nízká, Střední, nebo Vysoká.
 4. Nastavte i další volby, klikněte na Další a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 5. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení projektu z Final Cut Pro

Pokud používáte Final Cut Pro 10.4.3 nebo starší, sdílejte projekty na Facebook podle tohoto postupu.

 1. Vyberte projekt v prohlížeči ve Final Cut Pro, klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Master File (Vzorový soubor).
 2. V okně Share (Sdílení) klikněte na Settings (Nastavení).
 3. Klikněte na rozevírací nabídku Format (Formát) a zvolte Web Hosting (Webový hosting).
 4. Klikněte na rozevírací nabídku When done (Až bude hotovo) a zvolte Do Nothing (Nedělat nic).
 5. Nastavte i další volby, klikněte na Next (Další) a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 6. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení projektu z Motion

Pokud používáte Motion 5.4.1 nebo starší, sdílejte projekty na Facebook podle tohoto postupu.

 1. V Motion otevřete projekt, klikněte na tlačítko Sdílet  a zvolte Export Movie (Exportovat film).
 2. Klikněte na rozevírací nabídku Export a zvolte H.264.
 3. Nastavte i další volby, klikněte na Next (Další) a uložte soubor do Macu nebo na jiné místní úložné zařízení.
 4. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Sdílení projektu z Compressoru

Pokud používáte Compressor 4.4.1 nebo starší, sdílejte projekty na Facebook podle tohoto postupu.

 1. V Compressoru klikněte na Add File (Přidat soubor), vyberte zdrojový soubor, který chcete sdílet, a klikněte na Add (Přidat).
 2. Pokud je to třeba, klikněte vedle volby Built-In (Vestavěné) na rozbalovací trojúhelník a zvolte Publish to Facebook (Publikovat na Facebook). 
 3. V rozevírací nabídce Location (Umístění) vyberte cílové umístění převedeného souboru a klikněte na OK.
 4. V prostoru dávky vyberte zdrojový soubor.
 5. Zvolte Window (Okno) > Show Inspector (Zobrazit inspektor).
 6. V inspektoru v oblasti Action (Akce) klikněte na rozevírací nabídku When done (Až bude hotovo) a zvolte Do Nothing (Nedělat nic).
 7. Klikněte na Start Batch (Spustit dávku).
 8. V Safari nebo jiném webovém prohlížeči se přihlaste do svého facebookového účtu a nahrajte vytvořený soubor videa.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: